Dialectische Gedrags Therapie (DGT)

Dialectische gedragstherapie is op dit moment de best onderzochte behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele ontregeling en vooral voor de borderline persoonlijkheidsstoornis.

Inleiding

Dialectische gedragstherapie is op dit moment de best onderzochte behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele ontregeling en vooral voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar inmiddels is de effectiviteit van DGT ook aangetoond bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis: middelenmisbruik, forensische problematiek, eetstoornissen, antisociale persoonlijkheidstrekken.

Dialectische GedragsTherapie is ontwikkeld door Marsha Linehan en in 1995 in Nederland geïntroduceerd. Het doel van DGT is het aanleren van verschillende vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te kunnen reageren.  De therapie bevat elementen van gedragstherapie en Zen (Mindfullness-oefeningen). DGT richt zich voornamelijk op cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis met ernstig zelfbeschadigend gedrag en/of beperkte gedragscontrole op andere gebieden (middelengebruik/eten/woede). De behandeling streeft naar het vinden van een balans tussen acceptatie en verandering (dialectiek).

Behandeling van ernstige emotionele ontregeling, zeker als die gepaard gaat met (para)suïcidaal gedrag, kan pas plaatsvinden nadat de ondersteuning van therapeuten geborgd is. Voor behandelaren is het vaak moeilijk om te balanceren tussen het toepassen van de gedragstherapeutische interventies, en de strategieën die voortkomen uit validatie en acceptatie bij patiënten. Omdat dit emotioneel een grote impact kan hebben op de behandelaren, is het voor hen noodzakelijk om hun eigen feilbaarheid volledig te accepteren.                                                                                                                                            

De cursus heeft als hoofddoel om je te leren de steun te onderkennen, te vragen en te krijgen die onontbeerlijk is wanneer je betrokken bent bij de behandeling van patiënten met complexe emotionele ontregelingsproblematiek (inclusief comorbide stoornissen, waaronder EPA).

In dialectische gedragstherapie staat commitment centraal. Commitment van de therapeut aan het programma en haar doelstellingen, commitment van de therapeut aan het consultatieteam, en commitment van de cliënt aan de therapeut en de therapie. Om commitment te kunnen geven, is het noodzakelijk kennis te bezitten over de fundamenten van het programma, de logische wijze waarop het programma opgezet is, over de werkwijze en de problematiek van de cliënten.

Werkwijze

Uitleg theorie, rollenspellen, oefeningen (aandacht/mindfulness)

Doelstellingen

·       inzicht in dialectische gedragstherapie (modules mindfulness/oplettendheid, intermenselijk, emotieregulatie, frustratietolerantie/crisis vaardigheden)

·       overzicht van de interventies en strategieën die in de dialectische gedragstherapie worden gebruikt

·       kunnen inschatten wanneer welke dialectische gedragstherapie interventie noodzakelijk is; afhankelijk van het niveau van de ernst van de problematiek, de capaciteiten van de cliënt en de fase van de behandeling

·       handvatten in het toepassen van DGT bij ernstige emotionele ontregeling

·       kunnen inpassen van comorbide problematiek in de dialectische gedragstherapeutische behandeling

·       Algemeen doel: kunnen participeren in een DGT team!

DagDatumTijden
1 (Let op dit is een vrijdag!)22 september 20239:30 - 16:30
2 (Let op dit is een maandag!)25 september 20239:30 - 16:30
3 (Let op dit is een maandag!) 9 oktober 20239:30 - 16:30
4 (Let op dit is een maandag!)30 oktober 20239:30 - 16:30
5 (Let op dit is een vrijdag!)17 november 20239:30 - 16:30
6 (Let op dit is een maandag!)11 december 20239:00 - 12:00

VGCt

geldig van 14 okt 2021—13 okt 2024
Nascholing33Toegekend

FGzPt

geldig van 14 okt 2021—13 okt 2024
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch (neuro)psycholoog42Toegekend

V&V

geldig van 29 sep 2022—28 sep 2023
Scholing SPV31Toegekend

NVGP

geldig van 3 feb 2020— 3 feb 2025

EMDR

geldig van 14 okt 2021—13 okt 2023
Nascholing breed2,5Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring3Toegekend

 (Cognitief) gedragstherapeutische medewerkers, GZ-psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Basispsychologen en -orthopedagogen, CGT-werkers en maatschappelijk werkers mits zij CGT basiskennis hebben (en in de praktijk hiermee aan de slag gaan). 

Kennis hebben van gedragstherapeutische principes.

Om een certificaat te behalen, mag je niet meer dan 10% over de gehele cursus afwezig zijn.

Monique Hupkes

Monique Hupkes

Monique Hupkes is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam in eigen praktijk en een specialistische GGZ-instelling. Zij is erkend supervisor en docent diagnostiek, cognitief gedragstherapie, groepspsychotherapie en schematherapie. Met veel enthousiasme werkt zij meer dan 25 jaar samen met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en trauma, middels cognitieve gedragstherapie, schematherapie, groepstherapie, EMDR en dialectische gedragstherapie (waaronder ook de borderline moedercursus). “Transparantie, authenticiteit en gelijkwaardigheid zijn belangrijke elementen in de therapie en trainingen, juist omdat de scheidslijn tussen hulpverlener en cliënt vaak heel dun is. Ons vak blijft in ontwikkeling, dus wij gelukkig ook.”

Linda Kramer

Linda Kramer

Linda Kramer is GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en werkt al vele jaren met complexe doelgroepen in de specialistische GGZ. Zij is groot fan van Dialectische gedragstherapie en brengt de kracht, effectiviteit en charme van deze therapie graag over op anderen. Dialectische communicatie en validatie staan hierin centraal. Naast DGT werkt zij met schematherapie, CGT en EMDR. “Het werken met cliënten met emotieregulatieproblemen is nooit saai of voorspelbaar. Wanneer zij besluiten zich aan DGT te committeren, leidt dit vaak tot een interessante gezamenlijke therapiereis waarin zowel client als hulpverlener voor uitdagingen komen te staan.”

Verplicht zelf aan te schaffen:

- Marsha M. Linehan. (2016). De DGT-vaardigheden. Handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie. Amsterdam: Pearson. 9789026522802

Downloads:

- Marsha M. Linehan. (2016). De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen – Werkboek. Deel 1. Algemene vaardigheden: oriëntatie en gedragsanalyse & Mindfulnessvaardigheden. Amsterdam: Pearson.(gele boekje). 

http://www.pearsonacademy.nl/wp-content/uploads/2016/08/wb_linehan_deel1a.pdf 

http://www.pearsonacademy.nl/wp-content/uploads/2016/08/wb_linehan_deel1b.pdf

- Marsha M. Linehan. (2016). De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen – Werkboek. Deel 2. Intermenselijke-effectiviteitsvaardigheden. Amsterdam: Pearson (oranje boekje)

http://www.pearsonacademy.nl/wp-content/uploads/2016/08/wb_linehan_deel2.pd

- Marsha M. Linehan. (2016). De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen – Werkboek. Deel 3. Emotieregulatievaardigheden . Amsterdam: Pearson (blauwe boekje)

http://www.pearsonacademy.nl/wp-content/uploads/2016/08/wb_linehan_deel3.pdf

- Marsha M. Linehan. (2016). De DGT-vaardigheden. Leerwijzers en huiswerkbladen – Werkboek. Deel 4 . Frustratietolerantievaardigheden. Amsterdam: Pearson (groene boekje)

http://www.pearsonacademy.nl/wp-content/uploads/2016/08/wb_linehan_deel4.pdf

Contacturen: 33 uur

Zelfstudie: 19 uur

Naar boven