Onder- en overprikkeling, diagnostiek en interventie

In deze cursus leer je op een andere manier kijken naar gedrag; je leert onder- en overprikkeling herkennen en alternatieven bieden voor storend gedrag.

Werk jij met leerlingen of cliënten die niet stil kunnen zitten, waarbij kleding uitzoeken en eten een dagelijks terugkerend drama is of die regelmatig informatie missen? Of leerlingen of cliënten die constant wippen, wiebelen en friemelen, snel afgeleid zijn, grenzen van anderen overschrijden en niet kunnen samenwerken? Dat kan te maken met zintuiglijke prikkelverwerking (sensorische informatieverwerking). Iemand voelt zich niet fijn en kan zich niet concentreren als hij of zij last heeft van te weinig of te veel prikkels. Deze persoon is onderprikkeld of juist overprikkeld en kan daardoor storend gedrag vertonen. 

Inhoud van de cursus

In de cursus gaan we met behulp van videomateriaal kijken naar gedrag met in ons achterhoofd dat een verstoorde prikkelverwerking de oorzaak kan zijn van storend gedrag. Je leert hoe het proces van prikkelverwerking in de hersenen verloopt en dat er een ‘prikkelfilter’ is, dat bepaald wat er met de geregistreerde prikkels gebeurt. Door gebruik te maken van een kijkwijzer: de ‘prikkelwijzer’, leer je in een aantal stappen (storend) gedrag typeren. Is iemand misschien onderprikkeld of overprikkeld? Wat doet hij of zij zelf om het gedrag te reguleren? Wat kun je als (beroeps)opvoeder aanbieden om de prikkelverwerking te ondersteunen? Aan de hand van - deels zelf ingebrachte - casussen gaan we aan de slag met het typeren van gedrag en met het beslissen of er een andere of aanvullende strategie nodig is, zodat jouw leerling of cliënt zich beter voelt en beter kan functioneren. Je leert activerende en kalmerende strategieën en hoe je deze kunt toepassen. Ook leer je of onder- of overprikkeld zijn een onderdeel is van bijvoorbeeld ASS, HSP, VB, AD(H)D en hoogbegaafdheid of dat het een met het ander verward kan worden.

Doelstelling

·       Je leert welke invloed zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) heeft op opgroeien, (be)leven en leren.

·       Je leert hoe gedrag er uitziet als ZiP niet goed werkt (je leert kijken door een ‘ZiP-bril’).

·       Je leert, met behulp van videomateriaal storend gedrag typeren; is iemand misschien onder- of overprikkeld?

·       Je leert direct beslissen of je ondersteuning moet bieden of dat jouw leerling of cliënt al prima bezig is.

·       Je leert oplossingen te bedenken voor storend gedrag.

·       Je leert of onder- of overprikkeld zijn een onderdeel is van bepaalde stoornissen/persoonskenmerken of dat het een met het ander verward kan worden.

Werkwijze

De deelnemers krijgen videomateriaal te zien, zodat zij onder- en overprikkeld gedrag leren herkennen. Zij leren werken met een kijkwijzer, de ‘prikkelwijzer’. De deelnemers werken samen om verschillende opdrachten uit te voeren waarin zij onder- en overprikkeld gedrag leren typeren en zij leren strategieën uitkiezen voor onder- en overprikkelde personen. De deelnemers leren de ‘prikkelmeter’ kennen, waarmee leerlingen of cliënten zelf aan kunnen geven hoe zij zich voelen en wat zij nodig hebben.Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 8 jun 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Online Via zoom
 1. donderdag 29 jun 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 14 sep 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Online Via zoom
 1. donderdag 9 nov 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 18 jan 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Online Via zoom
 1. donderdag 14 mrt 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 18 apr 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Online Via zoom
 1. donderdag 23 mei 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 20 jun 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 12 sep 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Online Via zoom
 1. donderdag 10 okt 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. donderdag 14 nov 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

8 jun 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

29 jun 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

14 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

9 nov 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

18 jan 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

14 mrt 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

18 apr 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

23 mei 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

20 jun 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

12 sep 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

10 okt 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

14 nov 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 mrt 2022—14 dec 2023
Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 2 jul 2022—27 mei 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9,25Toegekend

Deze training is geschikt voor alle niveaus. Orthopedagogen, psychologen, coaches, leerkrachten, ouders, begeleiders en andere betrokkenen, Iedereen kan de inhoud volgen en de praktische tips gebruiken in zijn of haar omgeving. Ook kan er tijdens de training aangesloten worden op leerlingen en cliënten met verschillende niveaus, persoonskenmerken en stoornissen, uit regulier en speciaal onderwijs, in thuissituaties en in instellingen.

8 jun 2023

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


29 jun 2023

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


14 sep 2023

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


9 nov 2023

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


18 jan 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


14 mrt 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


18 apr 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


23 mei 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


20 jun 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


12 sep 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


10 okt 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


14 nov 2024

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is pedagoog, expert zintuiglijke prikkelverwerking, adviseur en trainer. Zij adviseerde en begeleidde honderden kinderen, ouders en ook leerkrachten als er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt wordt door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Zij heeft 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen: EMG (ernstig meervoudig beperkt), VB (verstandelijk beperkt), ASS (autisme), TOS (taalontwikkelingsstoornis), HB (hoogbegaafd), doof en slechthorend, leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen in het reguliere onderwijs.

Monique is auteur van 'Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren' en 'Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien'. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet goed verloopt.


Verplicht aan te schaffen: (één van de drie)

Thoonsen, M., Lamp, C (2017). Wiebelen en friemelen thuis, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien. Uitgeverij Pica. Hoofdstuk 1, 2, 5 en 7 (72 pagina’s)

OF

Thoonsen, M., Lamp, C (2015). Wiebelen en friemelen in de klas, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren. Uitgeverij Pica. Hoofdstuk 1, 2, 4 en 5 (77 pagina’s)

OF

Thoonsen, M., Van der Gaag, M. Wiebelen en friemelen voor mensen met een verstandelijke beperking, over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op (be)leven. Uitgeverij Pica. Hoofdstuk 1, 2, 6 en 8 (70 pagina’s)

Overige literatuur is online beschikbaar:

Een deel uit: Dunn, W. (2008). Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Pearson.

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven