Motiverende Gespreksvoering

Deze training laat cursisten kennis maken en oefenen met Motivational Interviewing van Miller en Rollnick (2014). De methode gaat ervan uit dat motivatie geen stabiel persoonlijkheidskenmerk is maar dat het onderhevig is aan verandering. Motivatie verschilt per situatie en over de tijd en kan beïnvloed worden.

Vanuit een respectvolle en empathische houding wordt de cliënt uitgenodigd tot zelfonderzoek met als doel de intrinsieke motivatie te vergroten. De methode biedt handreikingen voor het verkleinen van de ambivalentie van de cliënt, versterken van zelfvertrouwen en het omgaan met weerstand.

Cursisten leren de principes toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals bij complexe echtscheidingen en conflicten.

Doelstelling

 • Deelnemers kennen de kernprincipes van motiverende gespreksvoering
 • Het kennen en herkennen van de fases van verandering
 • Het herkennen en bevorderen van verandertaal
 • Omgaan met weerstand
 • Het kunnen verhogen van zelfvertrouwen
 • theoriebespreking met reader en sheets
 • discussie over relevante onderwerpen
 • praktijksimulaties oefenen met acteurs 

Werkvormen

 • theoriebespreking met reader en sheets
 • discussie over relevante onderwerpen
 • praktijksimulaties oefenen met acteurs 


DagDatumTijden
1 7 november 20239:30 - 16:45
214 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 18 mei 2021—17 mei 2024
Behandeling9Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur13Toegekend

SKJ

geldig van 14 mei 2021—14 mei 2024
Jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals20,5Toegekend

POH-GGZ

Nascholing praktijkondersteuners13Toegekend

Professionals werkzaam op HBO+ niveau. Zoals kinderpsychologen, leerkrachten, medewerkers ouder-kind centra of wijkteams.

Ruth Willems

Ruth Willems

Ruth Willems, kinder - en jeugdpsycholoog NIP en supervisor K&J, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family Mediation gevolgd. Ruths werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. 

Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: 'Vragen over adoptie'. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: 'Hana'. In 2018 is het praktisch handboek 'Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen' uitgekomen en in 2019 'Hulpverlening bij echtscheiding'. Vanaf mei 2022 is het praktijkboek te koop: Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen: Hoe schrijf ik het verslag? Daarnaast schrijft zij artikelen, levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.

Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.

Verplicht zelf aan te schaffen:

Motiverende gespreksvoering van Miller en Rollnick. (536 pagina’s). Laatste druk.

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven