Herkennen van en omgaan met psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen

Eén op de vijf vrouwen heeft tijdens haar zwangerschap last van ernstige psychische klachten (Quispel C. 2015). Eén op de 8 vrouwen heeft last van een depressieve stoornis na de bevalling. De prevalentie van de gegeneraliseerde angststoornis komt meer voor bij zwangere en pas bevallen vrouwen dan bij vrouwen die niet zwanger zijn in dezelfde leeftijdsgroep. Tegelijkertijd wordt een zwangerschap tegenwoordig gezien als het evenement van de eeuw met momfluencers, babyshowers en een babymoon. Het kind is de kers op de taart van de liefde. 

In deze cursus wordt er aandacht besteed aan de veranderende visie in deze maatschappij op het kind,  de zwangerschap en de gevolgen die dit heeft op de moeder en het (ongeboren) kind en de toename van met 

name angstklachten. In het tweede gedeelte van deze cursus wordt de cursist geleerd hoe de veel voorkomende psychische stoornissen te herkennen bij zwangere en pas bevallen vrouwen wat zij kunnen doen als hulpverlener om de klachten te verminderen en eventueel door te verwijzen wanneer nodig. Ook het herkennen van persoonlijkheidsstoornissen komt aan bod. In het derde gedeelte van deze cursus gaat het over de veranderende partnerrelatie na het krijgen van een kind en de invloed van psychische stoornissen op de partner en het systeem. 

Naast kennisoverdracht is er  ruimte voor reflectie op eigen visie op zwangerschap en ouderschap en de invloed daarop op jij als therapeut. Er is ruimte voor het bespreken van casuïstiek en ook zal de kennis vooral worden overgedragen aan de hand van casussen. 

Doelstelling

Herkennen en erkennen van psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen. Het geven van handvatten om daar mee om te gaan en de noodzaak tot doorverwijzing en, of samenwerking met de volwassen GGZ.

Inzicht in kennis in de veranderende partnerrelatie na het krijgen van een kind en het betrekken van de partner bij de behandeling wanneer er sprake is van psychische stoornissen bij de partner. Kennis van de invloed van een psychische stoornis op het systeem.

Werkwijze

  • Kennisoverdracht aan de hand van casuïstiek
  • Oefenen met eigen casuïstiek
  • Oefeningen met bewustwording van eigen normen en waarden op gezin
  • Klassikaal


 

 

 

DagDatumTijden
1 2 juni 20239:30 - 16:45
216 juni 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 6In aanvraag
Behandeling6In aanvraag
Herregistratie12In aanvraag

SKJ

jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals12In aanvraag

DAIMH

Opleidingspunten12In aanvraag

(GZ) Psychologen (KJ), Orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen bij OKT’s, Jeugdzorgmedewerkers, IMH specialisten

Merith Cohen de Lara

Merith Cohen de Lara

Merith Cohen de Lara is GZ-psycholoog en EMDR therapeut. Naast haar werk als zelfstandig therapeur is zij eigenaar van Psyche en Zwangerschap, een franchise onderneming in de zorg. Ongeveer 14 jaar geleden is Merith begonnen met het behandelen van zwangere en pas bevallen vrouwen en vrouwen in fertiliteitstrajecten in de eerste lijn. In de loop van de jaren heeft zij hiervoor steeds meer kennis vergaard en heeft zij diverse cursussen ontwikkeld en gegeven op dit gebied. Haar cursussen kenmerken zich door levendige interactie met de cursisten en het bespreken van theorie aan de hand van haar eigen en ingebrachte casuïstiek.  Ze is geïnteresseerd in hoe de samenleving van invloed is op de psyche en het ontstaan van psychische klachten.

Merith is bestuurslid van het LKPZ en penningmeester van Mind2Care.

Handboek Psychiatrie en Zwangerschap, hoofdstukken volgen nog 

Naar boven