Opvang na schokkende gebeurtenissen

Goede opvang na een schokkende gebeurtenis op de werkplek is belangrijk. In deze 2-daagse cursus leer je hoe je als gedragswetenschapper de betrokken medewerkers, na het voordoen van een dergelijke gebeurtenis, kan ondersteunen. 

Gebeurtenissen op het werk zoals het overlijden van een leerling, gewelddadig gedrag van een cliënt of het meemaken van suïcide, leiden bij de betrokken medewerker(s) vaak tot gevoelens van onveiligheid. Het kan hun vertrouwen in hun eigen professionaliteit, in zichzelf en in de organisatie schaden. Goede opvang na een schokkende gebeurtenis op de werkplek is dan ook belangrijk. 

Opvang is belangrijk maar niet alle opvang werkt. De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft samen met partijen uit het veld een accreditatie- en certificeringsprogramma ontwikkeld om de kwaliteit van de ondersteuning van de gedragswetenschapper te waarborgen. 

Doelstelling

  • Deelnemers hebben verdiepende kennis van stressklachten die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis.
  • Deelnemers weten hoe zij verwerking kunnen bevorderen in de rol van gedragswetenschapper.
  • Deelnemers herkennen een gestagneerde verwerking en weten waarnaar zij kunnen doorverwijzen.
  • Deelnemers zijn zich bewust van hun eigen pijnpunten die van invloed kunnen zijn. 
  • Deelnemers kunnen scholen of instellingen adviseren hoe opvang op hun locatie vorm te geven na een schokkende gebeurtenis. Zij zijn op de hoogte van de do’s en dont’s hierin. 
  • Deelnemers krijgen desgewenst basis juridische kennis rondom agressie en geweld op de werkvloer zoals het doen van aangifte en voegen in het strafproces.

Werkwijze In deze cursus wordt uitleg gegeven over de theorie (aansluitend bij het boek) middels (powerpoint)presentaties van de docent. Daarnaast is er ruimte voor kennisuitwisseling en discussie tussen cursisten en docent alsmede cursisten onderling, en zal er gebruik worden gemaakt van praktijksimulaties waarbij er wordt geoefend met acteurs. 

DagDatumTijden
118 september 20239:30 - 16:45
2 2 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 13 sep 2022—12 sep 2025
Diagnostiek4Toegekend
Behandeling9Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Extra literatuur12Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional13Toegekend

Gedragswetenschappers en managers, werkzaam op academisch HBO+ niveau die hun collega’s goed willen kunnen ondersteunen na een schokkende gebeurtenis (psychologen, orthopedagogen, medewerkers ouder-kind centra of wijkteams).

Ruth Willems

Ruth Willems

Ruth Willems, kinder - en jeugdpsycholoog NIP en supervisor K&J, heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en the University of Melbourne en is afgestudeerd in de klinische psychologie, volwassenen. Hierna heeft zij zich gespecialiseerd tot kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Tevens heeft Ruth de postmediation opleiding Family Mediation gevolgd. Ruths werkervaring als psycholoog ligt vooral in de verstandelijk gehandicaptenzorg en bij de Raad voor de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie. Zij heeft sinds 2007 haar eigen psychologenpraktijk Hulp op IJburg in Amsterdam. 

Ze heeft een vragenlijst met handleiding ontwikkeld voor adoptiegezinnen: 'Vragen over adoptie'. Ook heeft zij een kinderboek geschreven: 'Hana'. In 2018 is het praktisch handboek 'Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd. Opvang na Schokkende Gebeurtenissen' uitgekomen en in 2019 'Hulpverlening bij echtscheiding'. Vanaf mei 2022 is het praktijkboek te koop: Diagnostiek bij kinderen en jeugdigen: Hoe schrijf ik het verslag? Daarnaast schrijft zij artikelen, levert zij bijdragen aan wetenschappelijke boeken en heeft zij een vaste column bij ouders.nl.

Ruth Willems geeft diverse vaste cursussen voor King Nascholing. Daarnaast ontwikkelt zij ook trainingen op maat.

Verplichte literatuur:

Cursisten dienen het boek zelf aan te schaffen.
Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd van Ruth Willems, ISBN 9789088508202


Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven