Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

drs. Ingrid Postma

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud
Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

  • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
  • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
  • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
  • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
  • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
  • De cursist doet kennis op m.b.t. het evalueren/onderzoeken van een ACT-behandeling
  • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.


Wijze van toetsing
Er vindt een eindtoets plaats. 

DagDatumTijden
1 8 januari 20219:30 - 16:45
215 januari 20219:30 - 16:45
322 januari 20219:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 7 nov 2018— 2 dec 2021
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Herregistratie18Toegekend

VGCt

geldig van 2 okt 2018— 2 dec 2021
Nascholing cgt en cgw-ers18Toegekend

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

geldig van 14 jan 2021—18 jun 2021
Nascholing psychiatrie16Toegekend

V & VN

geldig van 9 nov 2020— 8 mei 2022
Scholing verpleegkundig specialisten18Toegekend

POH-GGZ

geldig van 8 jan 2021— 7 jan 2022
Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


drs. Ingrid Postma

drs. Ingrid Postma

Zelf aan te schaffen: 

Harris, R. (2020) ACT in de praktijk. Een heldere en toegankelijke introductie op Acceptatie en commitment therapie. Hogrefe Uitgevers.

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 


Naar boven