Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

Verdieping Systeemtherapie

Als u deze cursus volgt als onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut in het kader van de NVRG, dan is het aan te raden om bij de NVRG na te gaan of uw vooropleiding past binnen de toelatingscriteria van de NVRG. 

 1. Home
 2. Cursusaanbod
 3. Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

De basismodule Systeemtherapie Vervolg van 72 uur (60 uur vervolg en 12 uur wetenschap) maakt deel uit van de Theoretische basis Systeemtherapie van 132 uur, samen met de basismodule Systeemtherapie Inleidend deel van 60 uur. Na het afronden van de 132 uur durende opleiding kunt u systeemtherapieën uitvoeren onder supervisie, en kunt u interventies vanuit verschillende perspectieven toepassen (bijvoorbeeld het narratieve perspectief en het hechtingsperspectief) in systeemtherapie. Supervisie en leertherapie zijn belangrijke onderdelen van de totale opleiding tot systeemtherapeut NVRG.

Doelstelling

De cursisten kennen inhoud en betekenis van de centrale begrippen uit de systeemtheorie en zij kunnen deze toepassen in de praktijk. In het vervolgdeel staan meta- en basiscompetenties centraal die van belang zijn bij het initiëren, uitvoeren en afsluiten van systeemtherapie. Hierbij  is aandacht voor het uitbreiden van kennis, vaardigheden op het gebied van:

 • Het beschrijven van sociale systemen in termen van structuur, organisatie en interactieprocessen.
 • De opbouw van het therapieproces c.q. hulpverleningsproces.
 • Belangrijke levensgebeurtenissen kunnen begrijpen in de levenscyclus van een gezin en in de sociaal culturele context.
 • Het toepassen van basistechnieken, specifieke methodieken en interventies.
 • Het hanteren van impasses in de behandeling.
 • Het opstellen van circulaire werk-hypothesen.
 • Je leert dat een interventie in een andere fase een andere betekenis krijgt
 • De cursist leert zichzelf zien als deel van het therapeutisch systeem en kan reflecteren over eigen houding en positie.
 • Zicht hebben op diverse denkramen en deze kunnen hanteren
 • Het herkennen van de invloed van de behandelcontext en van je eigen positie daarin

De cursisten leren relevante begrippen en vaardigheden om publicaties over wetenschappelijk onderzoek te begrijpen en kritisch te beoordelen. 

Werkwijze

Er wordt een lesprogramma geboden waarin het opdoen van kennis en vaardigheden centraal staat. Daarnaast is in de vervolgcursus ruim aandacht voor de persoon van de therapeut aangezien de therapeut het belangrijkste instrument is in de behandeling en zelf ook een ontwikkeling doormaakt die betekenis heeft in het proces.

Ook wordt er aandacht besteed aan het team en de organisatie aangezien zij belangrijk zijn voor de context waarin de systeemtherapeut zijn/haar werk doet.

Toets

De cursus wordt afgerond met een toets. De toets biedt de mogelijkheid te reflecteren over hetgeen er is geleerd. De toets is een integratiemoment van leerervaringen. 

Aanwezigheid

Het werkt natuurlijk het prettigst als je alle dagen aanwezig bent. Het kan gebeuren dat je door een overmachtsituatie niet aanwezig kan zijn. Als je 6 lesuren afwezig bent, dan heeft dat geen consequenties. Mocht je meer dan 6 lesuren afwezig zijn, dan maak je een inhaalopdracht die de stof van de gemiste lesuren behandelt. Je mag maximaal 12 lesuren afwezig zijn. 

Contacturen: 72 uur

Zelfstudie: 40 uur

Schrijf je nu in voor de eerstvolgende cursus!

Verdiepingscursus Systeemtherapie (72 uur)

72 contacturen
Henk Pijnenburg, Denise Matthijssen en Maaike Martens

Vragen? Wij helpen je!

Ons team staat altijd voor jou klaar om jouw vragen te beantwoorden. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang updates over cursussen en krijg toegang tot unieke kortingscodes.