Supervisorencursus VGCt

De supervisorencursus VGCt is opgezet conform de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor.

Let op: voor deze cursus zijn toelatingseisen, zie kopje doelgroep.

Inhoud

Het doel van de supervisorencursus is het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie. Supervisie is in de opleiding tot cognitief gedragstherapeut een verplicht onderdeel. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor de registratie als supervisor.

Deze gepresenteerde supervisorencursus draagt bij aan de professionalisering van de supervisor en daarmee aan de kwaliteit en inhoud van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. De supervisorencursus VGCt is opgezet conform de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt en neemt de definitie van supervisie van Bernard & Goodyear (2014) als uitgangspunt.

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

•    supervisie modellen

•    modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten

•    onderwijskundige aspecten van opleiden van volwassenen in beroepsonderwijs

•    positie van supervisie in opleidingstrajecten

•    randvoorwaarden voor supervisie

•    contractfase waaronder leerdoelen bepalen

•    methodieken in supervisie

•    hanteren werkrelatie

•    toetsen en beoordelen in supervisie

•    juridische aspecten, beroeps ethische kwesties

•    culturele diversiteit

•    evaluatie en afronding van supervisie

•    supervisie en N=1 begeleiding

•    supervisie en de VGCt, verslaglegging

•    supervisie en wetenschap: gebruiken van werkzaam gebleken procedures, opbouw en ontwikkeling


Werkwijze

1.  Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.

2.  Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.

3.  Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.

4.  Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).


Doel

A. verbeteren van het professionele functioneren van de supervisant

B. toezicht houden op de kwaliteit van de cognitieve gedragstherapie geboden aan de cliënten die de supervisant ziet

C. fungeren als poortwachter voor de professie waartoe de supervisant toegang zoekt.

In de cursus komen de competenties zoals omschreven in het competentieprofiel Supervisor VGCt ruimschoots aan de orde. Voor de ordening van de competenties wordt het CanMEDS model als uitgangspunt gebruikt.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
24

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
  1. donderdag 11 mei 2023 van 9:30 - 16:45
  2. donderdag 25 mei 2023 van 9:30 - 16:45
  3. donderdag 15 jun 2023 van 9:30 - 16:45
  4. donderdag 29 jun 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕

11 mei 2023

VGCt

geldig van 6 okt 2022— 6 okt 2025
Supervisorencursussen24Toegekend
Nascholing o.h.g.v. supervisievaardigheden en/of didactiek24Toegekend

FGzPt

geldig van 2 sep 2021— 1 sep 2024
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog32Toegekend

De doelgroep bestaat uit BIG-geregistreerde cognitief gedragstherapeuten die supervisor willen worden en supervisoren die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen. De cognitief gedragstherapeut kan met de supervisorencursus starten als hij minimaal twee jaar is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut en na drie jaar de supervisorenregistratie aanvragen.


Registratietraject supervisor VGCt:

• Minimaal drie jaar geregistreerd als cognitief gedragstherapeut. 

• In de drie tot vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag van de registratie als supervisor voldaan aan de werkervaringseis.

• In de drie tot vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag van de registratie als supervisor 30 nascholingspunten behaald.

• Geaccrediteerde supervisorencursus gevolgd. 

• BIG-registratie als gz-psycholoog, arts, klinisch psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, psychiater, verpleegkundig specialist (i.o.) en/of orthopedagoog-generalist. 

In de afgelopen drie tot vijf jaar waarin hij geregisteerd was als cognitief gedragstherapeut minimaal 4160 uur werkzaam geweest op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg, waarvan minimaal 2080 uur besteed aan cognitief gedragstherapeutische behandelingen.

Als de registratie als supervisor wordt verleend, is de aanvrager daarmee ook geherregistreerd als cognitief gedragstherapeut. De ingangsdatum van de registratie als supervisor is ook de ingangsdatum van de nieuwe herregistratieperiode als cognitief gedragstherapeut.

