Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur). Docent: S. van der Toorn

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen, jeugdigen en volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze 
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing 
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.


DagDatumTijden
115 januari 20219:30 - 16:45
222 januari 20219:30 - 16:45
3 5 februari 20219:30 - 16:45
419 februari 20219:30 - 16:45
5 5 maart 20219:30 - 16:45
619 maart 20219:30 - 16:45
7 2 april 20219:30 - 16:45
816 april 20219:30 - 16:45
930 april 20219:30 - 16:45
1014 mei 20219:30 - 16:45
1128 mei 20219:30 - 16:45
1211 juni 20219:30 - 16:45
1325 juni 20219:30 - 16:45
14 2 juli 20219:30 - 16:45
15 9 juli 20219:30 - 16:45
16 (reservedatum)27 augustus 20219:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 18 apr 2018—17 apr 2021
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Extra literatuurstudie37Toegekend
Herregistratie100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling80In aanvraag
Diagnostiek20In aanvraag
Extra literatuurstudie100In aanvraag
Herregistratie100In aanvraag

VGCt

geldig van 18 apr 2018—27 aug 2021
Basiscursus100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Sonja van der Toorn

drs. Sonja van der Toorn

Sonja van der Toorn is psychotherapeut, GZ-psycholoog en supervisor VGCt. Zij heeft ervaring met het behandelen van volwassenen bij HSK. Van 2001 tot 2010 heeft zij gewerkt in het Sophia Kinderziekenhuis op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychologie. Sinds 2010 is zij werkzaam als zelfstandig gevestigd psychotherapeut in het IJsselland Ziekenhuis op de afdeling kindergeneeskunde. Tevens had zij van 2010 tot 2015 een eigen praktijk in de jeugd specialistische GGZ. Vanaf 2016 is zij werkzaam als psychotherapeut/regie behandelaar bij Virenze, locatie Den Haag, dat per 2018 overgenomen is door Parnassia. 

Zij is daarnaast supervisor/praktijkbegeleider in het kader van de GZ-opleiding en de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Zij is als docent, hoofddocent en jaargroepleider betrokken geweest bij de GZ-opleiding te Rotterdam. 

Literatuur (geadviseerd wordt om deze boeken aan te schaffen)

 • Beck, J.S. (2013), Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Bosch J. En Prins P. (2017). N=1 Gevalsstudies kinderen en jongeren. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • Braet, C., Bögels, S. (2014), Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1. Amsterdam: Boom
 • Korrelboom, K., E. ten Broeke (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Uitgeverij Coutinho
 • Prins, P.J.M., Bosch, J.D.  & Braet, C. (maart 2018), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Aanvullende literatuur is beschikbaar in de digitale omgeving.

Naar boven