Inleiding Systeemtherapie (60 uur).

De missie in deze inleidende cursus van 10 dagen, is cursisten een stevige basis mee te geven in systeemdenken en systeeminterventies, op basis van een aantal belangrijke stromingen. Deze cursus kan het begin zijn van je opleiding tot erkend NVRG systeemtherapeut.

Let op: er zijn toelatingseisen voor deze cursus. Deze kun je vinden onder het tabblad doelgroep.

Inhoud

In de eerste 30 uur (blok 1,2 en deel van 3) maak de je kennis met het systemisch kijken. Je leert kijken naar hoe mensen zich organiseren en welke invloeden veranderingen in de tijd, cultuur en samenlevingsvormen hier op hebben. Je leert op welke manieren je informatie over systemen kan verzamelen en ontdekt wat jou plek als systeemtherapeut is binnen die systemen. Je maak je kennis met de verschillende perspectieven die in systeemtherapie gehanteerd worden: o.a. communicatief perspectief, het gezinsontwikkelingsperspectief, het cognitief gedragstherapeutisch perspectief, het structurele perspectief, het narratieve perspectief, het oplossingsgerichte perspectief, het hechtingsperspectief en het ervaringsgericht perspectief. Je doet ervaring op in het toepassen van systemische interventies en leert wat nodig is om procesmatig te werken binnen systemen (o.a. hoe je een behandeling kan opstarten/organiseren).

In de tweede 30 uur (blok 3) ga je ervaring op doen met interventies die ingezet worden m.b.t. procesmatig systemisch werken: Systeem-diagnostiek, formuleren van een systemische werkhypothese (hierbij theoretische perspectieven hanteren) een werkrelatie opbouwen en onderhouden en specifieke interventies kiezen. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het ontwikkelen van een therapeutische houding waarmee o.a. meervoudig partijdigheid en het bespreken van dilemma’s m.b.t. verandering mogelijk is. Cursisten leren zicht te krijgen op de invloeden die vanuit je eigen achtergrond en leergeschiedenis van invloed zijn op hen als systeemtherapeut.

Werkwijze

Iedere cursusdag kent een vaste indeling waarin de volgende onderdelen terugkomen: theoretische inleiding (kennis), ervaring opdoen met toepassen van systeem-therapeutische-interventies (vaardigheden) en het reflecteren op de oefensituaties en therapeutische contacten uit de praktijk van de cursist (houding). 

De werkvormen die gebruikt zullen worden zijn: verdiepende uitwisseling over de literatuur, oefenen met het innemen van verschillende perspectieven, toepassen van systemische interventies, rollen spelen, registratieopdrachten,videofragmenten bekijken en reflectie-opdrachten. Ook zullen er aandacht -oefeningen en creatieve werkvormen gebruikt worden.

Doelstellingen

De cursus tot systeemtherapeut NVRG is gericht op het verkrijgen van onderstaande competenties.

I. Algemene therapeutische competenties 

II. Systemische Metacompetenties 

III Systemische Basiscompetenties 

IV. Competenties om systeem-therapeutische technieken toe te passen

Aan het einde van de cursus beschikken de cursisten over de volgende competenties (kennis, vaardigheden en houding):

·     Kennis van belangrijke systemische perspectieven,

·     Vaardigheden in het beschrijven van factoren die van invloed zijn op het functioneren van cliëntsystemen in termen van structuur, communicatiestijlen, interactieprocessen, betekenisgeving en levensfasen.

·     Vaardigheden in contextgericht kijken, denken, formulieren en interveniëren,

·     Vaardigheden in het hanteren van belangrijke systemische interventies,

·     Het kunnen opstellen van een systemische (circulaire)werkhypothese,

·     Het herkennen van invloeden vanuit de eigen achtergrond en leergeschiedenis op jezelf als systeemtherapeut.

Wijze van toetsing

De basismodule: inleidende deel (60 uur) wordt afgesloten met een take hometoets. 

Aanwezigheidsverplichting:

Er is een aanwezigheidsverplichting van 90%, bij afwezigheid tussen de 10% en 20% worden inhaalopdrachten gemaakt die de stof van de betreffende gemiste cursusdag behandelen. 


Deel deze pagina:
aantal dagen:
10
contacturen:
60

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. woensdag 11 jan 2023 van 9:30 - 16:30
 2. woensdag 25 jan 2023 van 9:30 - 16:30
 3. woensdag 8 feb 2023 van 9:30 - 16:30
 4. woensdag 22 feb 2023 van 9:30 - 16:30
 5. woensdag 8 mrt 2023 van 9:30 - 16:30
 6. woensdag 22 mrt 2023 van 9:30 - 16:30
 7. woensdag 5 apr 2023 van 9:30 - 16:30
 8. woensdag 19 apr 2023 van 9:30 - 16:30
 9. woensdag 10 mei 2023 van 9:30 - 16:30
 10. woensdag 24 mei 2023 van 9:30 - 16:30
vol 😕
Amsterdam, nog niet bekend
 1. maandag 30 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 6 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 13 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 20 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 4 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 6. maandag 8 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 7. maandag 15 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 29 jan 2024 van 9:30 - 16:45
 9. maandag 12 feb 2024 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 4 mrt 2024 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 jan 2022— 9 jan 2025
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling30Toegekend
Overige10Toegekend
Herregistratie60Toegekend
Extra literatuur15Toegekend

NVRG

geldig van 12 mrt 2019—12 mrt 2024
Inleiding60Toegekend

V & VN

geldig van 10 jan 2022—13 jan 2023
Scholing verpleegkundig specialisten60Toegekend

V & VN

geldig van 11 jan 2023—10 jan 2024
Scholing verpleegkundig specialisten60Toegekend

SKJ

geldig van 17 jan 2019— 9 jan 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional60Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, psychiaters, sociaal wetenschappers, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (beiden met master diploma), werkers in de GGZ of jeugdhulpverlening met een gelijkwaardige opleiding, die zich willen specialiseren in de systeemtherapie.

Hier vind je een overzicht van geschikte HBO-master vooropleidingen. Bij twijfel neem contact met ons op of bezoek de site van de NVRG.

Gerrit van Ramshorst

Gerrit van Ramshorst

Gerrit van Ramshorst is psychotherapeut. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in de systeemtherapie, al sinds het begin van zijn loopbaan werkt hij met gezinnen. Tevens is hij cognitief gedragstherapeut die veel gebruik maakt van schematherapie.

Hij heeft een brede belangstelling met ervaring in zowel klinische als ambulante settings. Momenteel werkt hij al meer dan 20 jaar in de kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Gerrit geeft al zo’n 15 jaar cursus op het gebied van systeemtherapie en is als opleider erkend door de NVRG, NVP en VGCt. Hij is ook actief als (leer)supervisor voor dezelfde beroepsverenigingen en houdt zich bezig met het opleiden van supervisoren.

Yonina Hordijk

Yonina Hordijk

Yonina Hordijk is (NVRG geregistreerd) systeemtherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt® & sociaal Pedagogisch Hulpverlener. Daarnaast is Yonina in opleiding tot supervisor NVRG. Zij heeft ruim 20 jaar werkervaring met volwassenen, adolescenten, (jonge) kinderen en hun gezinnen binnen (dag)klinische en ambulante instellingen in zowel de kinder- en (jeugd)psychiatrie als GGZ. Momenteel is zij werkzaam in haar eigen praktijk, de BinnensteBuitenTuin, waar zorg aan thuiszitters centraal. Er wordt gewerkt door middel van dagbesteding aan thuiszitters in combinatie met gezinstherapie en vaktherapie. Het narratief, dialogisch en ervaringsgericht werken zijn uitgangspunten in haar praktijk voor het werken met ouders, jongeren en gezinnen.

Verplicht zelf aan te schaffen: 

• Handboek Systeemtherapie (2014): A.Savenije J. van Lawick, E.Reijmers, Utrecht: de Tijdstroom.

Overige artikelen zijn beschikbaar in de digitale omgeving van King nascholing

Contacturen: 60 uur

Zelfstudie: 40 uur

Naar boven