Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen bij volwassenen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.

Inhoud 

De cursus gedragstherapie bestaat uit drie onderdelen: 

• Inleiding leertheorie 

• Inleiding tot het gedragstherapeutisch proces en gespreksvoering 

• Inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie (kennismaking met diverse technieken, toegepast op diverse klachten). 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model; 

• Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces 

• Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten; 

• Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en van de adequate therapeutische werkrelatie; • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses; • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures; 

• De uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematiek in de doelgroep: angst- en stemmingsstoornissen. 


Doelstelling

Na afloop van de cursus: 

1. heeft u inzicht in en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische wijze van denken; 

2. kunt u leermodellen toepassen in de eigen praktijk; 

3. kunt u het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen; 

4. kunt u betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen; 

5. kunt u de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven. 

6. kunt u biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen. 

7. kunt u op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses, betekenisanalyses en de hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en andere veel voorkomende / relevante problematiek die in de cursus aan bod is gekomen. 

8. kunt u vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is. 

9. kunt u op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten. 

10. kunt u een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken. 


Werkwijze

Het onderwijs is ingedeeld in verschillende onderwijsvormen:

1. De onderwijsgroep In de onderwijsgroep wordt aan de hand van een casus op de theoretische achtergrond van een probleemgebied ingegaan. De focus is het gedragstherapeutisch en wetenschappelijk gedachtegoed.

2. De werkgroep In een werkgroep wordt geoefend met praktische vaardigheden, zoals het maken van analyses, opstellen van een zelfcontroleprocedure, discussie, reflectie, etc.

3. De cursusdagen In de cursus worden met behulp van rollenspelen praktische therapeutische vaardigheden aangeleerd. Elk dagdeel bestaat uit een mengvorm van bovengenoemde onderwijsvormen. De eindtermen van het gedeelte Angst- en Stemmingsstoornissen luiden als volgt: na afloop van het blok dient u te beschikken over goed inzicht in de klinische fenomenologie en diagnostiek van de diverse angst- en stemmingsstoornissen. Voorts kent u de belangrijkste wetenschappelijke verklaringen over ontstaan en voortbestaan van angst- en stemmingsstoornissen. U bent tot slot goed op de hoogte van de mogelijkheden om angst- en stemmingsstoornissen te behandelen en u bent op de hoogte van de relatieve effectiviteit van diverse behandelingen. 


DagDatumTijden
1 8 mei 20239:30 - 16:45
215 mei 20239:30 - 16:45
322 mei 20239:30 - 16:45
4 (LET OP DIT IS EEN DINSDAG!)30 mei 20239:30 - 16:45
5 5 juni 20239:30 - 16:45
612 juni 20239:30 - 16:45
719 juni 20239:30 - 16:45
826 juni 20239:30 - 16:45
9 3 juli 20239:30 - 16:45
1010 juli 20239:30 - 16:45
11 4 september 20239:30 - 16:45
1211 september 20239:30 - 16:45
1318 september 20239:30 - 16:45
1425 september 20239:30 - 16:45
15 2 oktober 20239:30 - 16:45
16 9 oktober 20239:30 - 16:45
17 (Reservedatum!)16 oktober 20239:30 - 16:45

VGCt

geldig van 1 mrt 2021—29 aug 2024
basiscursus100Toegekend

V & VN

geldig van 26 sep 2022—12 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring16Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg en onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Annet Hofman

Annet Hofman

Annet Hofman is GZ-psycholoog en psychotherapeut, en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het basisblok Cognitieve Gedragstherapie en Angst- en Stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.

Aanschaffen:

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende handboeken:

• Greeven, A. & Emmerik, A. van (red) (2020) Handboek Exposure. Boom. ISBN: 9789024430369 

• Hermans, D. Raes, F, Orlemans, H. (2018) Inleiding tot de gedragstherapie. 7e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN: 9789036819503. Let op: vóór de eerste bijeenkomst moeten uit dit boek twee hoofdstukken worden bestudeerd! (hoofdstukken mbt klassieke en operante conditionering)

• Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L. en Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Boek 1. (nieuwe druk, juni 2017). Boom. ISBN 978 90 895 3713 3. 

Aanbevolen literatuur:

  • Korrelboom, K., Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde  cognitieve gedragstherapie, handboek voor theorie en praktijk. Coutinho  ISBN: 978 90 46903810. Dit boek is niet verplicht voor deze cursus.
  • Bennett-Levy, J.,  Butler, G., Fennell, M.,   Hachmann, A. Gedragsexperimenten in cognitieve therapie. Handboek. Pearson Benelux B.V., 2015
  • Bögels, S.M. & Oppen, P. van (2019) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. 3e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. 

De handboeken geven een overzicht van de diverse stoornissen en praktische behandelmogelijkheden. Soms is het niveau echter te laag voor de doelstelling van deze cursus. Daarom worden deze handboeken aangevuld met recente literatuur  van een wetenschappelijk, verdiepend niveau, passend bij de doelstellingen van de cursus.


Contacturen online: 100 uur

Zelfstudie: 350 uur

Naar boven