Inleiding Systeemtherapie (60 uur)

De missie in deze inleidende cursus van 10 dagen, is cursisten een stevige basis mee te geven in systeemdenken en systeeminterventies, op basis van een aantal belangrijke stromingen. Deze cursus kan het begin zijn van je opleiding tot erkend NVRG systeemtherapeut.

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus. Deze kun je vinden onder het tabblad doelgroep.

Inleiding

In deze inleidende cursus Systeemtherapie leer je kijken, denken en handelen vanuit de Systeemtheorie.  Een theorie welke handelt over hoe systemen met elkaar in relatie staan en elkaar beïnvloeden. Een theorie die een context biedt om te kijken naar wat zich tussen mensen afspeelt. Of het nu gaat om de relatie tussen een ouder en een kind, ouders onderling, echtparen, families, hulpverleners en cliënten of hulpverleners onderling; al deze betrekkingen zijn op te vatten als sociale processen onderhevig aan een systemische dynamiek waarbij ‘het geheel veel meer is dan een optelsom’ 

Doelstelling

In deze cursus maak je kennis met de roots van de systeemtherapie en de verschillende perspectieven die heden ten dage gehanteerd worden. Je leert verschillende systemische begrippen als triades, loyaliteit, circulariteit, symmetrische en complementaire escalaties herkennen en plaatsen binnen hun (historische) context.

Je maakt kennis met verschillende systemische interventies en leert deze toe te passen binnen het therapeutisch proces. Je leert handen en voeten geven aan het hulpverleningsproces aan systemen; kennismaken, ontwikkelen en afsluiten.

Naast het verwerven van theoretische kennis en het oefenen van vaardigheden/interventies, leer en ervaar je wat het voor jou als therapeut en persoon betekent onderdeel te zijn van het therapeutisch systeem; hoe hanteer je de therapeutische relatie, hoe voelt meervoudige partijdigheid in de kamer? Verschilt de houding van jou als systemische therapeut met jouw therapeutische houding tot nu?

Je maakt ook kennis met systemisch kijken naar processen buiten de therapie kamer; hoe ziet jouw team eruit? Wat betekent systemisch kijken voor interdisciplinaire samenwerking? Welke invloed hebben culturele en maatschappelijke ontwikkelingen op processen in de hulpverlening, in gezinnen?

 

Werkwijze en didactische werkvormen

De cursus probeert in haar opzet een directe uitwisseling te bieden met de dagelijkse praktijk van de cursist; hoe kan de theorie toegepast worden in casuïstiek van de cursisten?

  • het bestuderen en presenteren van literatuur
  • theoretische verdieping van literatuur d.m.v. discussie
  • oefenen met systemische casusbeschrijvingen uit eigen praktijk
  • middels ervaringsgerichte en creatieve oefeningen, observatie- en registratieoefeningen, video- en filmfragmenten, (ontdekkende) rollenspelen ervaring op doen met het toepassen van systemisch kijken (perspectieven en posities), denken en handelen (interventies/vaardigheden)
  • reflecteren op oefeningen tijdens de cursusdagen en casusbeschrijvingen uit de praktijk van de cursist (Attitude)
  • vragenlijst AKV (Attitude-Kennis-Vaardigheden) wordt tijdens de eerste lesdag ingevuld als hulpmiddel voor reflectie op eigen ontwikkelingsproces tijdens de cursus. De laatste cursusdag wordt hierover een korte presentatie gegeven.
DagDatumTijden
131 augustus 20229:30 - 16:45
2 7 september 20229:30 - 16:45
321 september 20229:30 - 16:45
4 5 oktober 20229:30 - 16:45
526 oktober 20229:30 - 16:45
6 2 november 20229:30 - 16:45
716 november 20229:30 - 16:45
830 november 20229:30 - 16:45
914 december 20229:30 - 16:45
1021 december 20229:30 - 16:45
11 (Reservedatum!)11 januari 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Behandeling30Toegekend
Herregistratie60Toegekend
Extra literatuur15Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Overige10Toegekend

NVRG

geldig van 1 jul 2019— 1 jul 2024
Inleiding systeemtherapie60Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional60Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met master diploma), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Hier vind je een overzicht van geschikte HBO-master vooropleidingen. Bij twijfel neem contact met ons op of bezoek de site van de NVRG.

drs. Monique van der Ven

drs. Monique van der Ven

Monique van der Ven is GZ-psycholoog, systeemtherapeut, supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carrière centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen (dag)klinische en ambulante instellingen voor jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen.Ook hield zij zich bezig met zorgvernieuwing, kwaliteits- en programma-ontwikkeling vanuit het systeemtheoretisch kader. 

Ze werkt bij MoleMann Mental Health in Amsterdam en heeft een eigen praktijk voor supervisie en consultatie. Ze is docent systeemtherapie binnen de opleiding voor Klinisch Psychologen en erkend TTC-gever NVRG.

Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen;

Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom.

Overige literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing

Contacturen: 60 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven