Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

De verdiepingscursus wordt erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en vormt een onderdeel van de technisch theoretische cursus van 212 uur die mensen opleidt tot erkend relatie- en gezinstherapeut.

King nascholing biedt, in samenwerking met het Platform Systeemtherapie Noord Nederland, de Verdiepingscursus Systeemtherapie aan. Cursisten die de Inleiding in de Systeemtherapie (60 uur) hebben gevolgd zijn van harte welkom om deel te nemen.

In deze cursus zullen de belangrijkste concepten en technieken uit de narratieve, solution-focused en collaboratieve stromingen behandeld worden. Tevens zal er uitgebreid stilgestaan worden bij de therapeutische houding. De therapeut wordt gezien als een waarderende bondgenoot die vanuit een positie van nieuwsgierigheid en niet-weten in samenwerking met het cliëntsysteem op zoek gaat naar die verhalen die ‘agency’ versterken, waardoor het cliëntsysteem beter in staat is het eigen leven op gewenste manier vorm te geven.

Doel:

Kennis van het collaboratieve, solution-focused en narratieve gedachtengoed.

Kennis van de vaardigheden, technieken en interventies die hierbij horen.

Werkwijze:                

Rollenspellen, oefeningen, reflectieopdrachten, aanschouwelijk onderwijs middels voordracht, films, videosessies van de masters.


aantal dagen:
12
contacturen:
72

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals 60 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 10 Toegekend
Behandeling 40 Toegekend
Overige 10 Toegekend
Herregistratie 60 Toegekend

NVRG

Verdieping Systeemtherapie 60 Toegekend

FGzPt

Specialismen Gezondsheidszorgpsycholoog 40 Toegekend

Een afgeronde studie medicijnen of sociale wetenschappen of hogere beroepsopleiding sociaal werk met voortgezette opleiding, of daaraan gelijkwaardige opleiding is voor het succesvol doorlopen van deze opleiding noodzakelijk.

Daarnaast dienen de cursisten werkzaam te zijn binnen de Geestelijke Gezondheidszorg of daaraan verwant terrein en regelmatig ( minimaal 2 tot 4 keer per week) systeemtherapeutische gesprekken te voeren.drs. Dagmar Kroeze

Dagmar Kroeze is psycholoog-psychotherapeut, systeemtherapeut, docent en supervisor (VKJP). Ze heeft 18 jaar in verschillende GGZ instellingen gewerkt waar ze veel behandelervaring heeft opgedaan met diverse problematiek. Deze kennis en ervaring zet ze voort in haar eigen psychotherapiepraktijk, www.praktijkdialoog.nl.

drs. Dagmar Kroeze

drs. Tineke Haks

Tineke Haks is Gz psycholoog-Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Docent, Supervisor, Leertherapeut. Ze is werkzaam in eigen praktijk, www.tinekehaks.nl.

drs. Tineke Haks

drs. Nico van der Molen

Nico van der Molen is Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut, Systeemtherapeut, Opleider en Supervisor. 
Hij is werkzaam bij Lentis, volwassen psychiatrie.

drs. Nico van der Molen

Cursisten dienen de volgende boeken zelf aan te schaffen:

Lowe, R. (2004). Family Therapy, a Constructive Framework, Los Angeles/London: Sage Publications.

 Madsen, W.C. (2007). Collaborative Therapy with Multi-Stressed Families  (2nd ed.). New York / London: The Guilford Press. Nederlandse editie: 2011 Uitgeverij Garant.

Daarnaast zijn er digitale artikelen beschikbaar. 

Naar boven