Comorbide persoonlijkheidspathologie; therapeutische vaardigheden bij cliënten en systemen

Cliënten met persoonlijkheidsproblematiek moeilijk of lastig? Hier leer je de uitdaging aangaan om een goede werkrelatie op te bouwen.

Inhoud

De werkrelatie met de cliënt met persoonlijkheidspathologie stelt de therapeut voor interpersoonlijke uitdagingen. In alle clusters is sprake van problemen met: realiteitsbesef,  interpersoonlijke grenzen,  emotieregulatie, verantwoordelijkheid, zelfreflectie, heerszucht en pacificeerzucht

In deze 2-daagse cursus leer je gedragspatronen in de werkrelatie met de cliënt met persoonlijkheidspathologie te herkennen en beïnvloeden. Je zoekt de uitdaging op in de overdracht en tegenoverdracht. Hoe leer je vertrouwen opbouwen? Je leert praktisch en ondersteunend grenzen te stellen. In de context van ouderschap, kinderen en persoonlijkheidspathologie.

De theoretische kennis wordt omgezet in praktische vaardigheden om deze moeilijkheden in interactie en werkrelatie tijdig te herkennen en aan te pakken vanuit een goede verstandhouding met de cliënt en zijn systeem, ongeacht het type persoonlijkheidsstoornis.


Werkwijze

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag. Tijdens de ochtenden bespreken we de literatuur en casuïstiek en maken we ons de theorie achter de vaardigheden eigen. In de middaguren verbinden we de theorie met de praktijk aan de hand van praktische oefeningen en rollenspellen. 


Doelstellingen

Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten 

– meerdere persoonlijke valkuilen herkennen 

– vastgelopen interacties oplossen 

– operante conditionering herkennen in het gesprek en daarbuiten 

– veilig grenzen stellen en vertrouwen uitdagen bij cliënten die dit moeilijk op waarde kunnen schatten 

– functionele en onderbouwde aanpassingen maken op standaard behandelmethodes ten behoeve van de individuele cliënt en hun systeem.


Er vindt een afsluitende toets plaats.


DagDatumTijden
112 oktober 20239:30 - 16:45
2 2 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 21 sep 2022—21 sep 2025
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuurstudie9Toegekend
Herregistratie13Toegekend

Hulpverleners die ervaring hebben in het voeren van (therapeutische) gesprekken in de interactie met een 'moeilijk' persoon. De cursus is voor zowel HBO-ers als (post) academici te volgen.

Jessica Terwiel

Jessica Terwiel

Drs. Jessica Terwiel is gz-psychologe en deels werkzaam in opdrachten in de forensische psychologie.
Zij is ruim twintig jaar tevens kinder- en jeugdpsychologe en  gerechtelijk deskundige geweest, en ook een aantal jaren praktijkopleider gz-psychologie. Inmiddels heeft zij zich gespecialiseerd in de psychologie en behandeling betreffende machtsdynamieken in relaties, scheidingen, groeps-situaties en sektes. Zie ook het interview in de Volkskrant van 9 november 2021. De ervaring die Jessica heeft met zowel slachtoffers als daders van vele soorten psychisch geweld en onderdrukking, heeft ertoe geleid dat zij expert is op het gebied van het herkennen en behandelen van problematische en verstoorde/verstorende relaties en interacties. Haar passie ligt in het vaardig en weerbaar maken van zowel collega's als cliënten in het omgaan met destructieve interacties en ingewikkelde persoonlijkheden. 

Verplichte literatuur 1 en 2: Twee boeken moet je zelf hebben / kopen / van je instelling lenen:

* A. Sprey (2017). Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen: DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Bohn Safleu Van Loghum
* Lindsay C. Gibson PsyD (2015). Adult Children of Emotionally Immature Parents: How to Heal from Distant, Rejecting, of Self-Involved Parents. New Harbinger Publications, Inc.

Het praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen is een theoretisch naslagwerk met onmisbare vakkennis. Adult Children of.. is een praktijkboek en vormt een goede aanvulling op het naslagwerk.Slechts enkele hoofdstukken uit deze boeken zijn deel van de verpichte literatuur:
–-- uit Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen: Deel 1, hoofdstukken 2 en 3 (54 pagina’s) En Deel 2, de gedeeltes over de narcistische en de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (27 en 28 pagina’s)
–-- uit ‘Adult Children of Emiotionally Immature Parents’ hoofdstuk 2, ‘recognizing the emotionally immature parent’ (25 pagina’s) en hoofdstuk 10, ‘how to identify emotionally mature people’ (20 pagina’s)


Verplichte literatuur 3: Helaas is het mij niet gelukt om met de auteur tot een copyright-overeenkomst te komen om een readertje te maken van enkele van de hoofdstukken uit het boek. Daarom vervalt dit onderdeel.Optionele literatuur:

Gratis artikel:
An Attachment Theoretical Framework for Personality Disorders, Kenneth N. Levy, Benjamin N. Johnson, Tracy L. Clouthier, J. Wesley Scala, and Christina M. Temes, Canadian Psychology / Psychologie canadienne 2015, Vol. 56, No. 2, 197–207 (10 pagina’s)
Hier te vinden:
https://www.apa.org/pubs/journals/features/cap-0000025.pdf

Boeken:
*W. John Livesley, Giancarlo Dimaggio, John F. Clarkin, editors (2015). Integrated Treatment for Personality Disorder: A Modular Approach. Guilford Press
*Nina W. Brown Ed.D., LPC (2008). Children of the Self-Absorbed: A Grown-Up’s Guide to Getting Over Narcissistic Parents. New Harbinger Publications, Inc
*Lisa Feldman Barrett (2017). How Emotions are Made: The Secret Life of the Brain. First Mariner Books
*Dorothy Rowe (2010): Why We Lie. Fourth Estate
*Iris Koops (2018). Je leven in eigen hand: verder na narcistische mishandeling. https://hetverdwenenzelf.org


Mijn persoonlijke reader, samengesteld uit de eerste vier van deze optionele boeken, bevat de onderstaande hoofdstukken. Ik zal de reader meebrengen op de eerste cursusdag

–--Uit Integrated Treatment for Personality Disorder – A modular Approach: part III, chapter six, paragrafen “A relational approach to Personality Disorder and Alliance Rupture” t/m “rupture resolution interventions”, (32 pagina’s)
–--Uit Children of the Self Absorbed Hoofdstuk 1: Infuriating, Critical, Demanding and Unreasonable Parents (28 pagina’s)
---uit How Emotions Are Made, hoofdstuk 3 ‘the myth of universal emotions’ (13 pagina’s)
---Uit Why We Lie Hoofdstuk 4: ‘why lying is necessary’. (15 pagina’s)

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven