Basiscursus ACT

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud van de cursus

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een 3e generatie gedragstherapie die kan ingezet worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. Het is een trans-diagnostische therapievorm die d.m.v. het doen stijgen van creatieve hopeloosheid ten opzichte van het controleren en manipuleren van ongewenste interne gebeurtenissen (gevoelens, gedachten, herinneringen, associaties en sensaties) ruimte tracht te maken om op deze kwellende gebeurtenissen acceptatie toe te passen. Dit acceptatiewerk wordt niet in het luchtledige gedaan, maar met respect voor de context van waar een persoon zich bevindt (met de leergeschiedenis van die persoon ten volle in rekening gebracht) en wat die persoon op dit hier-en-nu moment belangrijk en betekenisvol vindt zodat de oude agenda (geluk najagen) loslaten echt ten dienste staat van een leven dat gekenmerkt wordt door een meer vrije, vitale en flexibele manier van leven.

Deze cursus is een introductie in ACT en andere acceptatiegerichte gedragstherapieën. Het overgrote deel van de tijd bestaat uit ervaringsgerichte oefeningen. Aan de hand van zelf ervaren tijdens oefeningen en metaforen worden de belangrijkste basisconcepten één voor één geïntroduceerd. Deze keuze volgt de logica: als je het zelf ervaart, leer je bottom-up. De theoretische onderbouwing komt pas aan bod nadat een concept is geland. Op deze manier leren de cursisten ook dat hoe het materiaal op hen inwerkt en wat voor hen werkt en niet werkt, ook wetenschappelijk steek houdt. Nadat een sleutelconcept is geland, kijken we naar de impact op de praktijk in het werken met cliënten (zowel op het niveau van casuïstiek, als op de houding van de therapeut) en zetten we doelen om er tussen de lesdagen heen zo veel mogelijk zelf mee aan de slag te gaan. 

 Doelstelling

  • De cursist doet kennis op over ACT, de kernconcepten en basisprincipes,
  • De cursist doet ervaring op met ACT-interventies,
  • De cursist doet kennis op over functioneel benaderen van gedrag,
  • De cursist doet kennis op over het inzetten van een ACT behandeling,
  • De cursist leert kritisch onderzoeken wat er in de therapieruimte gebeurt d.m.v. contextueel benaderen,
  • De cursist doet kennis over de toepassingsgebieden van ACT,
  • De cursist leert indicatiestelling te doen voor acceptatiegerichte therapieën,
  • De cursist doet kennis op over hoe men verder kan ontwikkelen op het gebied van ACT en andere 3e generatie gedragstherapieën. 
DagDatumTijden
111 september 20239:30 - 16:45
218 september 20239:30 - 16:45
325 september 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Herregistratie18Toegekend
Extra literatuur2Toegekend
Overige taken4Toegekend

VGCt

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
Nascholingscursus18Toegekend

V & VN

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2023
Scholing verpleegkundig specialisten17Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

SKJ

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


Floriaan Demeester

Floriaan Demeester

Ik ben psycholoog en gedragstherapeut. Na een decennium ambulante verslavingszorg in Vlaanderen werk ik voor Emergis in Zeeland, waar ik mij voornamelijk bezighoud met flexible assertive community treatment. Ik was van meet af aan geboeid door de cliëntgerichte benadering maar bleef zoeken naar manieren om die grondhouding te combineren met de werkwijze van een scientist-practitioner. In de cognitieve gedragstherapie leerde ik casussen functioneel analyseren en van daaruit was de stap naar acceptance commitment therapie en andere 3e generatie gedragstherapieën snel gezet. Momenteel verdiep ik mij in procesgerichte gedragstherapie, een therapiekader dat wetenschappelijk handelen en een warmbloedige contactstijl mooi weet te combineren. In mijn therapieën en trainingen houd ik het (leer)proces nauw in de gaten zonder dat dit ten koste gaat van speelsheid en plezier.

Verplichte literatuur (232 blz.)

-Lieve Bruyninckx, Yvonne Barnes-Holmes, Ciara McEnteggart, Roy Thewissen & Marjolein Vleugel  (2022) – ACT met hoofd en hart – Boom Amsterdam 

Aanbevolen literatuur (69 blz.)

-Steven Hayes, Kirk Strosahl & Kelly Wilson (1999) – Acceptance and Commitment Therapy -  An experiential approach to behavior change – chapter 2 Foundations

-Yvonne Barnes-Holmes, John Boorman, Joseph E. Oliver, Miles Thompson, Ciara McEnteggart & Carlton Coulter (2018) – Using conceptual developments in RFT to direct case formulation and clinical intervention: Two case summaries – Journal of Contextual Behavioral Science, 7, 89-96

 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven