Inleiding Systeemtherapie (60 uur).

De missie in deze inleidende cursus van 10 dagen, is cursisten een stevige basis mee te geven in systeemdenken en systeeminterventies, op basis van een aantal belangrijke stromingen. Deze cursus kan het begin zijn van je opleiding tot erkend NVRG systeemtherapeut.

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus. Deze kun je vinden onder het tabblad doelgroep.

Inhoud

In de eerste 30 uur (blok 1,2 en deel van 3) maak de je kennis met het systemisch kijken. Je leert kijken naar hoe mensen zich organiseren en welke invloeden veranderingen in de tijd, cultuur en samenlevingsvormen hier op hebben. Je leert op welke manieren je informatie over systemen kan verzamelen en ontdekt wat jou plek als systeemtherapeut is binnen die systemen. Je maak je kennis met de verschillende perspectieven die in systeemtherapie gehanteerd worden: o.a. communicatief perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief, het cognitief gedragstherapeutisch perspectief, het structurele perspectief, het narratieve perspectief, het oplossingsgerichte perspectief, het hechtingsperspectief en het ervaringsgericht perspectief. Je doet ervaring op in het toepassen van systemische interventies en leert wat nodig is om procesmatig te werken binnen systemen (o.a. hoe je een behandeling kan opstarten/organiseren).

In de tweede 30 uur (blok 3) ga je ervaring op doen met interventies die ingezet worden m.b.t. procesmatig systemisch werken: Systeem-diagnostiek, formuleren van een systemische werkhypothese (hierbij theoretische perspectieven hanteren) een werkrelatie opbouwen en onderhouden en specifieke interventies kiezen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een therapeutische houding waarmee o.a. meervoudig partijdigheid en het bespreken van dilemma’s m.b.t. verandering mogelijk is. Cursisten leren zicht te krijgen op de invloeden die vanuit je eigen achtergrond en leergeschiedenis van invloed zijn op hen als systeemtherapeut.


Werkwijze

Iedere cursusdag kent een vaste indeling waarin de volgende onderdelen terugkomen: theoretische inleiding (kennis), ervaring opdoen met toepassen van systeem-therapeutische-interventies (vaardigheden) en het reflecteren op de oefensituaties en therapeutische contacten uit de praktijk van de cursist (houding). 

De werkvormen die gebruikt zullen worden zijn: verdiepende uitwisseling over de literatuur, oefenen met het innemen van verschillende perspectieven, toepassen van systemische interventies, rollen spelen, registratieopdrachten,videofragmenten bekijken en reflectie-opdrachten. Ook zullen er aandacht -oefeningen en creatieve werkvormen gebruikt worden.


Doelstellingen

De cursus tot systeemtherapeut NVRG is gericht op het verkrijgen van onderstaande competenties.

I. Algemene therapeutische competenties 

II. Systemische Metacompetenties 

III Systemische Basiscompetenties 

IV. Competenties om systeem-therapeutische technieken toe te passen

Aan het einde van de cursus beschikken de cursisten over de volgende competenties (kennis, vaardigheden en houding):

·     Kennis van belangrijke systemische perspectieven,

·     Vaardigheden in het beschrijven van factoren die van invloed zijn op het functioneren van cliëntsystemen in termen van structuur, communicatiestijlen, interactieprocessen, betekenisgeving en levensfasen.

·     Vaardigheden in contextgericht kijken, denken, formulieren en interveniëren,

·     Vaardigheden in het hanteren van belangrijke systemische interventies,

·     Het kunnen opstellen van een systemische (circulaire)werkhypothese,

·     Het herkennen van invloeden vanuit de eigen achtergrond en leergeschiedenis op jezelf als systeemtherapeut.


Wijze van toetsing

De basismodule: inleidende deel (60 uur) wordt afgesloten met een take hometoets. 


