Eetstoornissen bij kinderen en jongeren

Deze cursus is een inleiding op het gebied van eetstoornissen in de puberteits-/ adolescentiefase. 

Deze cursus is een inleiding op het gebied van eetstoornissen in de puberteits-/ adolescentiefase. 

De cursus biedt een overzicht van eetstoornissen bij kinderen en jongeren. De kenmerken, het voorkomen, oorzaken en gevolgen worden besproken. Vervolgens worden de verschillende behandelingen toegelicht voor Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa, BED en ARFID, de eetstoornissen die in de puberteit/ adolescentiefase voorkomen. Comorbide problematiek wordt behandeld. Het overzicht wordt aangevuld met kleine oefeningen om eetstoornissen beter te begrijpen en te weten hoe daarmee om te gaan.

Naast het overzicht wordt dan ook geoefend met motiverende gespreksvoering met jongeren en ouders. Er worden handreikingen gedaan voor hulpverleners die niet bekend zijn met eetstoornissen, hoe een gesprek over het vermoeden van een eetstoornis aan te gaan. Vervolgens wordt stil gestaan bij het bieden van eerste hulp. De vraag komt aan de orde wanneer en waarheen te verwijzen.

Doelstelling

De deelnemers kunnen eetstoornissen herkennen en diagnosticeren en begrijpen wat een eetstoornis is; ze hebben kennis over eetstoornissen maar ook begrip van wat een eetstoornis voor iemand betekent en wat de gevolgen van een eetstoornis zijn voor iemand zelf en voor diens directe omgeving.

Deelnemers weten hoe ze het gesprek aan kunnen gaan met een jongere en haar ouders over het eetgedrag en de bijkomende angsten. 

Deelnemers zijn in staat ‘eerste hulp’ te beiden; deelnemers kunnen jongeren en naasten gerust stellen en uitleg geven. Ze kunnen eerste instructies geven aan betrokkenen hoe de eerste stappen uit een eetstoornis te zetten. Ze kunnen jongeren en ouders wegwijs maken en weten waar aanvullende kennis te halen en waar naar te verwijzen.

Deelnemers erkennen en herkennen het appèl dat op hen gedaan wordt, weten overdracht te plaatsen en dus beter te hanteren.

 

DagDatumTijden
124 mei 20239:30 - 16:45
231 mei 20239:30 - 16:45
3 7 juni 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 6 feb 2023— 7 feb 2026
Extra literatuurstudie1Toegekend
Diagnostiek6,5Toegekend
Behandeling 6,5Toegekend
Herregistratie19,5Toegekend
Overige taken 6,5Toegekend

Universitair of HBO geschoold, ervaring met werken in de GGZ, LVB of Jeugdzorg. Ervaring in het werken met jongeren met een eetstoornis is geen vereiste. 

Saskia Vermeulen

Saskia Vermeulen

Drs. Saskia Vermeulen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut. Zij werkt sinds 2006 bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula als manager behandelzaken.

Zij heeft veel ervaring in de GGZ met de behandeling van psychiatrische stoornissen, bij jongeren en volwassenen met hun naasten. Vanaf 2001 heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen en comorbide problemen bij jongeren en volwassenen.

Op zoek naar alternatieven voor het klinisch behandelen van eetstoornissen heeft zij samen met Sonja Fleminger de MeerGezinsDagBehandeling vormgegeven voor jongeren en (jong)volwassenen, intussen één van de 3 in de zorgstandaard eetstoornissen aangeraden behandelmethoden. Zij heeft de protocollen voor deze behandeling voor jongeren en (jong)volwassenen geschreven en de visie in lezingen en scholingen uit gedragen. Zij is regionaal en landelijk actief in het innoveren van de behandeling van eetstoornissen. Bijvoorbeeld het vormgeven van VIBES (vroeginterventie bij eetstoornissen), een korte interventie om eetstoornissen bij jongeren met pedagogisch sterke ouders in een vroeg stadium te begrenzen. 


Verplicht: G. Noordenbos & A. van Elburg: Handboek Eetstoornissen, de Tijdstroom 2018, hoofdstukken, 200 pagina’s. 

Aangeraden: J. Lock & D. Le Grange, Ouders als Bondgenoot, Ekklesia 2011, 255 pagina’s

Aangeraden H 1 en 2 uit S. Fleminger en S.J. Vermeulen,  MGDB: MeerGezinsDagBehandeling, 2022 (kopie wordt op de lesdagen verstrekt), 12 pagina’s

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven