Behandeling van psychosociale problemen van jeugdigen met een leerstoornis

De cursus bestaat uit een dag van 6 uur. De training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie staat hierin centraal. Cursisten krijgen inzicht in de achtergronden en uitvoering van de training en maken kennis met het materiaal van de training.  

Inhoud

Kinderen met dyslexie en/of dyscalculie hebben niet alleen last van hun leermoeilijkheden, maar vaak ook van psychosociale problemen zoals (faal)angst, somberheid en een laag zelfbeeld. Wegwijs in dyslexie en dyscalculie is een cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor kinderen en jongeren met dyslexie en/of dyscalculie in de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs die lijden onder hun leerstoornis. Het doel van de training is dat deze kinderen en jongeren leren omgaan met hun dyslexie en/of dyscalculie en dat de psychosociale problemen afnemen. Het behandelprogramma bestaat uit een handleiding voor trainers (orthopedagogen of psychologen), een werkboek voor kinderen en jongeren met dyslexie en een werkboek voor kinderen en jongeren met dyscalculie. Zowel de ouder(s) als de school van het kind worden actief betrokken bij de training. De training kan worden aangeboden binnen de GGZ, vanuit particuliere praktijken of vanuit onderwijs-zorgarrangementen.

Het behandelprogramma Wegwijs is opgezet als een route met verschillende tussenstops. Deze route is onderdeel van een grotere reis: de reis die symbool staat voor het leven van het kind met dyslexie of dyscalculie. Het kind heeft bij het startpunt van de route al een hele weg afgelegd en zal aan het einde van de route, na afloop van de training, zelfstandig verder reizen. De trainer reist tijdens de training een stukje met het kind mee op zijn reis. De training bestaat uit vier delen. In het eerste deel van de training staat psycho-educatie over de leerstoornis en bijkomende psychosociale problemen centraal. In het tweede deel van de training staan cognitief-gedragstherapeutische technieken centraal. In het derde deel van de training wordt aandacht besteed aan handvatten voor het omgaan met dyslexie of dyscalculie als beperking (copingvaardigheden). In het vierde deel van de training staat een terugblik op de training centraal, maar vooral ook een blik naar de toekomst. Daarbij wordt geanticipeerd op mogelijke hindernissen die het kind nog kan tegenkomen (terugvalpreventie).


Doelstelling

Deze dag heeft als doel om inzicht te geven in de theoretische achtergronden en de opbouw van de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie. Ook maken deelnemers kennis met het materiaal van de training. Daarnaast krijgen zij inzicht in hoe het geprotocolleerde behandelprogramma afgestemd kan worden op de specifieke behoeften van het cliëntsysteem. Na afloop van deze train-de-trainer cursus kunnen deelnemers aan de slag met het geven van de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie in de hulpverleningspraktijk.

 

Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van presentaties door de docenten, oefeningen met het trainingsmateriaal en er wordt interactief gewerkt met eventuele ervaringen en vragen van deelnemers.  

 

Eindtoetsing

Een korte toets aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

 

DatumTijden
8 juni 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Nascholing (cgt en cgw)6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling3Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie6Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 9 nov 2022— 8 nov 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals6,5Toegekend

Orthopedagogen, psychologen 'onderwijs- en zorgprofessionals met HBO-achtergrond, zoals remedial teachers, intern begeleiders, jeugd- en gezinsprofessionals en cognitief gedragstherapeutisch werkers, die zich willen bekwamen in het werken met de training Wegwijs in dyslexie en dyscalculie. Kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie (CGT), dyslexie/dyscalculie en bijkomende psychosociale problemen is wenselijk.

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek

Jojanneke van der Beek is orthopedagoog-generalist, docent aan de Universiteit Utrecht bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen en promovendus aan de Radboud Universiteit. Ook geeft zij postacademisch onderwijs op het gebied van (complexe) leerstoornissen. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In haar klinische werk, onderwijs en onderzoek richt zij zich op de emotionele aspecten van leermoeilijkheden en de comorbiditeit met ontwikkelings- en psychiatrische problematiek. Jojanneke is medeontwikkelaar en -auteur van de ‘Rekenbelevingsschaal’ (2017) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). 

Martine Mönch

Martine Mönch

Martine Mönch werkt als orthopedagoog-generalist en cognitief gedragstherapeut in de GGZ. Daarnaast is ze als universitair docent werkzaam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Eerder was zij werkzaam bij het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht, waarbij ze verbonden was aan de afdeling leerproblemen met in het bijzonder aandacht voor dyscalculie. In dat kader is zij medeauteur van het ‘Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 (protocol DDG)’ (2020) en het cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma ‘Wegwijs in dyslexie en dyscalculie’ (2021). Ook in haar huidige werk in de GGZ is ze nog altijd betrokken bij cliënten met (een vermoeden van) dyscalculie.

Verplicht:

-       Van der Beek, J. P. J., Mönch, M. E., Toll, S. W. M., & Van Luit, J. E. H. (2021). Wegwijs in dyslexie en dyscalculie: Handleiding. LannooCampus. Pagina’s 8 t/m 43 (35p); 49 t/m 57 (8p); 112 t/m 182 (70p) ; 208 t/m 213 (5p) (totaal 118 pagina’s)

 

Aanbevolen:

-       Van der Beek, J. P. J., Mönch, M. E., Toll, S. W. M., & Van Luit, J. E. H. (2021). Wegwijs in dyslexie en dyscalculie: Werkboek Wegwijs in dyslexie. LannooCampus.

-       Van der Beek, J. P. J., Mönch, M. E., Toll, S. W. M., & Van Luit, J. E. H. (2021). Wegwijs in dyslexie en dyscalculie: Werkboek Wegwijs in dyscalculie. LannooCampus.


Aanvullende literatuur wordt online beschikbaar gesteld.

De cursusdag bestaat uit 6 contact uren. Ter voorbereiding dient men het boek te lezen, de inschatting hierbij zijn 4 uur leestijd.

Naar boven