Ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen.

Deze twee daagse cursus biedt naast theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten hoe te handelen in geval van KOPP/KVO-gezinnen voor zowel kind - als jeugd - als volwassen werkers en eenieder die betrokken is bij KOPP/KVO-gezinnen. 

Inhoud:

Hulpverlener zijn van KOPP/KVO-gezinnen (Kind van Ouder met Psychiatrie/Kind van Ouder met Verslaving) is geen makkelijke taak. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving. Het betekent kunnen werken met meervoudige partijdigheid en tegenstrijdige belangen van de zieke ouder, de eventueel aanwezige gezonde partner en de kinderen. Deze twee daagse cursus biedt naast theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten hoe te handelen in geval van KOPP/KVO-gezinnen voor zowel kind - als jeugd - als volwassen werkers en eenieder die betrokken is bij KOPP/KVO-gezinnen. 

Leerdoelen:

1. De cursist kent het begrip KOPP/KVO m.b.t. de vele ingewikkeldheden. De kennis hieromtrent is zowel verbreed als verdiept.

2. Weet wat de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen op de ouderrol is en invloed hiervan op de ontwikkeling van de kinderen.

3. Heeft concrete handvatten om in gesprek te gaan met zowel de KOPP/KVO-ouder als het minderjarige dan wel meerderjarige kind.

4. Kan een gewogen afweging maken m.b.t. de gewenste hulpverlening.

5. Beschikt over systemische en gesprekstechnische kennis en toepassing in contact met zowel de ouders als het kind. 

Doelstelling

1. De cursist is na het volgen van de cursus in staat om psychiatrische en/of verslavingssymptomen van de ouder te 'vertalen' naar de invloed hiervan op de ouderrol. Dit vervolgens te kunnen bespreken met de ouder en tevens die ouder te helpen om de ouderrol te verbeteren, ondanks de aanwezigheid van deze symptomen. 

2. De cursist is zich beter bewust van de invloed van psychiatrische en/of verslavingssymptomen van een ouder op de ontwikkeling van kinderen in de verschillende leeftijdsfasen. 

3. De cursist is beter in staat om zowel met de ouders als de kinderen het gesprek te voeren. 

4. De cursist is beter in staat om de opgedane kennis over te dragen en te verwoorden naar zowel collega's toe als schriftelijk juist weer te geven.

 

 

 

 


 

DagDatumTijden
1 7 november 20239:30 - 16:45
221 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 apr 2022—11 apr 2025
Diagnostiek5Toegekend
Behandeling5Toegekend
Overige taken2Toegekend
Extra literatuurstudie12Toegekend
Herregistratie12Toegekend

SKJ

geldig van 23 apr 2022—11 apr 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

Psychologen, orthopedagogen en jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de Jeugdzorg of GGZ en werkzaam zijn met KOPP/KVO gezinnen. 

Lies Wenselaar

Lies Wenselaar

Lies Wenselaar is (kinder- en jeugd)psychiater en (kinder- en jeugd)psychotherapeut. Zij werkt al meer dan 30 jaar met KOPP/KVO-gezinnen, zowel binnen de vrijwillige als de gedwongen hulpverlening, en is een groot voorstander van integrale hulpverlening aan KOPP/KVO-gezinnen. Als docent heeft ze een groot aantal bijscholingscursussen en lezingen over dit onderwerp verzorgd. Zij beschikt over een brede werkervaring in zowel de reguliere (kinder- en jeugd-)GGZ, alsmede binnen de verslavingszorg voor 12+ en jongvolwassenen. 

Ook heeft zij gewerkt met en voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hiernaast was zij vele jaren als onafhankelijk adviseur en onderzoeker betrokken bij de gedwongen (jeugd)hulpverlening, in zaken van de kinderbescherming en jeugdzorg.

De docent zorgt dat de cursisten van tevoren beschikken over de literatuur.

Er zal veel worden gewerkt uit:

•    Wenselaar, L.H., Integrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen. Een praktisch handboek voor de hulpverlener. Het invullen van de ouderrol door de zieke ouder als ‘goed genoeg ouder’ is lastig, evenals kind zijn van een ouder met psychiatrie en/of verslaving.

•    Wenselaar, L.H., werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen. Verbeteren van de ouderrol. Bohn, Stafleu en van Loghum, Houten, 2015.

•    Wenselaar, L.H., Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Op weg naar een betere toekomst. Bohn, Stafleu en van Loghum, Houten, 2015.

•    Roldifferentiatie bij ouders met een borderline-persoonlijkheidsstoornis Alice van der Pas.

•    Een door de docent gemaakte power point presentatie wordt gebruikt tijdens de cursus.

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven