Executieve functies bij leerlingen in het middelbaar onderwijs

Leer alles over executieve functies bij leerlingen in het middelbaar onderwijs met deze eendaagse cursus. Ontdek wat de basale executieve functies inhouden en hoe deze zich verhouden tot schoolse vaardigheden en gedrag. Leer hoe je als leerkracht, ouder of jongere zelf aan de slag kunt om executieve functies te verbeteren.

Executieve functies zijn de laatste jaren een hot topic, met meer dan 137.000 Nederlandse hits op Google. Maar wat houdt het precies in? In deze eendaagse cursus leer je de basisprincipes van executieve functies, met nadruk op werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. Je krijgt inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen executieve functies en schoolse vaardigheden en gedrag, maar ook hoe je deze kennis in de praktijk kunt toepassen. Bijvoorbeeld door het trainen van het werkgeheugen en het bespreken van wat jongeren, leerkrachten en ouders zelf kunnen doen. Hoewel er geen standaard oplossing is voor gedrags- of schoolse problemen, biedt deze cursus wel een raamwerk om gedrag beter te analyseren en begrijpen.

Doelstelling

Geformuleerd met het oog op het effect dat de cursus voor een cursist na afloop van de cursus kan hebben, bijvoorbeeld:

Na afloop van deze cursus

  • Wat de belangrijkste executieve functies zijn en hoe die zich ontwikkelen
  • Wat kennis van executieve functies kan bijdragen aan het begrijpen van, en omgang met het gedrag van jongeren

Werkwijze

De deelnemers bestuderen van te voren opgegeven literatuur. De cursus is interactief en afwisselend in opzet: theorie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er zijn tussendoor opdrachten die alleen of in kleine groepjes gemaakt worden.

 

DatumTijden
23 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 feb 2022— 2 feb 2025
Diagnostiek 3,5Toegekend
Behandeling3Toegekend
Herregistratie6,5Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional6Toegekend

Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogen en psychologen die werken in het onderwijs

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog, en gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen bureau in onderzoek, onderwijs en advies gestart; gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.

Cursisten dienen zelf het volgende boek aan te schaffen;

Dawson, P., & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten: Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Hogreve, €40. 341 pp.


Contacturen: 6 uur 

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven