Summerschool; Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur volwassenen)

Volg nu een summerschool Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie in drie maanden! Deze cursus start op 25 juni in Utrecht en zal in september worden afgerond. Je zult twee dagen per week cursus volgen. 

Deze cursus is gericht op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud

De basiscursus volgt het gehele cognitief gedragstherapeutische proces bij volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De cursus bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 • Inleiding leertheorie

 • Inleiding tot het gedragstherapeutisch proces en gespreksvoering

 • Inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie (kennismaking met diverse technieken, toegepast op diverse klachten).

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces 

 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van  probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en van de adequate therapeutische werkrelatie;

 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;

 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • De uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematiek in de doelgroep: angst- en stemmingsstoornissen.

Algemene leerdoelen

Na afloop van de cursus: 

 1. heeft u inzicht in en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische wijze van denken; 

 2. kunt u leermodellen toepassen in de eigen praktijk; 

 3. kunt u het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen; 

 4. kunt u betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 5. kunt u de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven. 

 6. kunt u biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen. 

 7. kunt u op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses, betekenisanalyses en de hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en andere veel voorkomende / relevante problematiek die in de cursus aan bod is gekomen. 

 8. kunt u vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is. 

 9. kunt u op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten.

 10. kunt u een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken. 

De cursus leidt tot beheersing van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en -technieken die zelfstandig, onder supervisie, uitgevoerd kunnen worden. 

Vorm

Het onderwijs is ingedeeld in verschillende onderwijsvormen:

1. De onderwijsgroep

In de onderwijsgroep wordt aan de hand van een casus op de theoretische achtergrond van een probleemgebied ingegaan. De focus is het gedragstherapeutisch en wetenschappelijk gedachtegoed.

2. De werkgroep

In een werkgroep wordt geoefend met praktische vaardigheden, zoals het maken van analyses, opstellen van een zelfcontroleprocedure, discussie, reflectie, etc.

3. De training

In de training worden met behulp van rollenspelen praktische therapeutische vaardigheden aangeleerd.

Elk dagdeel bestaat uit een mengvorm van bovengenoemde onderwijsvormen.

aantal dagen:
16
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Annet Hofman

Drs. Annet Hofman is GZ psycholoog en psychotherapeut en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het Basisblok Cognitieve Gedragstherapie en angst- en stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder Schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.

drs. Annet Hofman

Aanschaffen:

 • Hermans, D. Raes, F, Orlemans, H. (2017) Inleiding tot de gedragstherapie. 7e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN: 9036819504
 • Bögels, S.M. & Oppen, P. van (2011) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. 2e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN: 9031383090
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L. en Emmelkamp, P. Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Boek 1. (nieuwe druk, juni 2017). ISBN: 9089537139

De handboeken geven een overzicht van de diverse stoornissen en praktische behandelmogelijkheden. Soms is het niveau echter te laag voor de doelstelling van deze cursus. Daarom worden deze handboeken aangevuld met recente  literatuur   van een  wetenschappelijk, verdiepend niveau, passend bij de doelstellingen van de cursus.

Naar boven