De wereld van het jonge kind: Diagnostiek en Behandeling van -9 maanden tot 7 jaar

In deze cursus wordt de normale en verstoorde ontwikkeling van het jonge kind belicht, mede in de context van de ouder-kindrelatie. Je leert normaal dan wel anders dan verwacht gedrag bij jonge kinderen te herkennen en beoordelen, aan de hand van de theorie van Greenspan. 

Inhoud
Het karakteristiek van het jonge kind is de capaciteit om emoties te ervaren, te uiten en te reguleren, om hechte en veilige relaties aan te gaan en om onderzoekend en lerend de omgeving te verkennen. Jonge kinderen leren dit in de context van het gezin dat op zijn beurt beïnvloed wordt door de sociale en culturele omgeving. De ontwikkeling van een kind wordt daarbij gezien als het product van de continue dynamische interactie met de ouders, gezin, sociale omgeving, cultuur.

De kwaliteit van deze relaties heeft grote invloed op de capaciteiten-ontwikkeling van het jonge kind. Zowel het kind, vanuit zijn eigen biologische constitutie en aanleg, als zijn ouders, vanuit hun biologische constitutie en ervaringen, brengen in deze relatie hun eigen dynamiek. Verstoringen in de ontwikkeling van het kind en of verstoringen in het ouderschap/opvoederschap hebben hun effect in de ouder-kindrelatie en worden daarbinnen zichtbaar.  

Als leidraad van de cursus wordt de theorie van Stanley Greenspan gevolgd, waarbij aan de hand van zijn 6 emotionele ontwikkelingsfasen steeds opnieuw het kind, de ouders en de context in onderlinge relatie worden belicht. Elke fase markeert een belangrijk keerpunt in het leven van een kind en zijn ouders en vraagt om andere vaardigheden in de relatie in te brengen. Emotionele ervaringen die goed aansluiten op elk van deze fasen, bevorderen de ontwikkeling van cognitieve, sociale, emotionele, taal- en motorische vaardigheden die van belang zijn voor de ontwikkeling op die leeftijd (Greenspan, 1992).

Doelstelling

  • Kennis opdoen van de normale en verstoorde ontwikkeling van het jonge kind mede in de context van de ouder-kindrelatie. 
  • Weten welke factoren bijdragen aan een gezonde ontwikkeling. 
  • Weten hoe pathologie bij het jonge kind te herkennen is en welke behandelingen kunnen worden ingezet.

Werkwijze
De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden aan de hand van (eigen) casusinbreng en filmpjes. Mede met behulp van video-opnamen zullen de cursisten leren kijken naar ouder-kindrelaties, het beoordelen van normaal dan wel anders dan verwacht gedrag van kinderen. Rollenspelen worden gebruikt om bepaalde vormen van gespreksvoering te oefenen.

Wijze van toetsing
De cursisten zullen een casus gedurende de cursus doorlopen, waarbij ze de opdracht krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen (schrijfopdracht). Dit toegepast op een jong kind in de leeftijd van 2 ½ tot 7 jaar. 

DagDatumTijden
113 oktober 20239:30 - 16:45
2 3 november 20239:30 - 16:45
324 november 20239:30 - 16:45
415 december 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 okt 2022—13 okt 2025
Diagnostiek12Toegekend
Herregistratie26Toegekend
Extra literatuur11Toegekend
Behandeling12Toegekend
Overige taken2Toegekend

SKJ

geldig van 15 sep 2019—13 okt 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals26Toegekend

DAIMH

geldig van 14 okt 2022—15 dec 2023
Opleidingspunten24Toegekend

(Ortho)pedagogen, psychologen werkzaam in de Jeugdzorg, GGZ of het onderwijs die interesse hebben in of werken met jonge kinderen en hun ouders.

Irene Mol

Irene Mol

Irene Mol is GZ-psycholoog/orthopedagoog-generalist en Infant Mental Health specialist DAIMH. Zij is van 2008 tot 2018 werkzaam geweest bij het team VTO-Vroeghulp in Amsterdam. Sinds september 2017 is zij verbonden aan het geboortecentrum en de kinderpolikliniek van het Amstelland Ziekenhuis als Infant Mental Health specialist en GZ-psycholoog. Recent werkt zij als zzp'er bij het behandelcentrum en kenniscentrum van Stichting Kinderleven in de functie van GZ-psycholoog en IMH specialist. 

Daarvoor heeft zij onder andere gewerkt bij Jeugdbescherming Amsterdam en bij de Pedologisch Instituutschool (afdeling zeer jonge kinderen) in Leiden. Zij is geschoold in de diagnostiek en behandeling van hechtingsproblemen in de vroege ouder-kindrelaties, het herkennen en diagnosticeren van deviante kenmerken binnen gehechtheidsrelaties als gevolg van onverwerkt trauma, psychopathologie bij zeer jonge kinderen en op het gebied van jonge kinderen met een voorlijke ontwikkeling.

Fieke Wellink

Fieke Wellink

Fieke Wellink is GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist en supervisor voor NVO, NIP en SKJ. Zij heeft vanaf 2007 een eigen praktijk Wel~link, welke zij tot zomer 2018 heeft gecombineerd met werkzaamheden bij VTO Vroeghulp Amsterdam als IMH professional. Daarvoor heeft zij 16 jaar gewerkt binnen de specialistische Jeugd-GGZ. Met als aandachtsgebieden oa: ASS al dan niet met verstandelijke beperking, systemische werken, diagnostiek van sociaal-emotionele/ontwikkelingsstoornissen binnen de context van het kind en IMH. Zij werkt als freelancer voor Perspectief GZ en is als docent verbonden aan meerdere instanties.

Verplicht aan te schaffen literatuur

    • Handboek Infant Mental Health: Inleiding in de ouder-kindbehandeling. Marja Rexwinkel, Marcel Schmeets, Catherine Pannevis, Bert Derkx. Koninklijke Van Gorcum, 2011

Overige literatuur is online beschikbaar.

Contacturen: 26 uur

Zelfstudie: 15 uur

Naar boven