Inleiding Oplossingsgerichte therapie

Aan het eind van de cursus heb je begrepen waar het in de oplossingsgerichte therapie om gaat en heb je geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering.

Inhoud

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de wensen, de krachten, kwaliteiten en expertise van de client het uitgangspunt vormen,. De therapie is toepasbaar op kinderen, jeugdigen en volwassenen en kan uiteraard in systemisch verband worden toegepast. Oplossingsgerichte gespreksvoering is meer een basishouding dan het toepassen van verschillende  interventies. De gesprekken richten zich erop om het proces in gang zetten te bewegen naar de gewenste opbrengst in plaats van het analyseren van het probleem.

Onderwerpen

* Oplossingsgerichte uitgangspunten: probleemgerichte vragen vervangen door oplossingsgerichte vragen

* Vragen gericht op de al aanwezige krachten, kwaliteiten en vaardigheden

* Verantwoordelijkheid voor proces in plaats van inhoud

* De oplossingsgerichte relatie, hoe ziet die eruit?

* Hoe hou je vol als de klant steeds naar de problemen wil?

* Oplossingsgerichte interventies zoals de schaalvraag, wondervraag


Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met videomateriaal, demonstraties en zelf oefenen.

Doelstellingen

Het kunnen inzetten van oplossingsgerichte technieken als toevoeging aan bestaande (probleemgerichte) deskundigheid, motiveren voor behandeling, doelgerichter werken.
Deel deze pagina:
aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 feb 2022— 9 feb 2025
Behandeling5Toegekend
Overige taken1Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 15 okt 2018— 9 feb 2025
Opleidingstraject jeugdzorgwerker6Toegekend

Deze cursus is geschikt voor (ortho)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, POH-GGZ en jeugdzorgwerkers. 

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat is coach, therapeut, trainer en mediator. Zij heeft ruim 25 jaar werkervaring, in diverse functies met volwassenen, jeugdigen en gezinnen. Na diverse jaren in de jeugdzorg en psychiatrie te hebben gewerkt, is zij zich vanaf 2003 volledig gaan richten op het werken met gezinssystemen. Hierbij maakt zij gebruik van diverse methoden zoals oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit & geweldloos verzet, en signalen van welzijn & veiligheid. Naast het werken met gezinnen geeft zij, binnen diverse organisaties, training en intervisie in deze methoden, 

Marieke heeft sinds 2008 een eigen praktijk en is tevens als franchisenemer aangesloten bij Vraagkracht. Ze is mede-auteur van 3 oplossingsgerichte waaiers: 'Oplossingsgerichte intervisie', 'Oplossingsgericht werken 2.0' en 'Oplossingsgerichte vragen voor ouders'.

Online beschikbaar:

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 1 t/m 3 (79 blz.)

Naar boven