Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming uitgelicht

Op initiatief van het NIP, de NVO en de BPSW zijn tussen 2010 en 2015 veertien richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen jou als professional in de praktijk. De richtlijnen helpen je om samen met een cliënt te beslissen over een passend behandelplan. Ze zijn bedoeld voor jeugdprofessionals, zowel gedragswetenschappers als jeugdzorgwerkers.

Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Een aantal richtlijnen uitgelicht

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor onder andere ADHD, problematische gehechtheid en kindermishandeling. Op basis van wetenschap, kennis uit de praktijk en ervaringen van cliënten geven de richtlijnen aanbevelingen voor jouw werk als jeugdzorgwerker. Een overzicht van alle richtlijnen vind je hier.

 

ADHD

ADHD is al lang geen onbekende meer. Maar liefst drie tot vijf procent van de kinderen tot zestien jaar heeft ADHD. Deze richtlijn geeft antwoord op vragen als: hoe kan ADHD gesignaleerd worden? Wat is een passend pedagogisch klimaat voor kinderen met ADHD? En hoe kun je als professional het functioneren van een jeugdige met ADHD bevorderen?

Onze cursus “AD(H)D; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen” gaat verder in op deze vragen. De cursus is gericht op antwoorden die je direct kunt toepassen in de praktijk. We starten op 8 maart a.s. met de volgende cursus in Amsterdam.

Tijdens de cursus “Zelf plannen en zelf oplossingen bedenken; cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij adolescenten met ADHD” leer je om motiverende gespreksvoering toe te passen bij jongeren. Schrijf je nu alvast in voor de cursus in juni op onze leslocatie in Amsterdam.

 

Problematische gehechtheid

De kern van deze richtlijn is dat herstel van een problematische gehechtheidsrelatie altijd mogelijk is. De richtlijn beschrijft wat problematische gehechtheid is en hoe je deze in de dagelijkse praktijk kunt signaleren. Je vindt ook een overzicht van beschikbare interventies om hulp te zoeken buiten de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Onze “Basiscursus Infant Mental Health: van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing” en de cursus “Systeem en hechting; gehechtheidsrelaties in gezinnen” bieden je een combinatie van theorie en praktijk.  In de basiscursus IMH wordt aandacht besteed aan de Infant Mental Health visie en recent wetenschappelijk onderzoek naar de vroege ouder-kindrelatie. We starten op 1 februari a.s. met de volgende cursus.

Tijdens de cursus “Systeem en hechting” kom je alles te weten over het hechtingssysteem en de werking van het brein. Door middel van rollenspellen oefen je de systeemtheoretische interventies. De eerstvolgende cursus start op 3 februari a.s. in Amsterdam.

Wil je nog meer leren over problematische gehechtheid? Schrijf je dan in voor de cursus “Hechting in diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen, de noodzakelijke blik”. Je doet kennis op over onder andere (on)veilige hechting in de ontwikkeling van kinderen.  Na afloop van de cursus ben je in staat om gehechtheid onderdeel te laten zijn van je klinische blik binnen diagnostiek en behandeling. De cursus start in mei in Amsterdam.

 

Kindermishandeling

In deze richtlijn staat de veiligheid van jeugdigen centraal. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven welke interventies voor veiligheid en herstel er zijn en hoe je de signalen van kindermishandeling kunt herkennen. Ook wordt er in de richtlijn aangegeven wat de gevolgen op de korte en lange termijn zijn van mishandeling van kinderen.

Meer weten? In de cursus “Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties” leer je onder andere meer over de signalering van kindermishandeling. Je krijgt bovendien meer inzicht en professionaliteit om het probleem aan te pakken. Schrijf je nu nog in voor de cursus in april!

 

In welke richtlijn zou jij je verder willen verdiepen? Bekijk het volledige cursusaanbod op onze website

Naar boven