Schematherapie supervisoren cursus

Competentiegericht supervisie geven aan schematherapie-supervisanten

Letop: er zijn toelatingseisen voor deze cursus, zie kopje doelgroep!I

Inleiding

In toenemende mate wordt zowel in de vakliteratuur als in de praktijk belang gehecht aan de rol en taken van de supervisor. Het supervisor-schap wordt inmiddels door de American Psychological Association gezien als een apart beroep, met eigen taken, verantwoordelijkheden en kerncompetenties, waarbij ook specifieke ethische richtlijnen gelden. In deze cursus wordt de cursist vertrouwd gemaakt met de state-of-the-art op het gebied van supervisie geven, de taken en verantwoordelijkheden van effectief supervisor-schap en het competentiegericht superviseren van schematherapeuten.


Doelstelling

De cursist is aan het einde van de cursus op de hoogte van de kerncompetenties van het beroep supervisor en is in staat om competentiegericht supervisie in schematherapie te geven. 


Inhoud

● verschillende fasen in supervisie

● opstellen van een supervisor competentiegericht leerplan

● gebruik van de ST Rating Scale in supervisie

● optimaliseren van het leerklimaat

● omgaan met weerstand van supervisanten

● leren evalueren van het supervisieproces

● een als onvoldoende beoordeeld supervisieproces

● ethische dilemma’s in supervisie

● valkuilen en behoeften in supervisie

 

DagDatumTijden
1 7 oktober 20239:30 - 16:45
2 4 november 20239:30 - 16:45

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 2 okt 2021— 1 okt 2024
Supervisorencursus12Toegekend

VGCt

geldig van 20 mrt 2021—19 sep 2024
Nascholing o.h.g.v. supervisievaardigheden en/of didactiek12Toegekend

FGzPt

geldig van 2 okt 2021— 1 okt 2024
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog12Toegekend

Therapeuten die volgens de reglementen van het Nederlands Register ST voldoen aan de eisen om ST-supervisor te worden.
Let op: men kan deze cursus pas volgen wanneer men minimaal 2 jaar als senior schematherapeut is ingeschreven in het Register Schematherapie. 

Inschrijving als supervisor kan als je al supervisor bent bij een andere specialistische psychotherapievereniging, zie het registratiereglement van de VsT.

Van de cursist wordt verwacht dat hij voldoende kennis en vaardigheid heeft t.a.v. ST en de verschillende pathologieën. Deze wordt niet in de cursus geleerd. Vaardigheden moeten worden bijgehouden door de cursist via intervisie/ supervisie of andere cursus. 

Els Loeb

Els Loeb

Els Loeb, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is een enthousiaste docente. Zij heeft ruime ervaring met het geven van basis- en vervolgcursussen Schematherapie. Haar spreekt de schematherapie aan omdat het een methode is die cliënten en hulpverleners veel handvatten biedt in het doorgronden en veranderen van hardnekkige problematiek. Els was in het begin van haar carrière muziektherapeut, het belang van ervaringsgericht werken heeft zij in die jaren ervaren. In de schematherapie komen voor haar de verschillende psychotherapeutische technieken in combinatie met ervaringsgericht werken weer bij elkaar. 

De centraal staande relatietechniek limited reparenting biedt veel ruimte om met de cliënt samen de vaak ingewikkelde interacties in de werkrelatie te gaan begrijpen en verbeteren. Dat dit ook leuk kan zijn leer je in deze cursus.

Cursisten geven als feedback dat Els een veilige sfeer weet te creëren waarbinnen de cursisten de ruimte ervaren om met elkaar te oefenen en zich de technieken eigen kunnen maken; het ontwikkelen van je eigen stijl, terwijl je de techniek methodisch goed toepast. Els besteedt in de basiscursus veel aandacht aan het opstellen van een casusconceptualisatie, de onderlegger voor je behandeling. Tijdens iedere bijeenkomst in de basis- en vervolgcursus komen de experiëntiële technieken, zoals meerstoelentechniek en imaginatie, aan bod. Zij kiest voor het verdelen van de bijeenkomsten over een langere periode, zodat jij in staat gesteld wordt ervaringen op te doen. Vaardigheden ontwikkel je door te doen en te herhalen en daar is tijd voor nodig. De in de basiscursus opgebouwde samenwerking in de cursusgroep wordt voortgezet in de verdiepingscursus. Cursisten geven aan dat zij dit als prettig ervaren.

Els heeft haar ervaring met schematherapie opgedaan in de 12 jaar dat zij werkte op het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona. Zij zette samen met het multidisciplinaire team een groepsschematherapeutische behandeling binnen een (dag)klinische afdeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek op.

Deze ervaring gebruikt zij nu in haar functie als behandelaar en programmaleider in de acute psychiatrie. De groepsschematherapie in combinatie met individuele sessies voert zij uit binnen het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast is zij werkzaam als opleider/supervisor/leertherapeut in haar eigen praktijk Els Loeb: Psychotherapie, Advies en Opleiding.

Els is supervisor van de Vereniging Schematherapie, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en opleider van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie. 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven