Kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking

In deze 2-daagse cursus leer je een lichte verstandelijke beperking herkennen en hierbij aansluiten. Tevens wordt ingegaan op sterke en zwakke vaardigheden en veelvoorkomende problemen bij deze doelgroep.

Inhoud

Waar een matige tot zware verstandelijke beperking vaak snel te herkennen is bij mensen, bijvoorbeeld door de manier van communiceren of uiterlijke kenmerken, is dat bij een lichte verstandelijke beperking meestal niet het geval. Behalve dat een lichte verstandelijke beperking niet snel herkend wordt, wat bijvoorbeeld gemakkelijk leidt tot het overvragen van deze kinderen en jongeren, is de term zelf misleidend. De typering ‘lichte’ slaat namelijk op de verstandelijke, cognitieve beperking, maar de sociaal-emotionele problemen van deze kinderen en jongeren zijn vaak veel ernstiger dan de term ‘lichte’ insinueert. Bij deze doelgroep komen bijvoorbeeld relatief veel vaker psychiatrische problemen voor, maar ook tienerzwangerschappen, middelenverslaving, ‘lover-boy’ problematiek en jeugddetentie. Al deze problemen hangen samen met de zwakke vaardigheden van deze jongeren, zoals een hoge mate van beïnvloedbaarheid, het niet kunnen overzien van (sociale) situaties, hun korte-termijn denken, maar ook door omgevingsproblemen zoals gehechtheidsproblemen en overvraagd worden.

In deze cursus wordt ingegaan op de sterke en zwakke vaardigheden die samenhangen met een lichte verstandelijke beperking. Aan de hand van theorie, onderzoek en casuïstiek wordt een overzicht geboden van de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze kinderen en jongeren. Behalve het inzicht in de aard van de beperking, wordt ook nadrukkelijk stil gestaan bij het aansluiten bij die beperkingen. Wat kunnen wij als professional doen in onze bejegening en communicatie zo dat we deze kinderen en jongeren recht doen? Wat hebben zij van ons nodig (en wat niet), zodat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen?


Doelstelling(en)

Na afloop van deze cursus weet je

  • Hoe je een lichte verstandelijke beperking herkent en kan vaststellen
  • Wat zwakke en wat sterke vaardigheden zijn van een lichte verstandelijke beperking
  • Hoe je zelf kan aansluiten (in bejegening, instructie, communicatie) bij de (on)mogelijkheden van deze kinderen en jongeren
  • Wat veelvoorkomende problemen zijn die deze kinderen en jongeren hebben en ervaren (zoals psychiatrische problematiek, problemen met de sociale informatieverwerking, middelenverslaving, loverboyproblematiek)


Werkwijze

De deelnemers bestuderen van tevoren opgegeven literatuur. De cursus is interactief en afwisselend in opzet: theorie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er zijn tussendoor opdrachten die alleen of in kleine groepjes gemaakt worden. Er is ruimte om casuïstiek uit de eigen praktijk te bespreken. Je moet rekening houden met 2 uur literatuur bestuderen per bijeenkomst en het maken van een interventie voor een kind/jongere met een lichte verstandelijke beperking (of voor de ouders in de begeleiding, voor leerkrachten, etc). 


DagDatumTijden
111 april 20239:30 - 16:45
225 april 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 11 mrt 2021—10 mrt 2024
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek5Toegekend
Herregistratie13Toegekend
Overige taken3Toegekend
Extra literatuurstudie4Toegekend

SKJ

geldig van 6 apr 2021— 6 apr 2024
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals20,8Toegekend

Pedagogen, psychologen, intern begeleiders, psychiaters, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners (universitaire of HBO-vooropleiding) die werken in het onderwijs, de jeugdzorg, jeugd-GGz of de justitiële sector.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog niet zoveel ervaring heeft met deze ervaring.

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen

Mariët van der Molen is ontwikkelingspsycholoog, en gepromoveerd op het werkgeheugen en de trainingsmogelijkheden daarvan bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Na jaren in de praktijk en op universiteiten gewerkt te hebben, is zij in 2017 haar eigen bureau in onderzoek, onderwijs en advies gestart; gericht op kinderen en jongeren binnen de zorg en het onderwijs. Behalve het verzorgen van verschillende (postdoctorale) cursussen, begeleidt zij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van universiteiten en zorgorganisaties.

Verplicht zelf aan te schaffen:


Kompas Licht Verstandelijke Beperking

Definitie, aspecten en ondersteuning Yvette de Beer, ISBN: 9789088506420, 176 pagina's.

Contacturen: 13 uur

Zelfstudie: 9 uur

Naar boven