Psychopathologie volwassenen

In de cursus leren de deelnemers begrijpen hoe psychopathologie ontstaat en wat psychopathologie wel en niet betekent. Deelnemers krijgen verdieping in hun inzicht en vaardigheid in hoe systematisch een diagnostische beschrijving van psychopathologie gemaakt kan worden. Tevens wordt ingegaan op het gebruik van de DSM-5.

Inhoud

De cursist krijgt een verdiept inzicht in de plaats van de DSM-5 binnen de (internationale) psychopathologie, de status van DSM-5-classificaties, verschil tussen classificatie-diagnostiek. 

De deelnemers verwerven inzicht en vaardigheid in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het op betrouwbare wijze omzetten daarvan in DSM-5-classificaties, met speciaal aandacht voor differentiële diagnostiek. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen. Ze is geschikt voor mensen werkzaam in de GGZ en hulpverleners in andere sectoren, die hier weinig scholing in hebben gevolgd. Tevens kan de cursus interessant zijn voor mensen die hun kennis willen opfrissen en actualiseren.

Werkwijze

Diverse interactieve presentaties door de docent over gebruik van de DSM-5 en over de elementen die de structuur vormen bij het opstellen van een beschrijvende diagnose. Tevens interactieve presentaties door de docent over indeling van de psychiatrische stoornissen in de DSM-5 en de specifieke criteria van deze stoornissen. Verder wordt er plenair en in subgroepen geoefend met casuïstiek in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het omzetten daarvan in DSM-5-classificaties. Resultaten van de subgroepen worden steeds plenair nabesproken. In de cursus wordt gewerkt met casuïstiek ingebracht door de deelnemers. 

Na de cursus hebben de deelnemers kennis over:

* Plaats DSM-5 in (inter-)nationale GGZ

* Verschil classificatie en diagnose

* Indeling van de psychiatrische stoornissen in de DSM-5

* Differentiële diagnostiek

Vaardigheden in:

* Opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie

* Beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante

* Deelgebieden van psychopathologie


Doelgroep

Master- en HBO-geschoolde hulpverleners die hoofdzakelijk met volwassenen werken.


Literatuur

I. Franken (red.) Psychopathologie: oorzaken, diagnostiek en behandeling (2 de druk).

American Psychiatric Association: Beknopt overzicht van de criteria van de DSM-5.


Wijze van toetsing

Deelnemers maken op de laatste lesdag als eindtoets een beschrijvende diagnose met bijbehorende DSM-5 classificaties van een toets-casus van de docent en een bijbehorend advies over hoe om te gaan in de praktijk met deze problematiek. Hiervoor krijgen ze 45 minuten de tijd. De uitwerking wordt bij de docent ingeleverd. Plenair zal de toets nabesproken worden. Na afloop van de cursus kijkt de docent de toets na en geeft een beoordeling (goed – voldoende – onvoldoende). De deelnemers krijgen de uitslag binnen 14 dagen via de docent.

DagDatumTijden
1 5 april 20239:30 - 16:45
212 april 20239:30 - 16:45
319 april 20239:30 - 16:45

NVRG

vooropleidingseis psychopathologie0In aanvraag
Manon Zonder

Manon Zonder

Manon Zonder is psychiater en schematherapeut (junior), werkzaam in een vrijgevestigde praktijk in Culemborg (PsyConsult Culemborg). In haar praktijk voert ze zowel medicamenteuze behandelingen uit, alsook individuele psychotherapeutische behandelingen (met als voorkeur schematherapie). Tevens heeft zij een consultatieve functie voor huisartsen in Culemborg en omgeving. Ze heeft gewerkt in diverse grote GGZ instellingen en de verslavingszorg.

Naar boven