Eéndaagse cursus Psycho educatie groepen ADHD en ADD (8-12 jaar)

In deze cursus word je bekend gemaakt met een nieuw protocol voor gestructureerde psycho educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D. Er is een aparte groepsbehandeling voor kinderen met ADHD en ADD, waarin  kennis over AD(H)D, positief denken over jezelf en over AD(H)D, het werken met een groepsbeloningssysteem en de kracht van lotgenotencontact centraal staan.

Inhoud

In de groepen wordt gewerkt met een therapeuten handleiding en prachtig geïllustreerde werkboeken voor de kinderen. Daarnaast maken de leesboeken ‘ADDaisy’/’ADDavid’ en ‘Zo snel als een…’ onderdeel uit van de psycho educatiegroepen. Na de cursus bent u in staat om beide groepen zelfstandig te draaien binnen uw eigen werkplek.

Er zal aandacht worden besteed aan

-  Korte theoretische introductie over ADHD bij kinderen

-  De behandelrichtlijnen voor deze doelgroep

-  Verschillen tussen ADHD en ADD.

- Kennismaking en werken met de beide protocollen: De opbouw, organisatorische aspecten en verschillende elementen worden belicht en geoefend.

Doelstelling

Na de cursus bent u in staat zelfstandig de groepen te draaien binnen uw eigen werkplek. U bent bekend met de doelgroep, kinderen met AD(H)D, en de specifieke aanpak die zij behoeven. U weet meer over de verschillen tussen ADHD (van het gecombineerde type) en ADD (ADHD van het overwegend onoplettendheidtype) en waarom er voor gekozen is voor de verschillende subtypen een apart protocol te schrijven. U hebt meer inzicht in het toepassen van een groepsbeloningssysteem, waarbij door middel van positieve bejegening de groep gemotiveerd wordt.


Werkwijze

Na korte theoretische introductie van de doelgroep en de methodiek zal daarna vooral praktisch aan de slag worden gegaan met het materiaal. O.a. met behulp van rollenspellen zullen de verschillende onderdelen van de protocollen geoefend en ervaren worden. Tevens zal worden stilgestaan bij mogelijk knelpunten bij de implementatie en het draaien van de groepen.


aantal dagen:
1
contacturen:
6

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Iedereen die werkt met kinderen met AD(H)D in een GGZ instelling, school voor speciaal onderwijs of eigen praktijk en die enige ervaring heeft met werken met groepen. Mogelijke disciplines: (GZ-) psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, leerkrachten en IB-ers.

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers werkt al meer dan 20 jaar in de jeugd GGZ als vaktherapeut drama. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van verschillende modules voor kinderen met uiteenlopende problematieken.

Binnen haar huidige baan bij Youz KJP geeft zij individuele therapieën, oudertrainingen en groepstherapieën. Samen met oud-collega Tirtsa Ehrlich heeft zij de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.

Jacqueline Hilbers

drs. Tirtsa Ehrlich

Drs. Tirtsa Ehrlich is als GZ-psycholoog momenteel werkzaam bij Dokter Bosman, locatie Amsterdam (voormalige locatie The Busy People, specialisten in ADHD en ASS). Ze is al 15 jaar werkzaam binnen de kinder- en jeugd GGZ en behandeld kinderen met uiteenlopende psychiatrische problematiek.

Maar ze heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD en de begeleiding van hun ouders. Zij is op meerdere ADHD poli's betrokken geweest bij de oprichting en coordinatie van het aanbod.

Naast haar werk als GZ- psycholoog is zij auteur van de kinderboeken ‘ADDaisy’ en ‘ADDavid’ voor kinderen met ADD. En van haar laatste boek Wonderlijke wazigheid, een boek voor jongeren en jongvolwassenen met ADD, is in 2016 alweer de vierde druk verschenen.

En ze heeft samen met oud-collega Jacqueline Hilbers de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.

drs. Tirtsa Ehrlich

Aan te schaffen literatuur: 

Therapeuten handleiding ADHD groep (T. Ehrlich en J. Hilbers)

Therapeuten handleiding ADD groep (T. Ehrlich en J. Hilbers)

Werkboek ADHD groep (T. Ehrlich en J. Hilbers)

Werkboek ADD groep (T. Ehrlich en J. Hilbers)

ADDaisy en/of ADDavid (T. Ehrlich)

Zo snel als een… (T. Ehrlich en J. Hilbers)

Een set van deze boeken kan besteld worden via uitgeverij SWP, zie: 

http://www.swpbook.com/1684#.WEpsjSR-5CA en http://www.swpbook.com/1686#.WEpspiR-5CA

Naar boven