Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud
Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

  • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
  • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
  • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
  • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
  • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
  • De cursist krijgt informatie over de toepassing van ACT aan jongeren: ACT your way en ouders: ACTief opvoeden.
  • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.


Werkwijze 
De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

Wijze van toetsing
Er vindt een eindtoets plaats. 

DagDatumTijden
112 september 20229:30 - 16:45
219 september 20229:30 - 16:45
326 september 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Diagnostiek6Toegekend
Behandeling8Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuur2Toegekend
Herregistratie18Toegekend

VGCt

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
Nascholingscursus18Toegekend

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

geldig van 12 sep 2022—11 sep 2023
Nascholing psychiatrie16Toegekend

V & VN

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2023
Scholing verpleegkundig specialisten17Toegekend

SKJ

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals18Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


Floriaan Demeester

Floriaan Demeester

Ik ben psycholoog en gedragstherapeut. Na een decennium ambulante verslavingszorg in Vlaanderen werk ik voor Emergis in Zeeland, waar ik mij voornamelijk bezighoud met flexible assertive community treatment. Ik was van meet af aan geboeid door de cliëntgerichte benadering maar bleef zoeken naar manieren om die grondhouding te combineren met de werkwijze van een scientist-practitioner. In de cognitieve gedragstherapie leerde ik casussen functioneel analyseren en van daaruit was de stap naar acceptance commitment therapie en andere 3e generatie gedragstherapieën snel gezet. Momenteel verdiep ik mij in procesgerichte gedragstherapie, een therapiekader dat wetenschappelijk handelen en een warmbloedige contactstijl mooi weet te combineren. In mijn therapieën en trainingen houd ik het (leer)proces nauw in de gaten zonder dat dit ten koste gaat van speelsheid en plezier.

Zelf aan te schaffen: 

Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789492297327

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven