Vervolgcursus Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen - blended

In deze cursus leert u werken met cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken voor de behandeling van trauma bij kinderen en jeugdigen, en hun gezinsleden. Bij trauma en angst spelen ouders een belangrijke rol. Ze bieden steun en helpen bij het aanleren van coping. Daarom staan systeembehandelingen en actieve betrokkenheid van gezinsleden centraal. 

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Vervolgcursus Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen - blended in Amsterdam, Aristo op 10 jan 2025

In deze cursus leer je werken met cognitieve gedragstherapeutische methoden en technieken om trauma bij kinderen en jongeren en hun gezinsleden te behandelen. Bij trauma en angst spelen ouders een belangrijke rol omdat ze ondersteuning bieden en helpen bij het aanleren van coping-vaardigheden. Daarom staan systeembehandelingen en actieve betrokkenheid van gezinsleden centraal.

Via genogrammen ontdek je de invloed van traumatische ervaringen door de generaties heen. Ook oefen je met de toepassing van verschillende exposure-varianten in fantasie en met oplossingsgerichte technieken bij trauma.

Met behulp van het Writejunior protocol leer je de praktische toepassing van schrijftherapie met deze kinderen. Onderdelen van het protocol zijn onder meer exposure, cognitieve herstructurering, coping en social sharing.

De blended cursus bestaat uit face-to-face bijeenkomsten, online bijeenkomsten en de Knowingo+ app:

• 6 face-to-face bijeenkomsten van 6 ½ uur, exclusief pauze

• 6 keer 120 minuten online tijd: Voor elke face-to-face bijeenkomst is er een online meeting waarin cursisten via Zoom uitwisseling met elkaar hebben over de te bestuderen lesstof en lesstof oefenen, voorbereiden en/of presenteren. De lesstof kunnen cursisten via de website van King nascholing raadplegen.

• De Knowingo+-app: Cursisten installeren de app Knowingo+ op hun mobiele telefoon of tablet. Met deze tool maken cursisten spelenderwijs de te leren literatuur eigen. Door het spelen van de app zal de kennis beter blijven hangen omdat er meer herhaling en daardoor verankering plaatsvindt. Ook zal de inhoud uit het inleidende gedeelte terugkomen in het verdiepingsgedeelte. Docenten hebben toezicht over het dashboard en kunnen zo de voortgang meten en de cursisten toetsen.