Seksuele ontwikkeling bij jeugdigen en werken met het Vlaggensysteem

Er wordt in deze cursus ingegaan op de basishouding met betrekking tot seksualiteit; hoe zorg je er voor dat jongeren zich veilig voelen om te praten over seksualiteit, hoe ga je in gesprek over seksualiteit en hoe win je vertrouwen?Inhoud

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met jongeren baart opvoeders en professionals zorgen.

In deze cursus wordt  seksueel gedrag van jongeren geduid door middel van het Vlaggensysteem. Wanneer gaat het om grensoverschrijdend gedrag en wanneer is het ‘gezond’ experimenteergedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van jongeren gekoppeld aan zes criteria (o.a. leeftijd, context, vrijwilligheid) en vier gekleurde vlaggen (van groen, normaal gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Het Vlaggensysteem bestaat verder uit een normatieve lijst waarin de seksuele gedragingen van jongeren in verschillende leeftijdscategorieën zijn benoemd. De criteria en de normatieve lijst helpen om het gedrag van jongeren te interpreteren en erop te reageren.

Verschillende middelen om in gesprek te gaan over seksualiteit met kinderen en jongeren (vanaf de leeftijd van 12 jaar) worden besproken en er is veel tijd om gesprekstechnieken te oefenen, waarbij er aandacht is voor gevoeligheden, valkuilen en dilemma’s in de gesprekken. Er aandacht voor (potentiële) slachtoffers van mensenhandel/loverboys/seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe kun je op een goede manier doorvragen, wat doe je als jongeren niet verder willen praten en wat kun je doen met de informatie die je krijgt?


Werkwijze

De deelnemers bestuderen van te voren de opgegeven literatuur. De cursus is interactief en afwisselend in opzet: theorie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er wordt casuïstiek besproken (eventueel uit de eigen praktijk) en er wordt middels rollenspellen geoefend. Er moet rekening worden gehouden met 6 uur literatuur bestuderen.


Doelstellingen

  • Na de training is de cursist in staat om de seksuele ontwikkeling met jongeren te bespreken,
  • Is de cursist in staat om het seksuele gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag;
  • Heeft de cursist concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken;
  • Is de cursist in staat seksueel gedrag van jongeren te concretiseren waardoor hij/zij seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdig kunt signaleren;
  • Wordt handelingsperspectief geboden dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongere.
  • Cursisten hebben zicht op hun eigen waarden, normen en kwetsbaarheden ten aanzien van seksualiteit en (seksueel)grensoverschrijdend gedrag.Wijze van toetsing

De deelnemers worden aan het einde van de cursus mondeling getoetst (tentamen) door de docenten.

DatumTijden
9 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 29 sep 2022—28 sep 2025
Extra literatuurstudie4Toegekend
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie7Toegekend
Overige taken1Toegekend

SKJ

geldig van 11 mrt 2022—28 sep 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals7Toegekend

VVAK

Specifieke scholing6Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen, onderwijskundigen en andere hulpverleners (HBO en universitaire vooropleiding) die werken in de jeugdzorg, jeugd-GGz, justitiële sector of onderwijs.

Roos Koolhof

Roos Koolhof

Roos Koolhof is psycholoog bij Spirit Jeugd en Opvoedhulp in Amsterdam. Ze werkt bij het seksespecifiek expertisecentrum van Spirit: Qpido. Ze is verantwoordelijk voor het programma Julia. Julia is (preventieve) individuele ambulante hulpverlening aan meisjes die vragen hebben over of problemen hebben met liefde, relaties, seksualiteit en grenzen. Roos is gecertificeerd trainer van het Vlaggensysteem en geeft daarnaast trainingen over seksualiteit en opvoeden. Vanuit Qpido is ze deeltijd gedetacheerd naar BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam.

Muriale Mingels

Muriale Mingels

Literatuur

Wordt online beschikbaar gesteld.

Contacturen: 7 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven