Inleiding Oplossingsgerichte therapie

Aan het eind van de cursus heb je begrepen waar het in de oplossingsgerichte therapie om gaat en heb je geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering.

Inhoud

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de wensen van de cliënt en de expertise van de cliënt het uitgangspunt vormen. De therapie is toepasbaar op kinderen, jeugdigen en volwassenen. Uiteraard kan het ook in systemisch verband worden toegepast.Oplossingsgerichte gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over sterke kanten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen

Onderwerpen

• oplossingsgerichte uitgangspunten; probleemgerichte vragen ombuigen naar
oplossingsgericht gesprekken;
• positieve uitzonderingen, schaalvragen, EARS;
• oplossingsgerichte therapie binnen cognitieve therapie;
• therapeutische relatie; klager, bezoeker
• oplossingsgerichte feedback

Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met videomateriaal, demonstraties en zelf oefenen.


Doelstellingen

Het kunnen inzetten van oplossingsgerichte technieken als toevoeging aan bestaande (probleemgerichte) deskundigheid, motiveren voor behandeling, doelgerichter werken

Wijze van toetsing

Schriftelijk tentamen.

aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Tribes Amsterdam Amstel Station Amsterdam
  1. vrijdag 11 sep 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15/10/18 tot 02/11/21
Herregistratie 6Toegekend
Behandeling5Toegekend
Overig1Toegekend

POH-GGZ

geldig van 10/10/18 tot 02/11/19
nascholing praktijkondersteuners6Toegekend

SKJ

geldig van 20/05/17 tot 20/05/20
Opleidingstraject Jeugdzorgwerkers6Toegekend

Deze cursus is geschikt voor (ortho)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, POH-GGZ en jeugdzorgwerkers. 

drs. Elsbeth Emsbroek

drs. Elsbeth Emsbroek

Ik, Elsbeth Emsbroek, ben GZ psycholoog en cognitief gedragstherapeut, leertherapeut en supervisor voor de VGCt.
Ik werk sinds 1997 in de geestelijke gezondheidszorg en heb zowel ervaring met het werken in de gespecialiseerde GGZ als in de generalistische basis GGZ. Na 15 jaar werken voor grote GGZ instellingen, ben ik in 2012 een eigen praktijk begonnen in Amsterdam West. Ik werk sinds 2013 volledig in de
basis GGZ. Mijn praktijk zit in een huisartsenpraktijk en ik werk daar onder één dak samen met de huisartsen, de POH GGZ-ers, een haptotherapeut en een vrijgevestigd psychiater. Op mijn openbare profiel op LinkedIn kan je meer over mij lezen.


Online beschikbaar:

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 1 t/m 3 (79 blz.)

Naar boven