Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud
Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

 • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
 • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
 • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
 • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
 • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
 • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.


  Werkwijze 

  De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

  Wijze van toetsing
  Er vindt een eindtoets plaats. 

  DagDatumTijden
  1 3 juli 20239:30 - 16:45
  2 4 juli 20239:30 - 16:45
  3 5 juli 20239:30 - 16:45

  NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

  geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
  Diagnostiek6Toegekend
  Overige taken4Toegekend
  Extra literatuur2Toegekend
  Herregistratie18Toegekend
  Behandeling8Toegekend

  VGCt

  geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
  Nascholing (cgt en cgw)18Toegekend

  V & VN

  geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2023
  Scholing verpleegkundig specialisten17Toegekend

  POH-GGZ

  geldig van 15 aug 2022—14 aug 2025
  Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

  SKJ

  geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
  Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

  V Logo

  ECTS punten t.b.v. logo verklaring1,5Toegekend

  De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


  Bert Hoogstad

  Bert Hoogstad

  Drs Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie.
  Hij heeft een eigen praktijk in Zuid-Limburg waar hij voornamelijk
  behandelingen geeft op ACT, Mindfulness en IBSR gebaseerd. Als freelancer
  geeft hij opleidingen en supervisie in Acceptance and Commitment Therapy
  (ACT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en Inquiry Based Stress
  Reduction (IBSR of anders gezegd; de vier vragen van Byron Katie) maar ook
  Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Hij is een pionier van het eerste uur in
  de derde generatie gedragstherapieën. Vanaf het jaar 2000 is hij in getraind
  door John Kabat-Zinn, Mark Williams, Byron Katie en Steven Hayes. Hij
  mediteert, beoefent yoga en maakt zijn cursisten graag enthousiast over een
  leven zonder stressvol denken.

  Zelf aan te schaffen: 

  Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

  Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

  Contacturen: 18 uur

  Zelfstudie: 11 uur

  Naar boven