Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie Traumastoornissen: behandeling en verwerkingstechnieken

In deze cursus wordt de diagnostiek en behandelmogelijkheden bij enkelvoudig, complex trauma en rouw behandeld, vanuit een cognitief gedragtherapeutische optiek. De nadruk in deze cursus ligt op de diagnostiek en behandeling van trauma. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Kennis van het ontstaan en instandhouding van traumaproblematiek;
 • Het cognitief gedragstherapeutisch proces bij traumaproblematiek; 
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek van traumaproblematiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en –analyses bij traumaproblematiek;
 • Het kennis opdoen en toepassen van technieken van de cognitieve gedragstherapie om traumaproblematiek te behandelen, waaronder vooral Imaginare Exposure, Imaginaire Rescripting, psycho-educatie, motiveren, imaginatie, stabilisatie oefeningen, ontspanningsoefeningen en rescriptingstechnieken.

De 50-urige vervolgcursus cognitieve gedragstherapie  is methodisch specifiek en niet doelgroep specifiek (kind en jeugd, ouderen, volwassenen). Wel is de toepassing in oefeningen binnen de cursus doelgroepgericht. De cursus leidt tot een  therapeut die de principes van het cognitief gedragstherapeutisch proces, cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische technieken kan toepassen bij traumaproblematiek in brede zin.

 Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus: 

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken met betrekking tot ontwikkeling van trauma; 
 • kan de cursist leermodellen toepassen op trauma casuïstiek uit de  eigen praktijk; 
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen; 
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen voor traumaproblematiek;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten voor traumaproblematiek;
 • kan de cursist op een basaal niveau Imaginaire Imaginare Exposure en Imaginaire Resripting toepassen
 • heeft de cursist inzicht in de verschillende werkingsmechanismen van de verschillende verwerkingstechnieken;
 • kan de cursist gericht bepalen welke verwerkingstechniek in welke situatie meer of minder geïndiceerd is
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken;
 • heeft de cursist inzicht hoe cultuurverschillen kunnen meespelen bij trauma en verwerkingsproblematiek
 • heeft de cursist kennis van de controversiële kwesties rondom de behandeling van traumaproblematiek, onder andere: de behandeling van dissociatieve stoornissen, de stabilisatiediscussie en hervonden herinneringen.
 • Heeft de cursist inzicht in de valkuilen van overbelasting van de behandelaar bij complexe behandelingen en weet hij/zij wat mogelijke preventieve maatregelen daarvoor kunnen zijn

DagDatumTijden
1 4 maart 20229:30 - 16:45
218 maart 20229:30 - 16:45
3 1 april 20229:30 - 16:45
415 april 20229:30 - 16:45
5 6 mei 20229:30 - 16:45
620 mei 20229:30 - 16:45
710 juni 20229:30 - 16:45
8 8 juli 20229:30 - 16:45

Psychologen, psychiaters en andere sociale wetenschappers, die minstens de basiscursus cognitieve gedragstherapie gevolgd hebben (of vergelijkbaar niveau) en die werkzaam zijn  in een behandelpraktijk met een cliëntenpopulatie met complexe traumaproblematiek

drs. Martijn Stöfsel

drs. Martijn Stöfsel

Drs. Martijn Stöfsel is klinisch psycholoog en psychotherapeut in Lunteren. Sinds 1989 is hij als psycholoog werkzaam in de (ambulante) hulpverlening. Martijn heeft ruime ervaring met de behandeling van mensen met uiteenlopende klachten en problemen. 


 

Boeken waarover de cursisten dienen te beschikken gedurende de cursus:

•       Stöfsel, M.  (2020), Trauma en verwerkingstechnieken. Indicatiestelling bij traumabehandeling in de GGZ. BSL, 2020.

•       Stöfsel, m. & Mooren, T. (2017),  Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek.  BSL, 2017

 Daarnaast worden digitaal artikelen beschikbaar gesteld.


Naar boven