Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen is een integratieve behandelvorm gericht op cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en andere hardnekkig klachten waaronder angst- en stemmingsklachten. In deze cursus zal er worden ingegaan op schematherapie bij pubers en jongvolwassenen. 

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Deze cursus is door de VGCt geaccrediteerd als nascholing, niet als vervolgcursus.

Deze Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in de schemagerichte therapie. Hierbij is er aandacht voor het casuïstiek leren bekijken vanuit een schema-gebaseerde probleemformulering, het opsporen van disfunctionele schema’s en het modificeren middels cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken. Ook wordt er stil gestaan bij de schema’s van zowel cliënt als therapeut tijdens therapie en leer je deze onderkennen en hanteren. 

In deze cursus gaat er specifieke aandacht uit naar pubers en jongvolwassenen. De ontwikkelingstaken van adolescenten in de context van het gezin komen aan bod alsmede het diagnostisch proces, en de toewijzings- en exclusiecriteria. De cursus zal bestaan uit het maken van een casusconceptualisatie waarin problemen en ervaringen van patiënt geplaatst worden, het gebruiken van specifieke cognitieve technieken binnen het schematherapie model en het oefenen met basale experiëntiële technieken. Er is aandacht voor de houding van de therapeut en het gebruik van de therapeutische relatie met de client en zijn gezin.

Gedurende de hele cursus zijn de therapeutische relatie met client, zijn gezin en de houding van de therapeut, binnen schematherapie, centrale onderwerpen.

Doelstelling Na het volgen van deze cursus:

 • ken je het model van schematherapie en kun je een casusconceptualisatie maken;
 • heb je verschillende basistechnieken geoefend, kennisgenomen van de ontwikkelingstaken van de doelgroep en hoe verschillende technieken hier op aan te passen;
 • kun je een begin maken met het toepassen van schematherapie voor volwassenen en jeugdigen.

Werkwijze

Schematherapie is een actieve werkvorm welke ook in de cursus gestalte zal worden gegeven. Werkvormen zijn (interactieve) colleges en presentaties, waaronder illustraties van de werkwijze door middel van video en rollenspel. Er wordt veel geoefend waarbij ook persoonlijke inbreng van de cursusleden wordt verwacht. Denk aan het persoonlijk inbreng via vragenlijsten, bij rollenspel en oefeningen, plenair en in subgroepen.

Wijze van toetsing 

De toetsing zal bestaan uit een schriftelijke casusbeschrijving.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
4
contacturen:
25

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, nog niet bekend
 1. maandag 9 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 6 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 4 dec 2023 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 18 dec 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕
BCN Arena Amsterdam
 1. vrijdag 27 okt 2023 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 3 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 24 nov 2023 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 15 dec 2023 van 9:30 - 16:45
vol 😕

9 okt 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 sep 2023— 8 sep 2026
Herregistratie 25In aanvraag
Extra literatuurstudie8In aanvraag
Diagnostiek7In aanvraag
Behandeling 15In aanvraag
Overige taken3In aanvraag

VGCt

geldig van 11 sep 2020— 9 jan 2024
Nascholing25Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 sep 2020— 4 sep 2023
Diagnostiek7Toegekend
Behandeling15Toegekend
Overige taken3Toegekend
Extra literatuurstudie8Toegekend
Herregistratie25Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 20 jun 2020—20 jun 2023
Basiscursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 20 feb 2023—19 feb 2026
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog31Toegekend

EMDR

geldig van 20 feb 2023—19 feb 2025
Algemene scholing (breed)11,5Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring2Toegekend

27 okt 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 9 sep 2023— 8 sep 2026
Herregistratie 25In aanvraag
Extra literatuurstudie8In aanvraag
Diagnostiek7In aanvraag
Behandeling 15In aanvraag
Overige taken3In aanvraag

VGCt

geldig van 11 sep 2020— 9 jan 2024
Nascholing25Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 sep 2020— 4 sep 2023
Diagnostiek7Toegekend
Behandeling15Toegekend
Overige taken3Toegekend
Extra literatuurstudie8Toegekend
Herregistratie25Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 20 jun 2020—20 jun 2023
Basiscursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 20 feb 2023—19 feb 2026
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog31Toegekend

EMDR

geldig van 20 feb 2023—19 feb 2025
Algemene scholing (breed)11,5Toegekend

V Logo

ECTS punten t.b.v. logo verklaring2Toegekend

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal), aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo'ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo'er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

9 okt 2023

Willem Barents

Willem Barents

Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is. Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd, en is hij docent, in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek. Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en Vereniging voor Schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.


27 okt 2023

Willem Barents

Willem Barents

Willem Barents is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt meer dan 35 jaar met veel enthousiasme in het werkveld. Hij heeft ervaring in zowel de acute, klinische, deeltijd en ambulante GGZ. Sinds 2008 is hij werkzaam bij GGZ Heuvelrug waar hij behalve zorginhoudelijk ook als bestuurder aan verbonden is. Willem heeft altijd een brede integratieve belangstelling voor het werk gehad. Daarbij heeft zich gespecialiseerd, en is hij docent, in systeemtherapie, schematherapie en psychodiagnostiek. Daarnaast geeft hij supervisie (erkend door NVRG, NVP en Vereniging voor Schematherapie), leersupervisie over supervisie (erkend door NVRG en NVP) en leertherapie.


Voor deze cursus dien je zelf het volgende boek aan te schaffen:

Young, J.E., Klosko, J.S., & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleuvan Loghum. ISBN 9789036824408

Contacturen: 25 uur

Zelfstudie: 20 uur

Naar boven