Na de registratie als supervisor bij de VGCt mag de supervisie en/of leertherapie mag worden gegeven aan cognitief gedragstherapeuten (i.o.), cognitief gedragstherapeutisch werkers (i.o.) en/of aan psychotherapeuten (i.o.), gz-psychologen (i.o.), klinisch psychologen (i.o.), psychiaters (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.) en orthopedagoog-generalisten.

11 mei 2023

Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom

Clarisse van Gorkom is orthopedagoog, gezondheidspsycholoog, cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Na haar studies orthopedagogiek (VU, Amsterdam) en GZ-psychologie (RINO,  Utrecht/Amsterdam) heeft zij 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt, zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Clarisse heeft daarnaast altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werkt zij eveneens met volwassenen. 

Ze heeft een vijftal jaren op de kind- en jeugdpolikliniek van Altrecht gewerkt als gezinsbegeleider voor multi problem gezinnen. In 2015 heeft Clarisse de opleiding tot seksuoloog afgerond en geeft zij zowel trainingen als individuele therapie binnen haar eigen praktijk. In relatietherapie komen ook thema’s als intimiteit en seksualiteit aan bod. Daarnaast is ze werkzaam als supervisor, leertherapeut en docent (basiscursus VGCt Kind en Jeugd & volwassenen) en is ze voor de VCGt 6 jaar betrokken geweest in de ledenraad."


Begeleide intervisie van Clarisse

Vanzelfsprekend komen er veel werkgerelateerde thema’s (casuïstiek, samenwerking in een team, positie in een organisatie) aan bod in de intervisie, maar het is ook belangrijk (en wenselijk) dat intervisie-genoten een persoonlijke inbreng (zoals het omgaan met lastige cliënten, -tegen- overdrachtsfenomenen, gespreksvaardigheden, balans werk en privé) of leerdoel hebben.

Het prettige van een dergelijke intervisiegroep is om ervaringen uit te wisselen, met elkaar te kunnen oefenen, vertrouwd te durven zijn in het geven van feedback en reflectie. 

Juist door het gebruikmaken van verschillende technieken (ontleend aan de CGT interventies, ACT, Mindfulness) kan elk groepslid op eigen wijze kennismaken, oefenen en zich therapeutische en theoretische vaardigheden eigen maken en gaan toepassen!


Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall

Charlotte van der Wall is klinisch psycholoog, traumaspecialist, supervisor VGCT& EMDR en werkt als behandelaar, opleider en eigenaar van KieN, een instelling voor specialistische GGZ bij kinderen, volwassenen en gezinnen. Haar werkervaring heeft zij opgedaan in de algemene GGZ, de forensische psychiatrie, een traumacentrum, een traumakliniek, een instelling voor jeugdhulpverlening en een deeltijdbehandeling voor volwassenen. 

In 2017 richtte zij samen met 2 collega’s de instelling KieN op. Bij KieN werken ze met nieuwe inzichten over de organisatie van de zorg: de specialist in de voordeur en de client stelt zelf zijn behandelplan vast.  Kinderen en hun gezinnen kunnen bij KieN onder één dak geholpen kunnen worden. Charlotte is een inspirerende, creatieve persoonlijkheid die haar uitdaging haalt uit het versimpelen van complexe problemen. De analyses uit de cognitieve gedragstherapie zijn daarin wat haar betreft leidend, zowel voor het in kaart brengen van de problematiek als het in kaart brengen van de interactie in de spreekkamer. 


Verplicht zelf aan te schaffen:

Beunderman, R., Colijn, S., Geertjes, L. & Maas, F. van der (2016), Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ. De Tijdstroom. ISBN 9789058983077. Totaal aantal pagina’s: 254.

Bannink, F. (2012), Positieve supervisie en intervisie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789079729685. Totaal aantal pagina’s: 255.


Contacturen: 24 uur

Zelfstudie: 14 uur

Naar boven