Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

In deze vierdaagse cursus ‘Psychopathologie bij kind en jeugdigen’ wordt ingegaan op het opstellen van gedragsanalyses bij probleemgedrag en keuze van interventie. Er is aandacht voor de normale ontwikkeling vs de ontwikkeling van psychopathologie.


Inhoud

De deelnemers krijgen theoretische kennis en inzicht in kenmerkende stadia in de ontwikkeling van kind tot volwassene. Gevoelige perioden in deze ontwikkeling worden besproken alsmede het onderscheid in leeftijdsconform gedrag versus een afwijkende ontwikkeling. 

De cursist krijgt een een verdiept inzicht in de plaats van de DSM-5 binnen de (internationale) psychopathologie, de status van DSM-5-classificaties, ‘nature-nurture’ in de DSM-5, verschil classificatie-diagnose, verschillen DSM-IV en DSM-5.

Tevens wordt in deze cursus aandacht besteed aan communicatie-aspecten bij het omgaan met mensen met persoonlijkheidsgerelateerde problemen en verslavingen, zoals deze in het systeem van het kind kunnen spelen. Ook de opvoedingsstijlen en de invloed op de ontwikkeling van het kind komen aan bod.

De deelnemers verwerven inzicht en vaardigheid in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het op betrouwbare wijze omzetten daarvan in DSM-5-classificaties, met speciaal aandacht voor (differentiële) diagnostiek bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen ėn andere relevante psychische stoornissen bij K&J:

 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen
 • Autismespectrumstoornis
 • Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis
 • Leer-, motorische- en ticstoornissen
 • Voedings- en eetstoornissen
 • Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen
 • Hechtingsstoornissen
 • plaats DSM-5 in (inter)nationale GGZ
 • verschil classificatie en diagnose
 • gedragsanalyses
 • communicatie-aspecten
 • opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie
 • beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante deelgebieden van psychopathologie
 • opstellen gedragsanalyses
 • omgaan met communicatie-aspecten

De deelnemers verwerven tevens inzicht en vaardigheden in opstellen gedragsanalyses en omgaan met communicatie-aspecten. Hierbij wordt ingegaan op persoonlijkheidsproblematiek en verslavingen.

 

Werkwijze

Diverse interactieve presentaties door de docent over doel, structuur en gebruik van van de DSM-5 en over de elementen die de structuur vormen  bij het opstellen van een beschrijvende diagnose.

Tevens interactieve presentaties door de docent over de onder het kopje ‘Inhoud’ beschreven psychische stoornissen.  En interactieve presentaties door de docent over  gedragsanalyses en communicatie-aspecten in relatie tot mogelijke psychische problematiek op gebied persoonlijkheid en verslaving in systeem van het kind.

Verder wordt er plenair en in subgroepen geoefend met casuïstiek in het opstellen van beschrijvende diagnoses en het omzetten daarvan in DSM-5-classificaties en in het opstellen van gedragsanalyses en beoordelen van communicatie-aspecten.

Resultaten subgroepen worden steeds plenair nabesproken.

Na de cursus hebben de deelnemers kennis over:

 • plaats DSM-5 in (inter)nationale GGZ
 • verschil classificatie en diagnose
 • gedragsanalyses
 • communicatie-aspecten

Vaardigheden in:

 • opstellen beschrijvende diagnose en omzetten hiervan in DSM-5-classificatie
 • beoordelen van (differentiële) diagnostiek op voor de deelnemers relevante deelgebieden van psychopathologie
 • opstellen gedragsanalyses
 • omgaan met communicatie-aspecten

 
Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
24

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Utrecht, nog niet bekend
 1. donderdag 7 apr 2022 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 14 apr 2022 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 21 apr 2022 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 12 mei 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Utrecht, nog niet bekend
 1. donderdag 6 okt 2022 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 13 okt 2022 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 3 nov 2022 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 10 nov 2022 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
 1. donderdag 1 jun 2023 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 15 jun 2023 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 29 jun 2023 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 6 jul 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 7 apr 2020— 6 apr 2023
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek19Toegekend
Extra literatuurstudie4Toegekend
Herregistratie24Toegekend

NVRG

vooropleidingseis ontwikkelingspsychologie0Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional24Toegekend

De training is bedoeld voor hulpverleners (zowel academici en HBO-ers) die werkzaam zijn in de GGZ, jeugdzorg of het onderwijs en in hun vooropleiding geen of weinig kennis hebben opgedaan over psychopathologie, en hulpverleners die hun kennis willen opfrissen.

Ton van Heugten

Ton van Heugten

Ton van Heugten is klinisch psycholoog-psychotherapeut en vanaf 1977 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In de loop der jaren werkte hij als behandelaar met volwassenen, kind & jeugd, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en forensische patiënten. Daarnaast gaf hij vanaf begin jaren '80 veel scholing aan professionals. In oktober 2016 ging hij wat betreft arbeidsovereenkomst met pensioen. Sindsdien werkt hij nog ruim 1 dag als regiebehandelaar bij kleinere zorgaanbieders, geeft hij verder scholing op gebied psychopathologie en DSM-5 en geeft hij groepsleertherapie.

• Literatuur die deelnemers tijdens de cursusdagen bij zich moeten hebben

Alle deelnemers nemen naar de cursusdagen het boek mee:
Beknopt overzicht van de criteria DSM-5, dit is de Nederlandse vertaling van de ‘Desk reference to the diagnostic criteria from DSM-5’, 2014, Uitgeverij Boom Amsterdam.

Het is niet perse noodzakelijk om dit boek zelf aan te schaffen als je het bijvoorbeeld kunt lenen van collega of van je werk mee kunt nemen. Bij de cursusdagen is het wel nodig dat je in dit boek zaken kunt opzoeken en nalezen.

Er dient een boek te worden aangeschaft voor de cursus.
‘Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen’, Jakop Rigter, uitgeverij Coutinho, ISBN 9789046903117. 

• Aanbevolen literatuur
- Het psychiatrisch onderzoek, M.W. Hengeveld, W.J. Schudel, 2003, De Tijdstroom. 184 pagina’s
- Kinder- en Jeugdpsychiatrie, F.C. Verhulst, F. Verheij, M. Danckaerts (red.), 2014, Gorcum B.V., Assen, 768 pagina’s

Overige artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven