Autisme Spectrum Stoornissen; begrijpen en begeleiden van kind/jeugdige en gezin

In deze cursus worden de belangrijkste onderwerpen betreffende de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met autisme, en de invloed op het gezin, behandeld.  

Inhoud
Het belang van een vroegtijdige diagnose ASS (autismespectrumstoornis) en het begrijpen van de onderliggende manier van informatie verwerken kan een belangrijk verschil maken. De laatste jaren is de kennis en daarmee het denken over autisme duidelijk veranderd: ASS zit veel meer aan de binnenkant.

Dit begrijpen van ASS biedt vervolgens perspectief voor een passende behandeling en begeleiding voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Een autismespectrumstoornis treft niet alleen het kind of de jeugdige, maar het hele gezin.

Thema's die in deze cursus aan bod komen zijn:   

Autismespectrumstoornissen in beeld:

 • Gedragskenmerken ASS bij kind en jeugd (met accenten op de subtiele beelden, uitingsvorm bij meisjes en vrouwen, sensorische informatieverwerking);
 • De informatieverwerking bij ASS (theory of mind, centrale coherentie, executieve functies en het voorspellende brein);
 • ASS in de DSM 5 en het stellen van de juiste vragen.

Differentiaal diagnostiek en co-morbiditei, behandeling en trainen van vaardigheden:

 • Differentiaal diagnostische en co-morbide beelden: verschillen en overeenkomsten met ASS;
 • Capita selecta behandelen en trainen van vaardigheden, waaronder (visie op) sociaal-cognitieve vaardigheidstrainingen, emotieregulatie, psycho-educatie en socratische gespreksvoering. 

Autismespectrumstoornissen Gezin en Opvoeding:

 • De invloed van ASS op het gezin;
 • Ouderbegeleiding;
 • Een ouder of ouders met een ASS;
 • Puberteit en seksuele ontwikkeling en opvoeding. 

Doelstelling

 • State of the art kennis over de diverse uitingsvormen van ASS bij kinderen en jeugdigen.
 • State of the art kennis over de specifieke manier van informatie verwerken bij ASS.
 • Kennis en inzicht in de specifieke aandachtspunten om ASS te kunnen onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen.
 • Kennis en inzicht in de specifieke aandachtspunten en handvatten voor de behandeling van kinderen en jeugdigen met een ASS (socratische gespreksvoering, oplossingsgericht werken, context-leren).


DagDatumTijden
1 1 november 20239:30 - 16:45
215 november 20239:30 - 16:45
329 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17 jan 2023—16 jan 2026
Behandeling 9Toegekend
Diagnostiek 9Toegekend
Herregistratie 18Toegekend
Extra literatuurstudie18Toegekend

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

geldig van 17 jan 2023—16 jan 2024
Nascholing kindergeneeskunde16Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional18Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring1Toegekend

V&V

Scholing praktijkverpleegkunde18In aanvraag

Psychologen en pedagogen werkzaam in onder andere de GGZ, eerstelijnspraktijken, jeugdhulpverlening, LVB en onderwijs die zich (verder) willen verdiepen in autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen en in gezinnen

Birgitta Kox

Birgitta Kox

Brigitta Kox is in 1989 afgestudeerd als klinisch pedagoog en sinds die tijd is zij fulltime werkzaam in de GGZ, specifiek met en voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en hun gezinnen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS). In 1999 is zij geregistreerd als GZ-psycholoog (BIG) en in 2013 als orthopedagoog-generalist bij de NVO (registratie BIG 2020). Brigitta is begonnen als programmaleider ASS in een ambulante instelling voor GGZ, waar zij 23 jaar inhoudelijk leiding en mede uitvoering heeft gegeven aan een autismeteam en later een afdeling specifiek voor mensen met een (vermoeden van een) ASS van alle leeftijden en niveaus van begaafdheid. 

In 2012 heeft zij de overstap gemaakt naar een derdelijns-GGZ instelling specifiek voor mensen met een ASS, waar zij twee jaar als GZ-Psycholoog heeft gewerkt. Begin 2014 heeft Brigitta besloten zelfstandig verder te gaan in haar eigen praktijk Autrinsiek – expertise in autisme. In de loop der jaren heeft zij aan diverse landelijke en regionale werkgroepen en fora mogen deelnemen. Vanaf 1994 is zij als consulent verbonden aan het Centrum voor Consultatie en Expertise. Daarnaast geeft zij inmiddels 20 jaar met veel plezier les als docent binnen diverse na- en bijscholingsinstituten, lezingen en biedt zij supervisie.

Wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven