Opleiding Systeemtherapie Inleiding én Verdieping (TTC 132 uur)

Leg met deze opleiding de basis voor het dynamische vak van Systeemtherapeut (NVRG erkend).

In het eerste Inleidende deel van de opleiding leer je systemisch kijken: naar de samenhang tussen bezorgdheden en invloeden die hier een rol in spelen. Naar hoe mensen zich organiseren, welke patronen hierin kunnen onstaan en welke invloeden veranderingen in de tijd, cultuur en samenlevingsvormen hier op hebben. 

Je maakt kennis met verschillende perspectieven die in systeemtherapie gehanteerd worden: o.a. communicatief perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief, het cognitief gedragstherapeutisch perspectief, het structurele perspectief, het narratieve perspectief, het oplossingsgerichte perspectief, het hechtingsperspectief, het dialogische-feedback gerichte perspectief en het ervaringsgericht perspectief. 

Je oefent met vaardigheden als: bezorgdheden bespreken, circulair vragen stellen, meervoudig empathisch zijn, belemmerende interactiepatronen verhelderen en bekrachtigen van verandering.

Je leert procesmatig werken en hoe je gebruik kan maken van specifieke technieken (levenslijn, genogram, creatieve opdrachten) waarmee je informatie over systemen kan verzamelen en aan verandering kan werken. 

 Tijdens het tweede, Vervolgdeel, leer je kennis, vaardigheden en houdingsaspecten verder te ontwikkelen in de volgende situaties: gezinnen met jonge kinderen, gezinnen in de adolescentiefase, gezinnen met kinderen met psychiatrische problemen, gezinnen waarin ouders psychiatrische problemen hebben, gezinnen waarin sprake is van trauma, verlies, mishandeling/verslaving, partnerrelatieproblematiek. 

Vast onderdeel is ook: wetenschappelijk onderzoek binnen systeemtherapie verzorgt (dit deel wordt verzorgt door een gastdocent). 

De persoon van de therapeut ( het trainen van bewuste aandacht en gebruik maken van je innerlijke dialoog) neemt een belangrijke plaats in deze opleiding. Je ontwikkelt je eigen systeem therapeutische houding waarmee o.a. meervoudig empathisch zijn en het bespreken van dilemma’s m.b.t. verandering mogelijk wordt.  

Binnen een veilige leeromgeving is ruimte om meer zicht te krijgen op de invloeden die vanuit je eigen achtergrond en leergeschiedenis van invloed zijn op jou als systeemtherapeut. 

Werkwijze

Iedere cursusdag kent een vaste indeling waarin de volgende onderdelen terugkomen: theoretische inleiding (kennis), ervaring opdoen met toepassen van systeem-therapeutische-interventies (vaardigheden) en het reflecteren op de oefensituaties en therapeutische contacten uit de praktijk van de cursist (houding). 

De werkvormen die gebruikt zullen worden zijn: verdiepende uitwisseling over de thuisopdrachten, presentatie over de literatuur, oefenen met het innemen van verschillende perspectieven, toepassen van systemische interventies, rollen spelen, registratieopdrachten, videofragmenten bekijken en reflectie-opdrachten. Ook zullen er aandacht -oefeningen en creatieve werkvormen gebruikt worden.

Doelstellingen

De cursus tot systeemtherapeut NVRG is gericht op het verkrijgen van onderstaande competenties.

I. Algemene therapeutische competenties 

II. Systemische Metacompetenties 

III Systemische Basiscompetenties 

IV. Competenties om systeem-therapeutische technieken toe te passen

Aan het einde van de cursus beschikken de cursisten over de volgende competenties (kennis, vaardigheden en houding):

·     Kennis van belangrijke systemische perspectieven,

·     Vaardigheden in het beschrijven van factoren die van invloed zijn op het functioneren van cliëntsystemen in termen van structuur, communicatiestijlen, interactieprocessen, betekenisgeving en levensfasen.

·     Vaardigheden in contextgericht kijken, denken, formulieren en interveniëren,

·     Vaardigheden in het hanteren van belangrijke systemische interventies,

·     Het kunnen opstellen van een systemische (circulaire)werkhypothese,

·     Het herkennen van invloeden vanuit de eigen achtergrond en leergeschiedenis op jezelf als systeemtherapeut.

 

Wijze van toetsing

Het inleidende deel wordt afgesloten met het schrijven van een casusbeschrijving (en reflectie op een intervisiemoment met een mede-cursist). 

De geheld opleiding wordt afgesloten met een presentatie van door de cursist over de doorgemaakte ontwikkeling tijdens de gehele opleiding. 

