Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen

Leer de basistechnieken van cognitieve gedragstherapie met de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) voor volwassenen. Deze cursus biedt kennis en vaardigheden in leer- en emotietheorie, cognitief gedragstherapeutisch proces en diagnostiek, opstellen van verklarend model en het uitvoeren van behandelingen bij angst- en stemmingsstoornissen. Met deze kennis kunt u evidence-based behandelprogramma's uitvoeren en de therapeutische werkrelatie verbeteren.

De Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) voor volwassenen omvat drie onderdelen: Inleiding leertheorie, inleiding tot het gedragstherapeutisch proces en gespreksvoering, en inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie. Deze cursus biedt kennismaking met diverse technieken die toegepast kunnen worden op diverse klachten. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere leer- en emotietheorie, cognitief gedragstherapeutisch proces en diagnostiek, opstellen van verklarend model, behandelplannen ontwerpen en uitvoeren van behandelingen bij angst- en stemmingsstoornissen. Met deze cursus leert u basistechnieken van cognitieve gedragstherapie toepassen, waaronder registratieopdrachten, exposure, zelfregulatieprocedures en ontspanningsprocedures. Deze cursus biedt u de mogelijkheid om adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten te gebruiken bij het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en het ontwerpen van behandelplannen. Met deze kennis en vaardigheden bent u in staat om effectief evidence-based behandelprogramma's uit te voeren bij de meest voorkomende problematiek in de doelgroep. Kies voor deze Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) voor volwassenen en vergroot uw kennis en vaardigheden op het gebied van gedragstherapie.


Doelstelling

Na afloop van de cursus: 

1. heeft u inzicht in en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische wijze van denken; 

2. kunt u leermodellen toepassen in de eigen praktijk; 

3. kunt u het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen; 

4. kunt u betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen; 

5. kunt u de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven. 

6. kunt u biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen. 

7. kunt u op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses, betekenisanalyses en de hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en andere veel voorkomende / relevante problematiek die in de cursus aan bod is gekomen. 

8. kunt u vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is. 

9. kunt u op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten. 

10. kunt u een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken. 

Werkwijze

Het onderwijs is ingedeeld in verschillende onderwijsvormen:

1. De onderwijsgroep In de onderwijsgroep wordt aan de hand van een casus op de theoretische achtergrond van een probleemgebied ingegaan. De focus is het gedragstherapeutisch en wetenschappelijk gedachtegoed.

2. De werkgroep In een werkgroep wordt geoefend met praktische vaardigheden, zoals het maken van analyses, opstellen van een zelfcontroleprocedure, discussie, reflectie, etc.

3. De cursusdagen In de cursus worden met behulp van rollenspelen praktische therapeutische vaardigheden aangeleerd. Elk dagdeel bestaat uit een mengvorm van bovengenoemde onderwijsvormen. De eindtermen van het gedeelte Angst- en Stemmingsstoornissen luiden als volgt: na afloop van het blok dient u te beschikken over goed inzicht in de klinische fenomenologie en diagnostiek van de diverse angst- en stemmingsstoornissen. Voorts kent u de belangrijkste wetenschappelijke verklaringen over ontstaan en voortbestaan van angst- en stemmingsstoornissen. U bent tot slot goed op de hoogte van de mogelijkheden om angst- en stemmingsstoornissen te behandelen en u bent op de hoogte van de relatieve effectiviteit van diverse behandelingen. 

DagDatumTijden
130 oktober 20239:30 - 16:45
2 6 november 20239:30 - 16:45
313 november 20239:30 - 16:45
420 november 20239:30 - 16:45
527 november 20239:30 - 16:45
6 4 december 20239:30 - 16:45
711 december 20239:30 - 16:45
818 december 20239:30 - 16:45
9 8 januari 20249:30 - 16:45
1015 januari 20249:30 - 16:45
1122 januari 20249:30 - 16:45
1229 januari 20249:30 - 16:45
13 5 februari 20249:30 - 16:45
1412 februari 20249:30 - 16:45
1526 februari 20249:30 - 16:45
16 4 maart 20249:30 - 16:45
17 (Reservedatum!)11 maart 20249:30 - 16:45

POH-GGZ

geldig van 8 mei 2023— 7 mei 2024
Nascholing praktijkondersteuners100In aanvraag

VGCt

Basiscursus 100In aanvraag

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring16Toegekend

V & VN

geldig van 8 mei 2023— 7 mei 2024
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg en onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Annet Hofman

Annet Hofman

Annet Hofman is GZ-psycholoog en psychotherapeut, en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het basisblok Cognitieve Gedragstherapie en Angst- en Stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.

Aanschaffen:

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende handboeken:

• Greeven, A. & Emmerik, A. van (red) (2020) Handboek Exposure. Boom. ISBN: 9789024430369 

• Hermans, D. Raes, F, Orlemans, H. (2018) Inleiding tot de gedragstherapie. 7e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN: 9789036819503. Let op: vóór de eerste bijeenkomst moeten uit dit boek twee hoofdstukken worden bestudeerd! (hoofdstukken mbt klassieke en operante conditionering)

• Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L. en Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Boek 1. (nieuwe druk, juni 2017). Boom. ISBN 978 90 895 3713 3. 

Aanbevolen literatuur:

  • Korrelboom, K., Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde  cognitieve gedragstherapie, handboek voor theorie en praktijk. Coutinho  ISBN: 978 90 46903810. Dit boek is niet verplicht voor deze cursus.
  • Bennett-Levy, J.,  Butler, G., Fennell, M.,   Hachmann, A. Gedragsexperimenten in cognitieve therapie. Handboek. Pearson Benelux B.V., 2015
  • Bögels, S.M. & Oppen, P. van (2019) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. 3e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. 

De handboeken geven een overzicht van de diverse stoornissen en praktische behandelmogelijkheden. Soms is het niveau echter te laag voor de doelstelling van deze cursus. Daarom worden deze handboeken aangevuld met recente literatuur  van een wetenschappelijk, verdiepend niveau, passend bij de doelstellingen van de cursus.


Contacturen online: 100 uur

Zelfstudie: 350 uur

Naar boven