Wetenschapsmodule Systeemtherapie

cursus NVRG Deze module vormt een onderdeel van de gehele opleiding tot systeemtherapeut

Deze module is een onderdeel van de gehele opleiding tot systeemtherapeut, maar kan apart worden gevolgd!

De module Wetenschap in Opleiding (WiO) is er opgericht opleidingen relevante begrippen en vaardigheden te leren (c.q. deze op te frissen) die nodig zijn om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. Dit dient toegespitst te zijn op de Relatie- en Gezinstherapie/Systeemtherapie en vertaald te kunnen worden naar de klinische praktijk.

Doelstelling:

  • Het op de hoogte zijn van de basisideeën en uitgangspunten van het wetenschappelijk onderzoek.
  • Het kunnen begrijpen van en kritisch kunnen oordelen over publicaties die betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Relatie- en Gezinstherapie/Systeemtherapie. 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 25 mei 2018—24 mei 2021
Behandeling4Toegekend
Overige taken8Toegekend
Herregistratie12Toegekend

NVRG

geldig van 6 jan 2020— 6 jan 2025
Erkend als opleiding: wetenschapsmodule wio (nr.d19029)12Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend
dr. Henk Pijnenburg

dr. Henk Pijnenburg

Henk Pijnenburg is klinisch psycholoog. Hij was van 1973 t/m 2003 verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en tot oktober 2012 werkzaam als clinicus in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Triversum in Alkmaar en de Bascule in Amsterdam. Henk is betrokken bij de opleiding tot GZ-Psycholoog en orthopedagoog-generalist, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO, en van de specialistische verenigingen VGCt en NVRG. Hij is zeer geïnteresseerd in het empirisch onderzoek binnen het domein van de systeemtherapie.

Cursisten dienen te beschikken over de volgende boeken: 

Zuuren, F. J. (2010). Klein Methodenboek klinische en gezondheidspsychologie. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978 90 8659 426 9

Savenije, A, Lawick, M. J. van, Reijmers, E.T.M. (red.) (2014). Handboek systeemtherapie. Utrecht: de Tijdstroom.

Aanvullend facultatief: 

Eli A. Karam en Douglas H. Sprenkle De research-informed therapeut: een leidraad voor het opleiden van de volgende generatie relatie- en gezinstherapeuten. In Gezinstherapie Wereldwijd, jaargang 22, nummer1, maart 2011. Pagina 58- 79.

Naar boven