Herkennen van en omgaan met psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen

Ontdek alles over de psychische klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen in de cursus 'Herkenning en omgang van psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen'. Leer hoe je als hulpverlener deze klachten kunt herkennen, verminderen en eventueel doorverwijzen indien nodig. Daarnaast komt ook de invloed van psychische stoornissen op de partnerrelatie en het systeem aan bod. De cursus biedt niet alleen kennisoverdracht, maar ook ruimte voor reflectie op eigen visie op zwangerschap en ouderschap. Oefen met casuïstiek en krijg handvatten om psychische stoornissen aan te pakken en door te verwijzen indien nodig.

Volgens onderzoek heeft één op de vijf vrouwen last van ernstige psychische klachten tijdens haar zwangerschap, terwijl één op de acht vrouwen een depressieve stoornis ontwikkelt na de bevalling. Bovendien komen gegeneraliseerde angststoornissen vaker voor bij zwangere en pas bevallen vrouwen dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd die niet zwanger zijn. Ondertussen wordt een zwangerschap in onze maatschappij vaak gezien als een groots evenement met influencer-moeders, babyshowers en babymoons. Het kind wordt gezien als de kers op de taart van de liefde.

De cursus 'Psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen: herkenning en omgang' richt zich op de veranderende visie op kinderen en zwangerschap en de impact daarvan op de moeder en het (ongeboren) kind, waaronder de toename van angstklachten. In het tweede gedeelte leer je als hulpverlener hoe je veelvoorkomende psychische stoornissen kunt herkennen bij zwangere en pas bevallen vrouwen en wat je kunt doen om de klachten te verminderen en eventueel door te verwijzen wanneer nodig. Ook het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen komt aan bod. Het derde gedeelte van de cursus gaat over de veranderende partnerrelatie na het krijgen van een kind en de invloed van psychische stoornissen op de partner en het gezinssysteem.

Naast kennisoverdracht is er ruimte voor reflectie op je eigen visie op zwangerschap en ouderschap en hoe dit van invloed kan zijn op jou als therapeut. Casuïstiek wordt besproken en de kennis wordt vooral overgedragen aan de hand van concrete voorbeelden. Het doel van de cursus is om je in staat te stellen psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen te herkennen en erkennen, en handvatten te bieden om hiermee om te gaan en indien nodig door te verwijzen naar de volwassen GGZ.

Doelstelling

Herkennen en erkennen van psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen. Het geven van handvatten om daar mee om te gaan en de noodzaak tot doorverwijzing en, of samenwerking met de volwassen GGZ.

Inzicht in kennis in de veranderende partnerrelatie na het krijgen van een kind en het betrekken van de partner bij de behandeling wanneer er sprake is van psychische stoornissen bij de partner. Kennis van de invloed van een psychische stoornis op het systeem.

Werkwijze

  • Kennisoverdracht aan de hand van casuïstiek
  • Oefenen met eigen casuïstiek
  • Oefeningen met bewustwording van eigen normen en waarden op gezin
  • Klassikaal
DagDatumTijden
129 september 20239:30 - 16:45
2 6 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 2 jun 2023— 1 jun 2026
Diagnostiek 4Toegekend
Behandeling8Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Herregistratie12Toegekend

SKJ

jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals12In aanvraag

DAIMH

Opleidingspunten12In aanvraag

V & VN

(GZ) Psychologen (KJ), Orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen bij OKT’s, Jeugdzorgmedewerkers, IMH specialisten

Merith Cohen de Lara

Merith Cohen de Lara

Merith Cohen de Lara is GZ-psycholoog en EMDR therapeut. Naast haar werk als zelfstandig therapeur is zij eigenaar van Psyche en Zwangerschap, een franchise onderneming in de zorg. Ongeveer 14 jaar geleden is Merith begonnen met het behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen en vrouwen in fertiliteitstrajecten in de eerste lijn. In de loop van de jaren heeft zij hiervoor steeds meer kennis vergaard en heeft zij diverse cursussen ontwikkeld en gegeven op dit gebied. Haar cursussen kenmerken zich door levendige interactie met de cursisten en het bespreken van theorie aan de hand van haar eigen en ingebrachte casuïstiek.  Ze is geïnteresseerd in hoe de samenleving van invloed is op de psyche en het ontstaan van psychische klachten.

Merith is bestuurslid van het LKPZ en penningmeester van Mind2Care.

Handboek Psychiatrie en Zwangerschap, hoofdstukken volgen nog 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 7 uur

Naar boven