Daarnaast vragen wij de cursisten eenmalig om beeldmateriaal te laten zien over een actuele systeem therapeutische sessie. 

Aanwezigheidsverplichting:

Er is een aanwezigheidsverplichting van 90%, bij afwezigheid tussen de 10% en 20% worden inhaalopdrachten gemaakt die de stof van de betreffende gemiste cursusdag behandelen. 

Overige informatie over de registratie als Systeemtherapeut NVRG.

Na deze opleiding, kan je verder met 2 specialistische modulen van 40 uur  én leertherapie  en Supervisie en zo je registratie als NVRG erkend Systeemtherapeut halen.  

Voor meer informatie over het opleidingsregelement van de NVRG zie: https://www.nvrg.nl/bureau-nvrg

 DagDatumTijden
111 oktober 20239:30 - 16:45
2 1 november 20239:30 - 16:45
315 november 20239:30 - 16:45
429 november 20239:30 - 16:45
513 december 20239:30 - 16:45
610 januari 20249:30 - 16:45
724 januari 20249:30 - 16:45
8 7 februari 20249:30 - 16:45
9 6 maart 20249:30 - 16:45
1020 maart 20249:30 - 16:45
11 (Reservedatum!) 3 april 20249:30 - 16:45
1217 april 20249:30 - 16:45
13 8 mei 20249:30 - 16:45
1422 mei 20249:30 - 16:45
15 5 juni 20249:30 - 16:45
1619 juni 20249:30 - 16:45
17 3 juli 20249:30 - 16:45
1811 september 20249:30 - 16:45
1925 september 20249:30 - 16:45
20 9 oktober 20249:30 - 16:45
21 6 november 20249:30 - 16:45
22 (Reservedatum!)20 november 20249:30 - 16:45
23 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg - ONLINE VIA ZOOM!)27 november 20249:30 - 16:45
24 (Wetenschapsmodule door Henk Pijnenburg - ONLINE VIA ZOOM!)11 december 20249:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Overige taken10Toegekend
Herregistratie60Toegekend
Extra literatuur15Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 okt 2022— 4 okt 2025
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Overige taken22Toegekend
Herregistratie72Toegekend
Extra literatuur42Toegekend

NVRG

geldig van 12 mrt 2019—12 mrt 2024
Inleiding60Toegekend

NVRG

geldig van 13 jan 2020—13 jan 2025
Verdieping60Toegekend

NVRG

geldig van 6 jan 2020— 6 jan 2025
Erkend als opleiding: wetenschapsmodule12Toegekend

V & VN

geldig van 11 jan 2023—10 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten60Toegekend
Erik van de Kraats

Erik van de Kraats

Erik van de Kraats werkt als supervisor, consultant en systeemtherapeut bij het dr. Leokannerhuis in Amsterdam, bij de poliklinische afdelingen Kind & Jeugd, Jongeren en Volwassenen. Daarnaast is hij opleider en supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. Hij is als (hoofd)docent betrokken bij diverse systeemtherapieopleidingen, STW opleidingen, een gz-opleiding en (post) HBO opleidingen. Vanaf 1977 heeft Erik gewerkt in de kinder-, jeugd- en gezinspsychiatrie, jeugdzorg en verslavingszorg, waarvan vanaf 1991 als systeemtherapeut. Vanuit zijn eigen praktijk geeft hij supervisie, trainingen en workshops bij GGZ-, kinder- en jeugdzorginstellingen.

 


Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

Karin van Dijk

Karin van Dijk

Karin van Dijk is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, supervisor en leertherapeut. Zij is werkzaam bij ACCARE in Drenthe, waar ze voornamelijk met jongeren, hun ouders en andere belangrijke betrokkenen werkt. Karin is als systeemtherapeut verbonden aan drie multidisciplinaire teams met de aandachtsgebieden: forensische KJP, stagnatie van de schoolgang, en emotieregulatie (DGT). Binnen de behandelingen en begeleiding past zij het systemisch denken en werken toe. Ook heeft zij aandacht voor de toepassing van de systeemtheorie in de dagelijkse praktijk en wat de effecten hiervan zijn in behandel en begeleidingstrajecten.

Karin werkt ervaringsgericht met gezinnen, om zo sneller en effectiever tot ingang, beweging en inzicht kunnen komen in het therapieproces. Daarin werkt ze graag samen met vaktherapeuten (PMT, creatieve en beeldende therapie). Zelf is zij geschoold in het inzetten van paarden in therapie en leerprocessen, en dit past ze kleinschalig toe in haar werk als therapeut en binnen supervisie en leertherapie. 

   

Wordt binnenkort bekend gemaakt

Contacturen: 132 uur

Zelfstudie:  70 uur

Naar boven