Aanwezigheidsverplichting:

Er is een aanwezigheidsverplichting van 90%, bij afwezigheid tussen de 10% en 20% worden inhaalopdrachten gemaakt die de stof van de betreffende gemiste cursusdag behandelen. Deel deze pagina:
aantal dagen:
10
contacturen:
60

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. maandag 17 apr 2023 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 8 mei 2023 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 22 mei 2023 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 19 jun 2023 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 10 jul 2023 van 9:30 - 16:45
 6. maandag 11 sep 2023 van 9:30 - 16:45
 7. maandag 2 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 30 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 9. maandag 20 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 11 dec 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. dinsdag 6 feb 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een dinsdag!)
 2. maandag 26 feb 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een maandag!)
 3. dinsdag 12 mrt 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een dinsdag!)
 4. dinsdag 2 apr 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een dinsdag!)
 5. maandag 15 apr 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een maandag!)
 6. dinsdag 7 mei 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een dinsdag!)
 7. maandag 27 mei 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een maandag!)
 8. dinsdag 11 jun 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een dinsdag!)
 9. dinsdag 2 jul 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een dinsdag!)
 10. dinsdag 16 jul 2024 van 9:30 - 16:45 (Let op dit is een dinsdag!)
meer dan 5 plaatsen

17 apr 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Overige taken10Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie60Toegekend
Extra literatuur15Toegekend

V & VN

geldig van 11 jan 2023—10 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten60Toegekend

NVRG


6 feb 2024

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Overige taken10Toegekend
Behandeling30Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie60Toegekend
Extra literatuur15Toegekend

V & VN

geldig van 11 jan 2023—10 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten60Toegekend

NVRG


Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met master diploma), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Hier vind je een overzicht van geschikte HBO-master vooropleidingen. Bij twijfel neem contact met ons op of bezoek de site van de NVRG.

17 apr 2023

Jeroen Wierstra

Jeroen Wierstra

Ik ben zelfstandig gevestigd in het Lorentzhuis te Haarlem waar ik werk als systeemtherapeut (gezins- en relatietherapeut). Ik ben betrokken bij 'Kinderen uit de Knel', een methodiek ontwikkeld voor ouders (en hun kinderen) bij gezinnen waar sprake is van ernstige en zeer conflictueuze echtscheidingsproblematiek en heb ruime ervaring met de methode 'Verbindend gezag/Geweldloos verzet'. Naast gezins- en relatietherapeut, ben ik (NVRG erkend) opleider en systeemsupervisor. Ik werk als docent in de diverse opleidingen die het Lorentzhuis aanbiedt en daarnaast als freelancetrainer bij andere opleidingscentra en verschillende incompanytrajecten.


6 feb 2024

Robert van Hennik

Robert van Hennik

Robert van Hennik is systeemtherapeut, supervisor en docent.

Jeroen Wierstra

Jeroen Wierstra

Ik ben zelfstandig gevestigd in het Lorentzhuis te Haarlem waar ik werk als systeemtherapeut (gezins- en relatietherapeut). Ik ben betrokken bij 'Kinderen uit de Knel', een methodiek ontwikkeld voor ouders (en hun kinderen) bij gezinnen waar sprake is van ernstige en zeer conflictueuze echtscheidingsproblematiek en heb ruime ervaring met de methode 'Verbindend gezag/Geweldloos verzet'. Naast gezins- en relatietherapeut, ben ik (NVRG erkend) opleider en systeemsupervisor. Ik werk als docent in de diverse opleidingen die het Lorentzhuis aanbiedt en daarnaast als freelancetrainer bij andere opleidingscentra en verschillende incompanytrajecten.


1.              Rober, P. (2017) Samen in gezinstherapie: over afstemming en dialoog  in de gezinstherapeutische praktijk, Pelckmans Pro (ISBN: 9789463370691  1e druk) 

2.              Savenije, A., van Lawick M.J. & Reijmers, E. (2014) Handboek  Systeemtherapie, Utrecht: de Tijdstroom. HERZIENE DRUK uit 2014!!!. (ISBN:  

9789058982575) 

Dit onderstaande boek is facultatief maar gewenst en zeer aan te bevelen: bedoeld als voorbereidende literatuur om voorafgaand aan en gedurende de opleiding te lezen. Voor de liefhebber!

3.              Savenije, A., Lawick van J., Reijmers E., (2018). Systemisch werken; een relationeel kompas voor hulpverleners. De tijdstroom, (ISBN 978-90-5898-316-9).                  

NB.              White, M. (2009) Narratieve therapie in de praktijk. Copyright 2009  Hogrefe Uitgevers, Amsterdam. (ISBN: 9789079729036) 

Uit dit boek zullen we nog twee hoofdstukken scannen. In onze tweejarige opleiding is het verplichte kost, voor deze module zullen we de hoofdstukken aanleveren in PDF.

Contacturen: 60 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven