Rouwverwerking bij contactbreuk tussen kind en ouder

In de cursus leer je theorie over verschillende oorzaken, gevolgen en behandelingen bij contactbreuk tussen kind en ouder. Er wordt ingegaan hoe je als hulpverlener aan kan sluiten en in gesprek kan gaan over de belevingen, ervaringen en gevoelens van de jeugdige en hun systeem.

Rouwsignalen en -verwerking horende bij het ingrijpende proces waarbij een jeugdige geen contact heeft met een ouder(s) komen aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van de systemische en contextuele benadering.

Tijdens de cursus wordt vanuit de DSM-5 het disfunctioneel ouderschap, vaak voortkomend door ouderfactoren, en het opgroeien in een disfunctioneel gezin (CAPRD) en ouderverstoting(syndroom) belicht.

Doelstelling;

  • Op doen van basis en specialistische kennis, waaronder begripsbesef tav rouwverwerking, ouderverstoting en andere begrippen horende bij contactbreuk tussen kind en ouder. Tevens wordt kennis op gedaan wat betreft jeugdigen (0-18 jaar) in de rouw gedurende het proces vooraf en tijdens de contactbreuk met hun ouder;
  • Gesprekstechnieken aanleren om tijdens het rouwproces jeugdigen te kunnen begeleiden;
  • Na de cursus ben je op de hoogte van verschillende oorzaken, gevolgen en behandeling van de rouwverwerking en het proces bij hebben van contactbreuk met je ouder;
  • Na de cursus ben je op de hoogte van de raakvlakken en plaats van begrippen als ouderverstotingsysndroom en CAPRD binnen de DSM-5.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
7

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
  1. vrijdag 16 apr 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
  1. woensdag 3 nov 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 18 sep 2019—14 nov 2022
Behandeling4Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Extra literatuurstudie2Toegekend
Herregistratie7Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional7Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, Jeugdzorgmedewerkers en POH-GGZ’ers

drs. Miep Burger

drs. Miep Burger

Miep Burger is  Orthopedagoog-Generalist en rouwtherapeut. Zij heeft de 2-jarige gespecialiseerde opleiding Omgaan met Verlies gevolgd bij het Land van Rouw in Nijmegen. Miep is werkzaam in haar eigen rouwbegeleidingspraktijk RouwNouw. Hier biedt zij individuele rouwbegeleiding, gezinsbegeleiding en  rouwgroepen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit met de visie, systemisch werken en doen wat nodig is.

Literatuur wordt beschikbaar gemaakt door King nascholing

Naar boven