Begeleide intervisie (VGCt registratie)

Volg bij King nascholing begeleide intervisie ten behoeve van je registratie tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt.

Iedereen die vanaf 1 januari 2022 tot 1 juli 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut kan kiezen tussen de opleiding nieuwe stijl, of de opleiding oude stijl met leertherapie. Leertherapie wordt ook door King nascholing aangeboden. Iedereen die in of voor 2021 supervisie volgt of heeft gevolgd in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut, volgt de opleiding oude stijl met leertherapie.

Hieronder wordt uitgelegd wat de nieuwe stijl inhoud en in het bijzonder de begeleide intervisie.

De opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut via de nieuwe stijl betekent dat er door de hele opleiding heen aandacht is voor persoonsgerichte vorming en dat je werkt met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Op de website van de VGCt kun je hier alles over lezen.

Onderdeel van de nieuwe stijl is de begeleide intervisie. Deze houdt in dat je met vier tot acht andere cgt’ers in opleiding intervisiesessies hebt over onderdelen die in de persoonlijke ontwikkelingsplannen opgenomen zijn. Dit onder leiding van een supervisor VGCt. Bij de start van de intervisie is de supervisor in het bezit en op de hoogte van de inhoud van de POP’s van alle cognitief gedragstherapeuten in opleiding uit de groep.

Begeleide intervisie richt zich op kwaliteitsontplooiing door van en met elkaar te leren vanuit ingebrachte werksituaties door middel van het stellen van open vragen, het geven en ontvangen van feedback en advies en door te oefenen. 

De begeleide intervisie mag starten nadat het POP besproken is in een eerste supervisiesessie en voor het volgen van begeleide intervisie is een PE-portfolio nodig.


Inhoud 

• In de begeleide intervisie moet aandacht zijn voor de doelen die opgesteld zijn in het POP. 

• In de begeleide intervisie moet aandacht worden besteed aan de leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en de leerlijn professionaliteit (zie de begripsbepaling). 

• De begeleide intervisie richt zich niet zozeer op cliënten, maar op de ontwikkeling van de rol van de therapeut. Er is ruimte om te oefenen met therapeutfactoren. 

• Cognitief gedragstherapeuten i.o. krijgen regelmatig huiswerkopdrachten mee na hun intervisie sessies om het geleerde in de praktijk te brengen. 

• Over de begeleide intervisie schrijft de cognitief gedragstherapeut i.o. een evaluatieverslag in zijn POP. Het POP inclusief het evaluatieverslag moet worden toegevoegd aan het ‘intervisie evaluatieformulier’, in het PE-portfolio van de cognitief gedragstherapeut i.o. De POP documenten met daarin de evaluatieverslagen kunnen worden opgevraagd door de registratiecommissie. 


Werkwijze

Elke supervisor houdt zich aan de richtlijnen van de VGCt. Hierbinnen is ruimte voor eigen expertise en stijl. Kijk bij de betreffende docent welke stijl wordt gehanteerd. 

DagDatumTijden
119 september 202320-21.30
210 oktober 202320-21.30
3 7 november 202320-21.30
412 december 202320-21.30
516 januari 202420-21.30
613 februari 202420-21.30
712 maart 202420-21.30
8 9 april 202420-21.30
914 mei 202420-21.30
1011 juni 202420-21.30

VGCt

Begeleide intervisie0Toegekend

Cognitief gedragstherapeuten in opleiding.

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer is werkzaam als gezondheidspsycholoog. Zij is supervisor VGCt en Mindfulnesstrainer categorie 1 VMBN en opgeleid in het toepassen van EMDR, ACT en schematherapie. Zij heeft binnen de basis en specialistische GGZ ervaring opgedaan met verschillende problematieken: somberheidsklachten, angstklachten, lichamelijke onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsproblematiek. De laatste jaren werkt zij als (regie)behandelaar binnen de specialistische jeugdzorg, waar zij vanuit een systemische visie kijkt naar gezinsproblematiek. Vanuit haar eigen praktijk geeft zij met veel plezier mindfulnesstrainingen aan volwassenen. Zij verzorgt leertherapie, supervisie en scholing voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en voor (her)registratie SKJ.

Begeleide intervisie van Wieke

Mindfulness-based begeleide intervisie heeft als doel de houding van mindfulness naar jezelf en cliënten te bevorderen. Binnen de begeleide intervisie is aandacht voor het volgende:

·       vanuit de automatische piloot overschakelen naar bewuste reactie

·       bewust worden van (kritische) gedachte 

·       observeren en afstand nemen van oordelende gedachten naar jezelf als professional en naar cliënten

·       een houding van nieuwsgierigheid cultiveren;

·       warmte, vriendelijkheid, menselijkheid en verbondenheid stimuleren

Tijdens begeleide intervisie oefenen we met de belichaming van mindfulness en zijn we ons bewust van de houdingskwaliteiten van mindfulness, zoals niet-oordelen, geduld, vertrouwen, acceptatie. 

Tijdens de begeleide intervisie bijeenkomsten wordt gewerkt met inbreng van de deelnemers met gebruik van verschillende intervisiemethoden die ook deels door de deelnemers voorbereid worden. Daarnaast is er ook aandacht voor kennisoverdracht en meer specifiek mindfulness interventies in de praktijk. Binnen de begeleide intervisie wordt gewerkt aan de doelen van het POP plan en delen deelnemers hun ontwikkelingspunten. Naar boven