Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud 

Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

  • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
  • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
  • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
  • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
  • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
  • De cursist krijgt informatie over de toepassing van ACT aan jongeren: ACT your way en ouders: ACTief opvoeden.
  • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.

Werkwijze  

De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

Wijze van toetsing 

Er vindt een eindtoets plaats. 

DagDatumTijden
121 augustus 20239:30 - 16:45
222 augustus 20239:30 - 16:45
323 augustus 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Diagnostiek6Toegekend
Behandeling8Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuur2Toegekend
Herregistratie18Toegekend

VGCt

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
nascholingscursus18Toegekend

V & VN

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2023
Scholing verpleegkundig specialisten17Toegekend

POH-GGZ

geldig van 15 aug 2022—14 aug 2025
Nascholing praktijkondersteuners18In aanvraag

SKJ

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring1,5Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


Bert Hoogstad

Bert Hoogstad

Drs Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie.
Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijk
behandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancer
geeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy
(ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based Stress
Reduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ook
Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur in
de derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getraind
door John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hij
mediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over een
leven zonder stressvol denken.

Zelf aan te schaffen: 

Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven