Autisme Spectrum Stoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen; diagnostiek en behandeling

In 2 dagen worden de belangrijkste onderwerpen betreffende de diagnostiek en behandeling van jongeren en (jong)volwassen met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis behandeld. 

Inhoud
De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen, waarbij het accent meer op behandeling dan op diagnostiek ligt:

 • Huidige stand van zaken rondom diagnostiek van autismespectrumstoornissen (ASS) (inclusief de komst van de DSM-5).
 • Richtlijnen voor diagnostiek van autismespectrumstoornissen, inclusief een overzicht van bruikbare meetinstrumenten, differentiaal diagnostische overwegingen en aandachtspunten uit de klinische praktijk.
 • Praktische oefening in uitvoeren van een diagnostisch onderzoek (in kader van ASS diagnostiek) behandeling.
 • Een overzicht van behandelinterventies bij jongeren / (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis.
 • Praktische oefening gericht op de therapeutische houding en gesprekstechnieken (o.a. oplossingsgerichte invalshoek) bij de doelgroep jeugd /(jong) volwassenen met ASS.
 • Een aantal cognitief gedragstherapeutische technieken die toegepast kunnen worden in de behandeling van cliënten met ASS.
 • Een overzicht van comorbide problemen bij jongeren en (jong)volwassenen met ASS (zoals problemen op gebied van depressie, angst, agressie, dwang, trauma, zelfbeeld) en mogelijke behandelinterventies (en “ASS specifieke” aandachtspunten) die daarbij passen.
 • Oefening met een ervaringsdeskundige.

Doelstelling

 • Inzicht in de huidige stand van zaken en richtlijnen op het gebied van diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen (in de leeftijd van ongeveer 14 jaar en ouder). 
 • In staat om de mogelijkheden en de valkuilen te herkennen bij de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep. 
 • Kennis van de specifieke aandachtspunten bij het toepassen van behandeltechnieken bij jongeren en (jong)volwassenen met ASS. 
 • Kennis van en vaardigen voor een aantal gesprekstechnieken en cognitief gedragstherapeutische behandeltechnieken die bruikbaar zijn in het werken met deze doelgroep.
DagDatumTijden
1 (Voor deze cursus stuurt de docent zelf de ZOOM-link per mail)15 september 20239:30 - 16:45
2 (Voor deze cursus stuurt de docent zelf de ZOOM-link per mail)18 september 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 sep 2022— 8 sep 2025
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek7Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur6Toegekend

SKJ

geldig van 9 sep 2022— 8 sep 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals13Toegekend

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

geldig van 17 jan 2023—16 jan 2024
Psychosociale en psychiatrische problematiek18In aanvraag

Psychologen en orthopedagogen die zich (verder) willen verdiepen in de diagnostiek en behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen bij jongeren en (jong)volwassenen. (Kinder)artsen.

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels

Jeroen Bartels is GZ-psycholoog en was 9 jaar verbonden aan de polikliniek Autisme Spectrum Stoornissen van De Bascule in Amsterdam (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Daar werkte hij voornamelijk met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een vorm van autisme en uiteenlopende comorbide problemen. Vanaf 2014 werkte hij als GZ-psycholoog/hoofdbehandelaar op de polikliniek van Voorzet Behandeling (specialistische GGZ voor volwassenen met autisme). Hier voerde hij diagnostiek en behandeling van volwassenen met (een vermoeden van) ASS uit. 

Inmiddels is Jeroen Bartels 3 jaar werkzaam in Spanje als behandelaar van twee behandelgroepen (Xperanza) voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (waaronder ASS, maar ook uiteenlopende andere problematiek). 

Jeroen Bartels is auteur van twee boeken: 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme' (2017) en het 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' (2019). Voor meer informatie zie de website: jeroenbartels.nl 

Verplichte literatuur 

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing.

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven