Inleiding Oplossingsgerichte therapie

Aan het eind van de cursus heb je begrepen waar het in de oplossingsgerichte therapie om gaat en heb je geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering.

Inhoud

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de wensen van de cliënt en de expertise van de cliënt het uitgangspunt vormen. De therapie is toepasbaar op kinderen, jeugdigen en volwassenen. Uiteraard kan het ook in systemisch verband worden toegepast.Oplossingsgerichte gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over sterke kanten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen

Onderwerpen

• oplossingsgerichte uitgangspunten; probleemgerichte vragen ombuigen naar
oplossingsgericht gesprekken;
• positieve uitzonderingen, schaalvragen, EARS;
• oplossingsgerichte therapie binnen cognitieve therapie;
• therapeutische relatie; klager, bezoeker
• oplossingsgerichte feedback

Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met videomateriaal, demonstraties en zelf oefenen.


Doelstellingen

Het kunnen inzetten van oplossingsgerichte technieken als toevoeging aan bestaande (probleemgerichte) deskundigheid, motiveren voor behandeling, doelgerichter werken

Wijze van toetsing

Schriftelijk tentamen.

aantal dagen:
1
contacturen:
6

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Utrecht, nog niet bekend
  1. zaterdag 1 jun 2019 van 10-17
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam, nog niet bekend
  1. vrijdag 4 okt 2019 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Herregistratie 6 Toegekend
Behandeling 5 Toegekend
Overig 1 Toegekend

POH-GGZ

nascholing praktijkondersteuners 6 Toegekend

SKJ

Opleidingstraject Jeugdzorgwerkers 6 Toegekend

Deze cursus is geschikt voor (ortho)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, POH-GGZ en jeugdzorgwerkers. 

drs. Elsbeth Emsbroek

Drs. Elsbeth Emsbroek is GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut, leertherapeut en supervisor voor de VGCt.
Zij werkt sinds 1997 in de geestelijke gezondheidszorg en heeft zowel ervaring in het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ instellingen, is zij in 2012 een eigen praktijk begonnen in het diverse stadsdeel Amsterdam West. Zij werkt sinds 2013 volledig in de
basis GGZ. Haar praktijk is gezeteld in een huisartsenpraktijk en zij werkt daar onder één dak samen met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater. Op haar openbare profiel op LinkedIn kan je meer over Elsbeth lezen.


drs. Elsbeth Emsbroek

Online beschikbaar:

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 1 t/m 3 (79 blz.)

Naar boven