Post-HBO opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch werker

In de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt ontwikkel je kennis en vaardigheden waardoor je klachtgerichte problematiek op een gedragstherapeutische manier kunt behandelen. 


Inhoud

De basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker is opgezet conform de richtlijnen van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en bestaat uit 48 contacturen. Deze zijn verdeeld over 7 dagen van 7 uur. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • leertheorie
 • opzetten van cognitief-gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse)
 • leren uitvoeren van verschillende basistechnieken
 • behandeling van enkele veelvoorkomende stoornissen 

Er wordt geoefend met de volgende stappen van het gedragstherapeutisch proces: inventarisatie van de problematiek, verklarende diagnostiek (met behulp van functie- en betekenisanalyses), kiezen van het te bewerken probleemgebied, opzetten van registratieopdrachten, en uitvoeren van veel gebruikte modificatieprocedures bij verschillende klachtenbeelden. De volgende interventies komen aan bod: vaardigheidstraining (ontspanningsoefeningen, zelfcontroleprocedures, sociale vaardigheidsprocedures), exposure (introceptief, imaginair, in vivo), gedragsactivatie, en cognitieve herstructurering (socratische dialoog, gedragsexperimenten).

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op training in het toepassen van vaardigheden dan op discussie en/of min of meer passieve kennisoverdracht. Hoewel er in het programma ruimte is voor presentaties van de theorie en (video)demonstraties van technieken door de docent, wordt het merendeel van de tijd besteed aan het oefenen met de verschillende analysemodellen en interventiemethoden, zowel met eigen problematiek als aan de hand van casussen.

Doelstellingen

Aan het einde van de cursus:

 • heeft de cursist kennis over de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van veel voorkomende stoornissen

 • beschikt de cursist over vaardigheden voor de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van verschillende enkelvoudige stoornissen

 • is de cursist in staat om onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uit te voeren

Wijze van toetsing

 • Halverwege de cursus: in de eerste bijeenkomsten oefenen de deelnemers de geleerde vaardigheden met elkaar, bij eigen problematiek. Een schriftelijk verslag van deze  Onderlinge Gedragsmodificatie (OGM) geldt als toets.

 • Aan het einde van de cursus geldt een mini N=1- verslag als toets. In dit behandelingsverslag wordt een eigen patiënt beschreven waarmee het CGT-proces is doorlopen

 • Zowel beide verslagen als de casuspresentatie dienen als voldoende te worden beoordeeld.

 • Naast de verslagen gelden ook de kwaliteit van zowel de deelname aan de bijeenkomsten als van het huiswerk als toets.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
7
contacturen:
48

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

geldig van 10 dec 2019— 6 jul 2021
Cursus Gedragstherapeutisch medewerker48Toegekend

VGCt

geldig van 7 sep 2021— 6 sep 2022
Cursus Gedragstherapeutisch medewerker48Toegekend

SKJ

geldig van 14 sep 2018—14 sep 2021
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional77Toegekend

Registerplein

geldig van 7 jan 2021— 6 jan 2023
GGZ agogen, agogen en maatschappelijk werkers50In aanvraag

De cursus is bestemd voor hbo-opgeleide hulpverleners in de GGZ, de Jeugzorg of onderwijs, die voldoen aan de door de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) gestelde vooropleidingseisen.

drs. Femke van de Linde

drs. Femke van de Linde

Femke van de Linde is psychotherapeut en GZ-psycholoog. Na ervaring te hebben opgedaan bij een grote GGZ-instelling is zij werkzaam in haar eigen praktijk. Zij is cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent VGCt, EMDR practitioner en EMDR supervisor (VEN).

Literatuur (Onder voorbehoud):

Verplicht:

Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2008). Cognitieve therapie: De basisvaardigheden. Amsterdam: Boom testuitgevers.

Heycop ten Ham, B., De Vos, B., & Hulsbergen, M. (2012). Praktijkboek Gedragstherapie. Handboek voor cognitief-gedragstherapeutisch werkers, deel 1 & 2. Amsterdam: Boom.

Aanbevolen:

Keijsers, G., van Minnen, A., & Hoogduin, K. (nieuwste stuk). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1 & 2. Amsterdam: Uitgeverij Boom

Naast de aan te schaffen boeken is er online literatuur beschikbaar.

Naar boven