Specialistische module NVRG (40 uur) Systeemtherapie gericht op ontwikkeling van kind tot jongvolwassene

Inhoud

Voor verbondenheid, veiligheid en veerkracht in relaties hebben gezinnen zowel wortels als vleugels nodig. Het meemaken van ontregelende situaties en gebeurtenissen (o.a. faseovergangen, trauma’s), in combinatie met  aangeleerde coping stijlen kunnen ervoor zorgen dat gezinnen ongewild vast komen te zitten in ontwikkeling belemmerende patronen.

Systeemtherapeuten kunnen deze patronen bewerken om bewust te worden en te veranderen, door met gezinsleden te werken aan: openheid in de communicatie, inzicht in eigen behoeften en verlangens, emotie regulatievaardigheden en competentie voelen in het omgaan met bij de levensfase passende uitdagingen.

In deze specialistische module ligt de focus niet op het aansluiten bij een diagnose, maar bij het aansluiten en invoegen bij de specifieke ontwikkelingsbehoeften en wensen van zowel ouders als kind, dus diagnose a-specifiek.

 

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 7 cursusdagen die in groepsverband zullen worden doorlopen. Tussen de opleidingsdagen hebben cursisten in de vorm van intervisie (online) contact op casusniveau (3 keer). Alle cursusdagen hebben dezelfde opbouw die bestaat uit:

·      Opening van de dag

·      Presenteren van de literatuur door cursisten

·      Aanvullende samenvatting hierop van de docent

·      Oefeningen (rollenspel, reflectie, groepsopdrachten) gericht op vaardigheden opdoen in het werken met doelgroep van die dag.

·      De dag wordt afgesloten met een reflectie opdracht.

 

Doelstelling

Het doel van deze specialisatie is het verdiepen van kennis, vaardigheden en therapeutische houding in het werken met gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen.


Toetsing

De toets bestaat uit drie onderdelen:

1.     Elke cursist krijgt een maatje, samen verzorgen zij een presentatie van de literatuur aan de groep.

2.     Cursisten leveren een casus aan, waarmee tijdens de opleiding geoefend wordt.

3.     De cursisten beschrijven na afloop van de opleiding een verslag waarin gereflecteerd wordt op een casus van een eigen gedane behandeling en het eigen handelen binnen deze behandeling

 

 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
7
contacturen:
40

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NVRG

geldig van 12 mei 2022—12 mei 2025
Specialistische module40In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 mei 2022—11 mei 2025

Vooropleidingseisen

Deze cursus is bedoeld voor Systeemtherapeuten in opleiding. Cursisten dienen in ieder geval de Inleiding Systeemtherapie te hebben gevolgd. Indien de cursist de Inleiding en Verdieping systeemtherapie heeft gevolgd, kan de cursus gelden als specialistische module NVRG en daarmee onderdeel uitmaken van het traject tot erkenning als Systeemtherapeut NVRG. Bezoek de website van de NVRG voor meer informatie hierover.

Maaike Martens

Maaike Martens

Maaike Martens is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gevorderd EFT therapeut en vaktherapeut drama. Zij heeft ruim 15 jaar werkervaring als systeemtherapeut en dramatherapeut in de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische gezinsbehandeling. Daarnaast is Maaike supervisor NVRG. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor relatie- en gezinstherapie. Het gedachtegoed van EFT, nieuwe autoriteit en AFFT zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, gezinnen en stellen.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Wordt nog bekend gemaakt.

Naar boven