Vechtscheiding

In deze cursus word je in staat gesteld om oudergesprekken te oefenen (met een acteur), nadat je bekend bent geraakt met de procedures rondom echtscheiding en de emotionele gevolgen die dit kan hebben voor kinderen en jeugdigen.

Inhoud

Kinderen met gescheiden ouders hebben gemiddeld twee keer zo veel problemen als kinderen uit intacte gezinnen. Vooral een scheiding met veel conflicten "een vechtscheiding" is erg heftig voor kinderen en kan veel sporen nalaten. Je leert in deze cursus hoe de procedure/proces van een echtscheiding met kinderen gaat. Globaal worden de belangrijkste zaken en termen rondom een echtscheiding besproken zoals de gezagssituatie, het ouderschapsplan, mediation en alimentatie. Meer intensief wordt ingegaan op de emotionele gevolgen voor de kinderen, loyaliteitsgevoelens en het beheersen van conflicten tussen ouders. De cursist leert de ouders te ondersteunen, informeren en begeleiden, dit alles gericht op de behoefte van het kind.

Er wordt geoefend met het paraplugesprek, het verwoorden van het belang van het kind en het begeleiden van gesprekken met ouders en tussen ouders.

 

Werkwijze

De ochtend bestaat uit theorie en de middag uit oefenen met een acteur. Er is gelegenheid tot het inbrengen van eigen casuïstiek. Hechtingstheorieën en de onderzoeken van onder andere Ed Spruijt worden besproken. Er wordt gebruik gemaakt van mediation technieken en de methode van geweldloos verzet.


 Doelstellingen
De cursist leert hoe de procedure/proces van een echtscheiding gaat. Globaal worden de belangrijkste zaken en 
termen rondom een echtscheiding besproken zoals de gezagssituatie, het ouderschapsplan, mediation en 
alimentatie. Meer intensief wordt ingegaan op emotionele gevolgen voor de kinderen, loyaliteitsgevoelens en het 
beheersen van conflicten tussen ouders. De cursist leert de ouders te ondersteunen, informeren en begeleiden, 
alle gericht op de behoefte van het kind.  
 
Er wordt geoefend met het paraplugesprek, het verwoorden van het belang van het kind en het begeleiden van 
gesprekken met ouders en tussen ouders. 


Wijze van toetsing

Een reflectieverslag op basis van een casus. Aan het einde van de training een kennistoets op basis van de literatuur. 

DagDatumTijden
1 4 december 20239:30 - 16:45
211 december 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 6 dec 2022— 5 dec 2025
Diagnostiek5Toegekend
Behandeling5Toegekend
Herregistratie12,5Toegekend
Overige taken2,5Toegekend
Extra literatuurtudie12,5Toegekend

SKJ

geldig van 6 dec 2022— 5 dec 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals12,5Toegekend

Professionals werkzaam in de zorg en het onderwijs: orthopedagogen, psychologen, jeugdzorgwerkers, schoolmaatschappelijk werkers, agogen, maatschappelijk werkers, die zich willen bijscholen op het gebied van (v)echtscheiding.

Ruth Willems

Ruth Willems

Ruth Willems, kinder - en jeugdpsycholoog NIP en supervisor K&J, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family Mediation gevolgd. Ruths werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. 

Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: 'Vragen over adoptie'. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: 'Hana'. In 2018 is het praktisch handboek 'Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen' uitgekomen en in 2019 'Hulpverlening bij echtscheiding'. Vanaf mei 2022 is het praktijkboek te koop: Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen: Hoe schrijf ik het verslag? Daarnaast schrijft zij artikelen, levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.

Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.

Literatuur 

Zelf aan te schaffen:

Ruth Willems. Hulpverlening bij scheiding. Handvatten voor professionals. SWP Uitgevers (128 p). 2019. ISBN 9789088508974

Optioneel

Handboek scheiden en de kinderen, Ed Spruijt Helga Kormos, 2014 (243p) 

 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven