Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag bij jongeren

In deze cursus wordt zowel een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de theoretische kennis als basale vaardigheden geoefend voor de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Aandacht is er voor het systeemtherapeutisch kader alsook voor de individuele psychosociale en psychiatrische aspecten.

Inhoud 

In deze cursus wordt zowel een verdiepingsslag gemaakt m.b.t. de theoretische kenns als basale vaardigheden geoefend voor de hulpverlening aan suïcidale jongeren. Aandacht is er voor het systeemtherapeutisch kader alsook voor de individuele psychosociale en psychiatrische aspecten. 

Doelstelling

  • Je bent op theoretisch gebied bijgeschoold op het gebied van de hulpverlening aan suïcidale jongeren en hun gezinnen. 
  • Je hebt alle benodigde kennis en vaardigheden om de hulp succesvol te laten zijn en jongeren te behoeden om te overlijden aan suïcide.
  • Je bent bekend met de wijze waarop de hulpverlening bij adolescenten die denken aan suïcide, dient te worden verricht.

Werkwijze
De werkwijze is zowel die van kennisoverdracht als oefenen met bijbehorende situaties. De kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van lezingen als van oefeningen en bespreken van eigen casuïstiek. De werkwijze is interactief, rekening houdend met de reeds bestaande kennis en competenties van de medewerkers.


 

DatumTijden
9 november 20239:30 - 16:15

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 okt 2020—13 okt 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Extra literatuurstudie6Toegekend
Herregistratie6Toegekend

FGzPt

geldig van 16 feb 2022—15 feb 2025
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog7Toegekend

SKJ

geldig van 5 apr 2021—13 okt 2023
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional6Toegekend

Academici en HBO-ers

Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom heeft ruim 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte merendeels in klinische settingen voor oudere adolescenten, meestal gecombineerd met poliklinische activiteiten voor alle leeftijden. Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulp vanuit een systemisch kader, en heeft daarover ook gepubliceerd in 'Systeemtherapie'. De laatste jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met het schrijven, samen met Ad kerkhof en Ineke Rood, van het 'Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren'

Thans geeft hij nog cursussen, workshops, lezingen en trainingen op het gebied van suïcidale jongeren, en over de systemische context van het hulpverlenen aan jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen. Hij is redacteur van 'Systeemtherapie'werkt voor het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en is consulent voor hulpverleners en voor ouders van suïcidale jongeren.

Literatuurlijst

 Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (samenvatting). 30 pag. Online beschikbaar op: https://assets-sites.trimbos.nl/docs/763ed30c-00e4-45d4-9e6b-bdc925c01921.pdf

Aanbevolen literatuur:

Suïcidaal gedrag bij jongeren. Individuele en gezinsbehandeling. Jan Meerdinkveldboom, Ineke Rood en Ad Kerkhof, 2019. Uitgeverij Boom. 250 pag.


Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven