Handelingsgerichte diagnostiek voor de onderwijspraktijk: overzicht en inzicht

In deze cursus staat de praktijk van de handelingsgerichte diagnostiek en doelgericht diagnostisch handelen in het onderwijs centraal staan.

Inhoud 

Van orthopedagogen in het onderwijs wordt veel verwacht, uiteenlopende vragen worden bij hen neergelegd waarop een verantwoord maar ook praktisch diagnostisch antwoord wordt verwacht. Hoe pak je dat aan? Hoe stel je prioriteiten en maak je keuzes? En welke middelen gebruik je daarbij? Wat zijn de rollen voor leerling, ouders en school? Op deze vragen gaan we in tijdens deze tweedaagse cursus waarbij de praktijk van handelingsgerichte diagnostiek en doelgericht diagnostisch handelen in het onderwijs centraal staan. 

Doelstelling 

Na afloop van de cursus;

  • Heb je kennis van handelingsgerichte diagnostiek en beschik je over meer praktische vaardigheden in het toepassen daarvan in het onderwijs;
  • Heb je kennis gemaakt met het inzetten en analyseren van diagnostisch instrumenten, oaWISC-V-NL
  • Heb je theoretische inzichten toegepast op concrete casuïstiek

 

Werkwijze                                                                                                                                               De cursus bestaat uit afwisselende werkvormen. Je krijgt presentaties van de docent over de theoretische achtergrond en bespreekt praktische voorbeelden in kleine groepen. Je moet rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 3 uur per cursusdag voor literatuurstudie en 2 uur voor de afsluitende praktijkopdracht.

Toetsing

De toetsing vindt plaats door het schrijven van een conclusie bij een casus die door de docent wordt aangeleverd. Kennis wordt zo toegepast en gekoppeld aan literatuur in combinatie met reflectie. In te leveren 1 maand na afloop van de cursus. Voor een certificaat met accreditatie geldt een norm van minimaal 90% aanwezigheid.

DagDatumTijden
128 september 20239:30 - 16:45
212 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 28 sep 2022—27 sep 2025
Diagnostiek9Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuurstudie13Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12Toegekend

orthopedagogen en psychologen en HBO-ers die hun kennis en vaardigheden van diagnostisch handelen in het onderwijs willen aanvullen en effectiever maken. 

Beatrijs Brand

Beatrijs Brand

Beatrijs is orthopedagoog/kinder-en jeugdpsycholoog met een ruime ervaring in diagnostiek en begeleiding van kinderen met leerproblemen in basis-en voortgezet onderwijs. Ze is specialist op het gebied van dyslexie. Daarnaast zijn handelingsgericht werken en executieve functies belangrijke aandachtsgebieden. Zij leidt de School Psychologische Praktijk, is regiebehandelaar, geeft supervisie en is actief in het postacademisch onderwijs.


Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen: 

Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding: Kind en context, Karine Verschueren en Helma Koomen (red) Garant  2016

Aanbevolen literatuur:

- Noelle Pameijer en Tanja van Beukering: Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs, een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering  Acco 2015

- Van Lieshout, Trix, Pedagogische adviezen voor speciale kinderen een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders, leerkrachten. Bohn Stafleu van Loghum 2009

Totaal aantal bladzijden verplichte literatuur: 386 blz


Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven