Executieve functies bij leerlingen in het middelbaar onderwijs

  • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk: Werkgeheugen, inhibitie, flexibiliteit
  • Zwakke executieve functies: training en aanpak

Inleiding

De laatste jaren is er veel aandacht voor executieve functies. Alleen al meer dan 137.000 Nederlandse hits op google. Maar wat zijn precies executieve functies? In deze eendaagse cursus wordt een introductie gegeven van de verschillende executieve functies, met daarbij de nadruk op de basale executieve functies: Werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. We starten bij de theorie en kennis verkregen door wetenschappelijk onderzoek, wat weten we bijvoorbeeld uit onderzoek over de relatie tussen executieve functies en schoolse vaardigheden en gedrag? Maar er wordt nadrukkelijk ook gekeken naar executieve functies in de praktijk. Als er bijvoorbeeld sprake is van een zwak werkgeheugen, wat dan? Kan je het werkgeheugen trainen, en hoe? En hoe bewezen effectief zijn zulke trainingen? Behalve informatie over dit soort trainingen, wordt ook besproken wat jongeren, leerkrachten, ouders, zelf kunnen doen. Alhoewel kennis van executieve functies, en deze cursus, geen standaard oplossing kan bieden bij geconstateerde gedrags- of schoolse problemen, biedt het wel een raamwerk waarlangs gedrag beter te analyseren en begrijpen is.

Doelstelling(en)

Geformuleerd met het oog op het effect dat de cursus voor een cursist na afloop van de cursus kan hebben, bijvoorbeeld:

Na afloop van deze cursus

  • Wat de belangrijkste executieve functies zijn en hoe die zich ontwikkelen
  • Wat kennis van executieve functies kan bijdragen aan het begrijpen van, en omgang met het gedrag van jongeren

Werkwijze

De deelnemers bestuderen van te voren opgegeven literatuur. De cursus is interactief en afwisselend in opzet: theorie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er zijn tussendoor opdrachten die alleen of in kleine groepjes gemaakt worden.

 

 

DatumTijden
23 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 feb 2022— 2 feb 2025
Diagnostiek 3,5Toegekend
Behandeling3Toegekend
Herregistratie6,5Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional6Toegekend

Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogen en psychologen die werken in het onderwijs

 

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog, en gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen bureau in onderzoek, onderwijs en advies gestart; gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.

Cursisten dienen zelf het volgende boek aan te schaffen;

Dawson, P., & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten: Een praktische gids voor diagnostiek en interventie. Hogreve, €40. 341 pp.


Contacturen: 6 uur 

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven