Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen. Docent: E. Emsbroek

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen bij volwassenen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

DagDatumTijden
1 8 januari 20219:30 - 16:45
222 januari 20219:30 - 16:45
329 januari 20219:30 - 16:45
4 5 februari 20219:30 - 16:45
512 februari 20219:30 - 16:45
619 februari 20219:30 - 16:45
7 5 maart 20219:30 - 16:45
812 maart 20219:30 - 16:45
919 maart 20219:30 - 16:45
1026 maart 20219:30 - 16:45
11 9 april 20219:30 - 16:45
1216 april 20219:30 - 16:45
1323 april 20219:30 - 16:45
1430 april 20219:30 - 16:45
1521 mei 20219:30 - 16:45
1628 mei 20219:30 - 16:45
17 (reservedatum) 4 juni 20219:30 - 16:45

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. 

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Elsbeth Emsbroek

Elsbeth Emsbroek

Elsbeth Emsbroek is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor voor de VGCt. Sinds 1997 is zij werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en heeft zowel ervaring met het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ-instellingen, is Elsbeth in 2012 een eigen praktijk begonnen in Amsterdam West, waar zij onder één dak samenwerkt met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater. 


Verplichte literatuur, zelf aan te schaffen

Bögels, S. M. & Van Oppen, P. (2019). Cognitieve therapie. Theorie en praktijk. 
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; Keijsers, G.P.J., Van Minnen, A., Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, boek 1, 2 en 3. Amsterdam: Boom.

Korrelboom, K. & Ten Broeke, E. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. 
Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. 
 

Vossen, C. J. C. & Keijsers, G. P. J. (2012). Helpen veranderen. Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Boom.


Artikelen zijn online beschikbaar in de digitale omgeving van King nascholing.
Naar boven